SkyscraperCity Forum banner
1 - 20 of 66 Posts

·
Registered
Joined
·
133,534 Posts
Discussion Starter · #1 ·
Ивањица је градско насеље у општини Ивањица у Моравичком округу. Према попису из 2002. било је 12350 становника (према попису из 1991. било је 11093 становника).

Ивањица је место у југозападној Србији. Позната је и по томе што се у њој родио генерал Драгољуб "Дража" Михаиловић. У њој се налази и једна од најстаријих хидроелектрана у Србији. У овој варошици је основан и најстарији фудбалски клуб Јавор. Ово мало место на обали реке Моравице је данас једно перспективно туристичко место а већ годинама је проглашено за ваздушну бању. Планина Голија на чијим се обронцима налази Ивањица проглашена је за резерват биосфере.Moja reportaza krece od ulice Milinka Kusica

 
1 - 20 of 66 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top