SkyscraperCity Forum banner

Jak oceniasz?

1 - 9 of 9 Posts

·
not perfect but trying
Joined
·
2,319 Posts
Discussion Starter · #5 ·
To super, ze wzbudza usmiech..mam taki smieszny zwyczaj, ze zawsze na wakacjach fotografuje swoje stopy, ktore przyprowadzily mnie w tak ladne miejsce... Tu druga stopa trzymala mnie na powierchni..a pierwsza wisiala praktycznie nad krawedzia wysokiego klifu
 
1 - 9 of 9 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top