Skyscraper City Forum banner

Ovaj put pravim redoslijedom

 • 10

  Votes: 1 8.3%
 • 9

  Votes: 0 0.0%
 • 8

  Votes: 3 25.0%
 • 7

  Votes: 3 25.0%
 • 6

  Votes: 3 25.0%
 • 5

  Votes: 1 8.3%
 • 4

  Votes: 0 0.0%
 • 3

  Votes: 0 0.0%
 • 2

  Votes: 1 8.3%
 • 1

  Votes: 0 0.0%
Status
Not open for further replies.
1 - 4 of 4 Posts

·
Super Moderator
Joined
·
19,114 Posts
neloše, no zbog malo tamnije fotke i nakošenog unutarnjeg kvadrata (koji kvari kompoziciju) dao sam 8 :) bila bi i za 10, da je ovo malo bolje urađeno, no konkurencija je dosta jaka ovaj tjedan pa moram bit objektivan.
 
1 - 4 of 4 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Status
Not open for further replies.
Top