SkyscraperCity Forum banner

[iTower] 30fl | 113m | U/C

312928 Views 1153 Replies 165 Participants Last post by  AutoCastro
1 - 4 of 4 Posts
Ще съсипят пространството пред министерството - там трябва да е площад!
Нека да строят тоя кюкюк на мястото на КНСБ
Да се строи сграда там е престъпление!
Особено такава безлична и гнусна сграда като тази...
В разрешителните пише, че говорим за многофункционална сграда с хотел, офиси и т.н.: това някак не се връзва с 4-5 етажни сгради.
  • Like
Reactions: the dogi
На табелата не трябваше ли да има и рендър?
1 - 4 of 4 Posts
Top