SkyscraperCity Forum banner

Ocena:

Jądro ciemności

1132 Views 7 Replies 7 Participants Last post by  michal.j
1 - 8 of 8 Posts
To bardzo przypomina cień gigantycznego niemowlaka. 7 ;)
Moim zdaniem bardzo trafne połączenie UPC i konkursu tematycznego. Może niebo zajmuje troszkę zbyt wiele miejsca, aczkolwiek to są moje "wizje". Szkoda, że jakość przeciętna.

Mocna ósemka.
Bardzo fajnie to wygląda. Tutaj nawet pasował by jakiś bardziej katastroficzny może temat? :D Ale bardzo mocne zdjęcie i mimo tam kilku szczegółów mocna 8 się należy
Nienawidzę tej książki !! :gaah: 7
Chyba jedyna książka, której po prostu nie dałem rady strawić.
chyba jedyna lektura jaką przeczytałem w liceum :D
^^ Swój chłop! ;) Książka dobra, a Czas apokalipsy jeszcze lepszy ;-)
1 - 8 of 8 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top