SkyscraperCity Forum banner

Jakarta TV-Tower.

1849 Views 10 Replies 7 Participants Last post by  [Kees]
8
Als oorspronkelijk Indo, geadopteerd door Nederlandse ouders, vragen mensen mij wel eens of ik ooit nog terug wil naar mijn roots.
Nu hebbik eerlijk gezegd vrij weinig met mijn geboorteland gemeen. Mede dankzij de politieke instabiliteit.

De constructie van 'sWerelds Hoogste, welke in 2009 gereed zou moeten zijn, zal daar ongetwijfeld veel verandering gaan brengen. Ik denk dat jullie het allemaal wel met me eens zouden zijn.

Wie gaat er in 2009 mee naar Jakarta?!?
See less See more
1 - 11 of 11 Posts
En dan is er ook nog een leuk PDF-bestand omtrent dit zoveelste wereldwonder.
Als dit ding er staat in 2009 ga ik mee. Een zeer legitieme reden om eens langs Jakarta te gaan!
En hoe hoog wordt 's werelds hoogste? Overigens mag dit dan wel de hoogste zijn, naar mijn mening niet 's werelds mooiste...
558m beste jongen :cheers:

Entja, of het nou wel of niet de mooiste is, daar kun je over blijven discussiëren.
swerelts hoogste? tegen die tijd staat burj dubai er ook al. :)
558m??? Hahahaha. Om die hoogtes lachen we tegenwoordig! ;)


Ja, maar ik denk dat je deze toren dan ook in dit rijtje moet schalen; Die van TV-Observatietorens.

Burj Dubai hoort toch meer in het rijtje Sears, Petronas, etc. thuis.
See less See more
^ Dat is het verschil tussen een "Bouwwerk" en een "Gebouw". Het hoogste gebouw is Taipei 101, bouwwerk CN Tower (toch?). Daarom wordt dit het hoogste bouwwerk, Burj Dubai het hoogste gebouw. Vroeger was het zo dat de hoogste bouwwerken hoger waren dan de hoogste gebouwen, maar toen was Dubai nog niet uitgevonden :D

Elmo said:
558m??? Hahahaha. Om die hoogtes lachen we tegenwoordig! ;)
Ik zou best 558 meter in m'n achtertuin willen hebben :cheers:
Daar hebben ze nou guts. En of hij erg mooi is, valt natuurlijk te betwisten, maar wie maalt erom. Hoog is hoog zei de hoogbouwliefhebber... :)
*Lichtstad* said:
^ Dat is het verschil tussen een "Bouwwerk" en een "Gebouw". Het hoogste gebouw is Taipei 101, bouwwerk CN Tower (toch?).
Bouwwerk kan je ook onder een constructie zien. De hoogste constructie op deze aardbol is de KVLY/KTHI TV Mast in de VS. Het hoogste vrijstaande bouwwerk is de CN tower en het hoogste gebouw is inderdaad Taipei 101 :) :)
1 - 11 of 11 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top