SkyscraperCity Forum banner

Jakie to miasto? Prośba

1933 Views 8 Replies 5 Participants Last post by  rdudi
Hej mam bardzo ważne pytanie dla mnie :) Czy wiecie może jakie miasto znajduje się na tym zdjęciu? :)

See less See more
1 - 9 of 9 Posts
Trudno ocenić... Francja, Hiszpania?

A o co tak właściwie chodzi? :)

PS. Być może można to wywnioskować z charakterystycznych latarnii i znaków drogowych. Na dachu budynku widzę chyba łupek (= raczej Francja).
prawdopodobnie to Paryż lub jego rejony bo na fracuskim skyscrapercity rozpoznali charakterystyczny styl latarni i dach kamienicy :)
A nad ulica jest prawdopodobnie naziemny odcinek metra.
problem rozwiazany :) to Paryż, dzieki za pomocZa tydzien pojawi się kolejna zagadka mogę również ja tutaj wrzucic
See less See more
To napisz jeszcze z jakiej okazji te zagadki ;)
packlink, stronka zajmujaca sie porownywaniem cen przesylek kurierskich i po raz pierwszy zoorganizowala taki konkurs. Nagroda jest znizka na przesylki, ale jaka dowiem sie w piatek. :)
1 - 9 of 9 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top