SkyscraperCity Forum banner
1 - 20 of 330 Posts

·
Registered
Joined
·
1,659 Posts
Discussion Starter · #1 ·
This is a thread about the projects in this swedish city.
First here is a map with all the proposed projects and those under consideration.

 

·
Registered
Joined
·
1,659 Posts
Discussion Starter · #5 ·
yeup,they are quite nice.

here are the proposals for the new hotel by the central station.


the first proposal is a 6 fl. building


the second proposal is a 16 fl. building


the third proposal is a 17 fl. building


sorry for the small pics,but this is all i could find
 

·
Registered
Joined
·
1,659 Posts
Discussion Starter · #6 ·
atollen project in östra centrum of jönköping.
according to the kommuns website:
Den planerade bebyggelsen i kv Atollen kan enkelt beskrivas på följande sätt:

* Ett källarplanplan som bl.a. innehåller garage och inlastning till husets verksamheter.
* Två våningar med i huvudsak kommersiella lokaler.
* Ovanpå denna byggnad finns en tre våningar hög kontorsbyggnad och i söder och väster tre bostadsbyggnader 3-4 våningar.

 

·
Registered
Joined
·
1,659 Posts
Discussion Starter · #7 ·
östra kajen project(from the kommuns website)

Bebyggelsen är i huvudsak fem våningar hög, men fyra gavelhus mot Munksjön tillåts sticka upp ytterligare två våningar. Genom att byggnaderna sluts mot omgivande gatutrafik skapas två lugna gårdar, öppna mot vattnet.
Biltillfarten sker från Ö Strandgatan via interna entrégator, och parkering ordnas i ett halvt nedsänkt garageplan där också lägenhetsförråd kan få plats. Gatumiljön får stadsmässig prägel med entréer vända mot gatan. De flesta lägenheterna får möjlighet till utsikt mot Munksjöns vatten.

 

·
KTH-student
Joined
·
555 Posts
^^ Nice to see a thread about the neigbouring city of Jönköping! The theatrebuilding is quite impressive. The city really got potential with the location next to lake Vättern. Hopefully they'll make something good with that opportunity.

Speaking about that "Atollen-project", last thing I heard was that the financier got cold feet and withdrawn. Is it back on track again?
 

·
Registered
Joined
·
1,659 Posts
Discussion Starter · #9 ·
as i have seen in some of their projects there most probably be another bridge constructed connecting the southern parts of munksjön ,and maybe 3-4 tram lines......their projects have a time span up to 2015(approximately)
 

·
Registered
Joined
·
1,659 Posts
Discussion Starter · #10 ·
^^ Nice to see a thread about the neigbouring city of Jönköping! The theatrebuilding is quite impressive. The city really got potential with the location next to lake Vättern. Hopefully they'll make something good with that opportunity.

Speaking about that "Atollen-project", last thing I heard was that the financier got cold feet and withdrawn. Is it back on track again?
well,i dont know to be honest.
here is a pic i took myself about 3 weeks ago,i dont know if this is östra kajen or atollen project,as i dont know the city very well.

 

·
forumer #29
Joined
·
5,026 Posts
That looks like Östra Kajen, yeah. But I so like Atollen more, kinda sad to hear about investors cold feet.
 

·
Registered
Joined
·
1,659 Posts
Discussion Starter · #13 ·
i just found in the architects website(architects for atollen),that the project will be ready in 2009.
either they are saying the truth or they havent updated their website for some time now
 

·
KTH-student
Joined
·
555 Posts
Well, maybe they'll find a new investor in this project.

Here's the article that I was referring to: http://www.byggvarlden.se/byggprojekt/article70477.ece

It's from feb 28, so things might hopefully have change since then. :)

And, the pic is 100% Östra kajen. You can see that on the highest storey of that building, and on the bridge to the right.
 

·
Registered
Joined
·
1,659 Posts
Discussion Starter · #15 ·
er.....i am quite surprised actually after reading the article you mentioned!there was a lot of construction going on at the site where according to the pic of the article the atollen project will be!
oh well,i guess we need someone who lives in jönköping to clear it up for us!
 

·
Registered
Joined
·
1,659 Posts
Discussion Starter · #16 ·
hm....i guess i am lucky!here is a pic i found from webbkameror.se taken today showing the construction progress in the possibly atollen area

 

·
Registered
Joined
·
1,659 Posts
Discussion Starter · #17 ·
This is how the following real estate companies(can i call them like this in english?) propose for the Jönköping of the future!

Proposal by White


Vision

* Ta vara på den befintliga staden och bygg vidare inifrån stadskärnan och ut
* Bygg stad i staden - inte bostadsområden och verksamhetsområden
* Götalandsbanan utvecklar stadens möte med Vättern
* Storhandel och verksamheter utvecklas utefter motorvägen - i god kontakt med staden

Bärande idéer

* Skapa ett "nytt söder på öster"
* Urbana sjöstränder och parker i staden
* Stadslandskapet med sjöar, parker och gröna stråk samverkar med omgivande stora grönområden

Strategi

* Staden växer i staden; skapa ett nätverk av urbana huvudstråk som ryggrad i stadens förnyelse
* En spelplan för staden. Det går inte att bestämma hur staden ska se ut om 20-30 år. Spelet om staden pågår hela tiden. Med tydliga spelregler kan staden bli en vinnare.
 

·
Registered
Joined
·
1,659 Posts
Discussion Starter · #18 ·
proposal by FFNS,notice the two high rises at the lower part of the picVision

* Att förstärka Jönköpings roll som regional kärna och som "motor" för sitt omland
* Att i Jönköping skapa en nationell och internationell mötesplats för näringsliv, utbildning, forskning och utveckling

Bärande idéer

* Värna nätverk och utveckla goda mötesplatser och en attraktiv stad som kan erbjuda invånarna god livsmiljö

Alternativa strategier

Alt. Vätterstaden

* Förtätning av stadskärnan och i befintligt läge station för Götalandsbanan
* Utbyggnad i Vättern för att rymma nationella/internationella funktioner i hög tillgänglighet
* Ny bebyggelse utmed Munksjöns stränder


Alt. Munksjöstaden

* Förtätning invid nytt stationläge för Götalandsbanan
* Förtätning i stråk mot nuvarande stadskärna
* Ny bebyggelse utmed Munksjöns stränder
 

·
Registered
Joined
·
1,659 Posts
Discussion Starter · #19 ·
proposal by creaconVision

* Ett nytt stationsläge för Götalandsbanan bildar knutpunkt och blir "motor" i en ny stadsdel - Södra Munksjön
* Sjöarnas stränder ska bli tillgängliga och integreras i stadsmiljön

Bärande idéer

* Utveckla Munksjön och Rocksjön till "stadssjöar" med vattenaktiviteter och attraktioner
* Ett nytt nord-sydligt stråk - Herkulesstråket - med tillräcklig trafikkapacitet integrerar områden söderut med stadkärnan och stärker på så sätt Jönköpings centrum
* Bebyggelsen bidrar tillsammans med gator och platser till en medveten gestaltad stadsmiljö med gator istället för trafikleder, byggnader i liv med gator och entréer mot gatorna.

Strategi

* Skapa naturnära bebyggelse
* Bebyggelse i anslutning till kommunikationer
* Skapa ett stadsmässigt stråk som knyter ytterområden till stadskärnan
 

·
Registered
Joined
·
1,659 Posts
Discussion Starter · #20 ·
i like that all of them are in favor of high density .
Personaly i like the FFNS proposal the most
 
1 - 20 of 330 Posts
Top