SkyscraperCity Forum banner
1 - 20 of 14787 Posts

·
Registered
Joined
·
4,551 Posts
Discussion Starter · #1 · (Edited)
Postaram się zabrać tutaj rozproszone po różnych wątkach najważniejsze duże inwestycje drogowe w granicach miasta z wyłączeniem Trasy Śródmiejskiej, która jest częścią DK79 i ma już swój osobny wątek (link poniżej).

Najważniejsze inwestycje (budowane oraz planowane):
1. Trasa Śródmiejska - [DK79] Bytom - Kraków - zrealizowane 5.5 etapów z 6 planowanych.

I Etap – od ul Krakowskiej do Olszewskiego - wykonany i oddany do eksploatacji.

II Etap – od Olszewskiego do Leopoldu - wykonany i oddany do eksploatacji.

III Etap – od Jęzora do ul Katowickiej w Osiedlu Stałym:
  • odcinek Jęzor - Wojska Polskiego - Energetyków– wykonany i oddany do eksploatacji
  • odcinek Katowicka (od przejścia podziemnego) do ul. Wojska Polskiego wraz z przebudową ronda na skrzyżowanie - wykonany i oddany do eksploatacji
  • odcinek ul. Wojska Polskiego od Martyniaków do ul. Katowickiej (dawne rondo 308 Krakowskiego Dywizjonu Myśliwskiego) - – wykonany i oddany do eksploatacji.

IV Etap – przebudowa ul. Grunwaldzkiej do ruchu dwukierunkowego – wykonany i oddany do eksploatacji

V Etap – przebudowa odcinka dwujezdniowego między Osiedlem Stały a Leopoldem wraz z budową dróg serwisowych – uzyskano pozwolenie na budowę,
Zadanie 1 - odcinek Leopold - Piłsudskiego wraz z budową przejścia podziemnego, nowych zatok autobusowych, oraz przebudowa skrzyżowania z ul. Piłsudskiego - – wykonany i oddany do eksploatacji.
odcinek od skrzyżowania z ul. Piłsudskiego - do Os. Stałego wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Szczakowską, oraz skrzyżowanie typu "cygaro" z ul. Puszkina - od 10.01. - wykonany i oddany do eksploatacji.

VI Etap - Zadanie 1 – przebudowa jednej i dobudowa drugiej jezdni ul. Krakowskiej w Borach do skrzyżowania z Drogą Współpracy Regionalnej. wykonany i oddany do eksploatacji..

VI Etap - Zadanie 2 - budowa nowego śladu DK79 w Byczynie z bezkolizyjnym wiaduktem w centrum osiedla. Został wybrany wstępny projekt 160 m estakady wynoszącej DK nad dolinę Byczynki, ale został oprotestowany przez mieszkańców dzielnicy w 2015 r .
W 2019 r. powrócono do prac nad inwestycją. Obecnie (2020 r.) na ukończeniu jest projekt budowlany. Wydano nową decyzję Środowiskową - tym razem nie było żadnych protestów. Trwają prace nad projektem i przygotowania do ogłoszenia przetargu.


2. Droga Współpracy Regionalnej która jest odcinkiem drogi klasy G łączącym DK79 na Borach z węzłem autostradowym Jeleń. Początek drogi powiązany jest z DK79 w rejonie skrzyżowania z ul. Podgórską. Odcinek do węzła autostradowego biegnie częściowo śladem zlikwidowanej linii kolejowej do Chrzanowa i dalej przez nieużytki do Jelenia. Droga będzie jednojezdniowa i posiadać będzie ścieżkę rowerową. Długość od DK79 do A4 to 3,5 km.
Zarząd Województwa Śląskiego zaopiniował Droge Współpracy Regionalnej jako drogę wojewódzką.
- – wykonana i oddana do eksploatacji.

3. Obwodnica północna miasta - Trasa zostanie poprowadzona wzdłuż scalonych terenów w miejscu istniejącej drogi gruntowej i dalej na zachód śladem ul. Chełmińskiego i obecnej gruntowej ul. Północnej. Będzie to zwykła droga jednojezdniowa.

Obwodnica Północna Etap I od ul. Krakowskiej do ul. Insurekcji Kościuszkowskiej o długości 600 mb. - wykonany i oddany do eksploatacji

Obwodnica Północna Etap II od ul. Insurekcji Kościuszkowskiej do ul. Obrońców Poczty Gdańskiej o długości 730 mb. - - wykonany i oddany do eksploatacji

Obwodnica Północna Etap III od ul. Obrońców Poczty Gdańskiej do ul. Chełmońskiego o długości 480 mb. wykonany i oddany do eksploatacji

Obwodnica Północna Etap IV od ul. Chełmońskiego do ul. Północnej o długości 1400 mb - wykonany i oddany do eksploatacji

Obwodnica Północna Etap V - 2,5 kilometra planowanej drogi zostanie usytuowany między rondem na ul. Chełmońskiego a ulicą św. Wojciecha (nowo budowane rondo w ramach inwestycji). Obwodnica będzie wiodła polami za Chrząstówką - - wykonany i oddany do eksploatacji

Obwodnica Północna - Łącznik od ronda Geosfera do Chropaczówki - ul. Szczakowska - wykonany i oddany do eksploatacji

4. Zmiany w układzie drogowym ul. Św. Wojciecha (centrum) - Góra Piasku - Szczakowa (kontynuacja przebegu obwodnicy północnej):
• Projektowana jest droga, która będzie omijać wiadukt drogowy nad kamieniołomami w ciągu ul. św. Wojciecha. Stan techniczny wiaduktu jest zły i potrzeba dużych nakładów finansowych, aby go wyremontować. Korzystniej jest więc wybudować nową drogę, która biegnąc po lewej stronie wiaduktu (jadąc w kierunku Szczakowej) stworzy nowe tereny pod budownictwo mieszkaniowe. - wykonana i oddana do eksploatacji

• Dodatkowo MZDiM zaprojektuje nową drogę, która biegnąc śladem dawnego kamieniołomu będzie prowadzić od ul. św. Wojciecha aż do ul. Bukowskiej. Stworzy się swoistego rodzaju obwodnica Góry Piasku i Szczakowej, która usprawni ruch w kierunku Bukowna i Olkusza.

Kończą się prace nad projektem drogowym dotyczącym obejścia kamieniołomu, który ma zastąpić wiadukt drogowy, w ciągu ulic Św. Wojciecha – Katowickiej. W ramach tej inwestycji powstanie system odwodnienia dróg wraz ze zbiornikiem odparowującym w rejonie kamieniołomu, który przejmie wody deszczowe z ul. Św. Wojciecha oraz wszystkich ulic bocznych m.in. ul. Bohaterów Getta. Wykonanie drogi umożliwi budowę nawierzchni utwardzonych osiedlowych ulic, które obecnie nie mają możliwości odprowadzenia wód opadowych. Gmina zleciła sporządzenie dokumentacji projektowej dla odcinka - - wykonany i oddany do eksploatacji

5. Łączniki istniejących i planowanych dróg[/B] - ul. Nowo lipowa, ul. Nowo kolejowa, ul. Nowo Rzemieślnicza, Łącznik na os. Stałym wzdłuż parku Lotników. - wykonane i oddane do eksploatacji

6. Przebudowa ul. Krakowskiej - zwężenie jezdni, PDR, budowa ronda Holenderskiego w miejsce bardzo wypadkowego skrzyżowania z Obwodnicą Północną (Braci Gutmanów) - - wykonane i oddane do eksploatacji

6. Przebudowa ul. 11 Listopada wraz z budową docelowego łącznika z Trasą Śródmiejską oraz rondem holenderskim na ul. Grunwaldzka - 11 Listopada - łącznik z TŚ - wykonane i oddane do eksploatacji

7. Przebudowa ul. Podwale, kameralizacja + zwężenie pasów jezdni, oraz wyniesienie skrzyżowań, wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Św. Wojciecha -wykonane i oddane do eksploatacji

8. Inwestycje PKP: Nowe wiadukty w ciągu trasy kolejowej E-30 wraz z jezdniami w zmienionym układzie drogowym. Nowe wiadukty w ciągu ul. Bukowskiej i Sobieskiego -wykonane i oddane do eksploatacji

9. Przebudowa ul. Sobieskiego wraz z budową nowych rond - wykonane i oddane do eksploatacji

9. Przebudowa i kameralizacja ul. Grunwaldzkiej na odcinku od ul. Kolejowej do 11 Listopada, wraz z przebudową skrzyżowań - rozstrzygnięto przetarg na prace budowlane

10. Obwodnica Południowa - ul. Martyniaków wraz z budową ronda z ul. Moniuszki oraz dodatkowego lewoskrętu w ul Wojska Polskiego (Trasę Przemysłową) - rozstrzygnięto przetarg na prace budowlaneŹródło: www.jaworzno.pl, informacje własne, BIP, BZP.

Najnowsza mapa inwestycji drogowych (stan na 1.01.2012) autorstwa Jawcio:

http://i953.photobucket.com/albums/ae11/jawcio3/ID2012.jpg

Docelowy układ drogowy na terenie Jaworzna - mapka autorstwa Jawcio:
 

·
Registered
Joined
·
4,551 Posts
Discussion Starter · #2 ·
Ogłoszono wyniki przetargu i zgłoszono zamówienie.

Gospodarcza Brama Śląska - utworzenie Zagłębiowskiej Strefy Gospodarczej w Jaworznie - obszar Kościuszko - budowa ul. Noworzemieślniczej wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie układu drogowego składającego się z trzech odcinków dł. 296.4 m, 128.72 m i starodroża w ul. Rzemieślniczej dł. 71.4 m wraz z rondem, budową: kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej i oświetlenia oraz przebudowę i zabezpieczenie istniejacych urządzeń uzbrojenia podziemnego, a także rozbiórkę budynku mieszkalnego przy ul. Kolejowej 7 w ramach zadania inwestycyjnego pn: Gospodarcza Brama Śląska - utworzenie Zagłębiowskiej Strefy Gospodarczej w Jaworznie - obszar Kościuszko - budowa ul. Noworzemieślniczej wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Konsorcjum firm:
1) Eurovia Polska S.A.
2) Hydrogop Sp. z o.o., ul. Tartaczna 20, 40-749 Katowice, ul. Fabryczna 20b, 53-600 Wrocław, kraj/woj. dolnośląskie.

Naniosłem planowaną inwestycję na mapę z google earth.

 

·
Registered
Joined
·
4,551 Posts
Discussion Starter · #3 ·
Mam już prawie wszystkie materiały dotyczące Etapu IV trasy śródmiejskiej (przebudowa ul. Grunwaldzkiej). Jak znajdę czas, żeby to sensownie obrobić, to je wrzuce. Wygląda to ciekawie.
Generalnie - powstaną w tym rejonie 2 nowe ronda (pomijając to powyżej) - jedno nowe łączące Kr. Jadwigi, Nowokolejową, Grunwaldzką - w jej nowym przebiegu, oraz drugie łączące ul Pocztową i Grunwaldzką (na wysokości głównego budynku UM). Przebudowane bodajże 4 skrzyżowania, 2 nowe drogi.
Wyburzony zostanie jeden budynek mieszkalny, sygnalizacja świetlna na 2 skrzyżowaniach, 4 nowe przystanki (na wysokości obecnego nieczynnego przejścia podziemnego -2 przystanki, na wysokości kostek 2 przystanki).

Jeśli chodzi o materiały - chodniki z piaskowca, krawężniki - granit, alejki parkowe betonowa kostka (grrrrr), ścieżki rowerowe - betonowa kostka (grrrr).
 

·
Registered
Joined
·
6,978 Posts
Mam pytanie. Kiedyś była mowa o nowej drodze łączącej Jaworzno z Oświęcimiem, nie tylko do Jelenia, ale na całej długości, a przynajmniej do drogi Chrzanów-Oświęcim w rejonie mostu im. Benedykta XVI, czy zrezygnowano z tych planów?
 

·
Registered
Joined
·
4,551 Posts
Discussion Starter · #5 · (Edited)
^^^^
Mówisz właśnie o projekcie pod nazwą "Droga współpracy regionalnej", muszę się upewnić czy obecny etap jest tak opóźniony, czy też pozostałe miasta się wycofały i będzie tylko etap "jaworznicki" czyli od drogi 79 na Borach do węzła autostradowego z A4 w Jeleniu.

Tu masz info z 2003 roku:
Projekt “Droga Współpracy Regionalnej" czyli budowa drogi Oświęcim – Jaworzno z węzłem autostradowym

Misją projektu jest podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej i przyspieszenie rozwoju gospodarczego, by zwiększeniu uległ poziom zatrudnienia i dobrobytu mieszkańców regionu.

By to osiągnąć potrzebne jest bezpośrednie i wygodne skomunikowanie regionu z III Paneuropejskim Korytarzem Transportowym.

W tym celu powinna powstać droga łącząca obwodnicę Oświęcimia w Chełmku - Bobrku z drogą krajową nr 79 w Jaworznie.

Samorządy zorganizują i sfinansują budowę Drogi Współpracy Regionalnej od skrzyżowania z drogą krajową nr 933 i Obwodnicą Oświęcimia w Bobrku do drogi krajowej nr 79 w Jaworznie Borach.

Droga będzie wykonywana w dwóch etapach: Jaworzno-węzeł autostradowy, węzeł autostradowy-Bobrek.

Projekt będzie realizowany w latach 2004-2008.
Oraz z 2004 r.:
Kiedy ponad pół roku temu spotkałem się pierwszy raz z prezydentem Oświęcimia, panem Januszem Marszałkiem, by porozmawiać o drodze łączącej nasze miasta z autostradą pomysł wydawał się nam się interesujący. Od tego czasu kilkakrotnie rozmawialiśmy o drodze nazywanej dziś Drogą Współpracy Regionalnej z ministrem infrastruktury, z marszałkami województw. Wreszcie DWR znalazł się projektach planów zagospodarowania przestrzennego obu województw jako droga wojewódzka. Dziś, po opracowaniu studium wykonalności projektu wiemy, że Droga Współpracy Regionalnej to lepszy pomysł niż mogło nam się pół roku temu wydawać.

Samorządy powiatowe i gminne Jaworzna i Oświęcimia oraz Zarząd Województwa Małopolskiego zamówiły opracowanie, które miało za cel przedstawienie analiz ekonomicznych i prognoz ruchu dla wspólnego przedsięwzięcia. Za wszelką cenę chcieliśmy uniknąć angażowania się w kosztowną inwestycję, która nie przyniesie oczekiwanych efektów. Mam dzisiaj przyjemność zaprezentować państwu wyniki studium wykonalności Drogi Współpracy Regionalnej.

Po pierwsze – wbrew obawom – analizy ruchowe wykonane przez inżynierów komunikacji wykazały, że nową drogą w 2010 roku pojedzie 27 tysięcy pojazdów na dobę. Nowa droga zdejmie ruch przede wszystkim z dróg nr 933 i 934 prowadzących z Oświęcimia do Chrzanowa i do Bierunia, które już dziś są ponad miarę zatłoczone. Jaworznickim odcinkiem według analiz pojedzie około 11 tysięcy pojazdów na dobę.

Nowa droga oferuje bardzo poważne skrócenie czasu podróży między naszymi miastami. Dziś zajmuje to ponad pół godziny a po wybudowaniu Drogi Współpracy Regionalnej przejazd między naszymi miastami zajmie kwadrans. Droga rozpoczynać się będzie na ul. Krakowskiej na Borach czyli DK 79 po 4 km dotrze do węzła Jeleń na autostradzie A4 i po kolejnych 10 km do Bobrka w Chełmku gdzie połączy się z obwodnicą Oświęcimia. Łączna długość nowej drogi to 13,8 km. Droga Współpracy Regionalnej będzie również obwodnicą Libiąża i Chełmka oraz obsługiwać będzie Strefę Aktywności gospodarczej w Chełmku oraz tereny inwestycyjne Libiąża.
Koszt przygotowania inwestycji i budowy oceniony został w studium na 93 mln 705 tys. zł.
Edit 20.11. g. 00:14
W temacie o drodze [S69] Żywiec – Zwardoń masz wspomniane o tej trasie:
http://www.skyscrapercity.com/showpost.php?p=14212327&postcount=1454
http://www.skyscrapercity.com/showpost.php?p=14220375&postcount=1457

Tzn w podanym terminie maja się rozpocząć prace związane z budową tej drogi, kiedy zaczną budować to jeszcze nie wiadomo.
Swego czasu mówiono, ze projekt ma być finansowany jakiś środków unijnych i częściowo ze środków OSPR.

Pomysł z tą drogą powstał przed wyborami byłych/obecnych władz miasta. Gdy budowa S1 była jedynie mrzonką. Palny są ciekawe ale marnie to widzę.
Przede wszystkim droga ma zostać poprowadzona praktycznie przez środek wsi, a po drodze jest szkoła, przedszkole, kościół. Mieszkańcy buntują się "na dzień dobry", w sumie nie ma się co dziwić.
Ale najciekawsze jest stanowisko jednego z "zielonych" który uważa że S1 nie powinna powstać, natomiast droga Ośw - Jaworzno jak najbardziej i jest ona jedyna i słuszna.
Jednocześnie sprzeciwiają sie władze Chrzanowa, bo obawiają się, że będzie ona niekorzystna dla nich. Oczywiście wystąpili z kontrpropozycją, żeby drogi nie budować do Jaworzna tylko do Chrzanowa do zjazdu na A4.
Na razie sprawa przycichła.
 

·
Registered
Joined
·
8 Posts
Czy generalnie mówiąc, nic nadal nie wiadomo. Sprawa opóźnia się, podobnie jak S1 z Kosztów do Bielska-Białej. Obecnie wydostać się z Jaworzna na południe to bardzo uciążliwa sprawa. O ile skomunikowanie z Katowicami czy Krakowem jest jako takie, to z Oświęcimiem jest bardzo kiepskie.
 

·
Registered
Joined
·
4,551 Posts
Discussion Starter · #7 ·
No z Oświęcimiem w sumie masz kilka wyjść -albo tłuc się po lokalnych przez Chełm Śląski, Imielin lub Jeleń Dąb, obrzeża Chełmka - nie jest tragicznie, jechałem kilka razy, ale to przed wakacjami.
Albo znacznie nadłożyć i jechać S1 na Tychy i tam odbić na Oświęcim (ale to ponad 20 km więcej).
Ewentualnie S1 i następnie na Imielin ---> Oświęcim.

Tak czy inaczej, jaki by nie był wariant, to dość wąskie gardło robi sie również w Oświęcimiu. Teoretycznie trasa Współpracy miała być również obwodnicą Oświęcimia. Próbowałem znaleźć coś na ten temat na stronach UM w Oświęcimiu, ale echo...
Z tego co widzę, nawet nie został ogłoszony przetarg na dokumentację projektową (albo źle patrzę).

Jeśli chodzi o skomunikowanie z Katowicami - A4 w ciągłym remoncie, ale jak skończą węzeł na wysokości 3 stawów, oraz remont przy węźle z S1, to powinny się skończyć aż takie korki...Natomiast jadąc 79-tką przez Mysłowice w godzinach szczytu - korek za korkiem. Więc też nie jest tak różowo.
Do Krakowa - A4 w ciągłym remoncie, 79-tka - cały czas wąskie gardło za Krzeszowicami (budowa nowego mostu), oraz fotoradar za fotoradarem...
 

·
Registered
Joined
·
8 Posts
Po części się zgadzam. Przemierzam regularnie drogę przez Chełm dwa razy w tygodniu. Odcinek krótki, ale jedzie się dramatycznie długo. Przez Chrzanów jedzie się lepszą drogą, ale dłużej. Można oczywiście 1-nką przez Tychy na Bielsko, ale to wydłuża trasę. Dlatego jestem zainteresowany budową tej drogi. Co do wąskiego gardła w Oświęcimiu to racja, ale cóż, chociażby do Oświęcimia normalna droga to zawsze coś by już było. Co do Katowic/Krakowa to nie porównywałbym tych tras do drogi na Oświęcim - standard jednak sporo wyższy. Dość często kursuję trasą DK79 przez Trzebinię i nie jest najgorzej poza godzinami szczytu.
 

·
Registered
Joined
·
4,551 Posts
Discussion Starter · #9 · (Edited)
DK 79, przebudowa ul. Grunwaldzkiej

No to lecimy z pierwszymi wizualizacjami ;)
Na razie podgląd na sytuacje, plany z PDF-ów sa w trakcie przetwarzania.

Obecny przebieg DK 79 przez centrum Jaworzna:Legenda:
kolor czerwony - dwukierunkowa część wspólna DK79 dla kierunków Kraków - Katowice/Bytom (wzdłuż ul Grunwaldzkiej)
kolor żółty - jednokierunkowa droga - wyłącznie kierunek - Katowice/Bytom (wzdłuż ulicy Pocztowej, Rynek, Królowej Jadwigi)
kolor niebieski - jednokierunkowa droga - wyłącznie kierunek - Kraków (wzdłuż ul Grunwaldzkiej).

Oraz proponowane zmiany w ruchu w obrębie ul. Grunwaldzkiej oraz terenów po szybkie KWK "Kościuszko". Wizualizacje zrobiłem na podstawie SIFZ dotyczącym przetargu na przebudowę tego rejonu. Uwaga, wizualizacja ma pokazać zarys przeróbek (nie jest idealnie dokładna co do cm), wkrótce zamieszcze dokładne plany.Legenda:
kolor czerwony - nowy bieg drogi DK 79 - Obwodnica Śródmiejska,

kolor żółty - nowy bieg drogi Grunwaldzkiej/przebudowa na drogę dwukierunkową,

kolor niebieski - nowe drogi/nowe odcinki dróg

kolor żółto - niebieski - zmiana przebiegu ul. Grunwaldzkiej - nowa droga

kolor biały - istniejące drogi

kolor biało - niebieski - bardzo istotne zmiany w istniejących drogach (zmniejszenie ich ważności)

rejon zaznaczony na czarno - istniejące odcinki dróg, które zostaną zlikwidowane

przerywana niebieska linia - prawdopodobny przebieg obwodnicy północnej

Dodatkowo na istniejących drogach oznaczonych kolorem białym, wrzuciłem znaki "A-20 Odcinek jezdni o ruchu dwukierunkowym" w celu pokazania, że na tych drogach - do tej pory jednokierunkowych odbywać się będzie ruch dwukierunkowy. W przypadku ul. Mickiewicza - tylko do ul. Farnej.
Z ul. Farnej skręt w kierunku ul. Kr. Jadwigi - wyłącznie w prawo.
 

·
Registered
Joined
·
4,551 Posts
Discussion Starter · #11 ·
Jawcio: odkąd istnieje google earth, życie stało się prostsze :)
Zdradzę Ci tajemnicę ;) popytaj w redakcji o specjalny dodatek - bodajże z 2004 roku - lub 2003 (musiałbym sprawdzić w notatkach)- "Programy Unijne", czy jakoś tak ;) To był specjalny dodatek - chyba 8 stronicowy zamówiony dodatkowo do CT przez urząd miasta.
Tam było prze...... praca na kilkusetmegowych zdjęciach satelitarnych na dość słabych (na obecne czasy) komputerach, a i zdjęcia były tylko z jednego kierunku i w jednej skali (choć fakt - były doskonałe) ;)
Oj przesiedziało się wtedy kilakdziesiąt godzin nad tym dodatkiem, nanosząc na te zdjęcia, zeskanowne plany budowy obwodnic ;)
Teraz te mapki powyżej nie zajeły mi aż tak dużo czasu ;)
 

·
Registered
Joined
·
876 Posts
nomad_fh w północnym krańcu ul. Mickiewicza wstawiłeś zakaz wjazdu. A przejazd nadal ma się tam odbywać, nawet po remoncie Rynku. To mogła by być dobra bo sprawdzona trasa dla autobusów w kirunku północno-wschodnich dzielnic miasta.
 

·
Registered
Joined
·
4,551 Posts
Discussion Starter · #13 ·
hmmm dziwne, ponieważ wg założeń z przetargu przejazd Mickiewicza ma się odbywać w dwóch kierunkach wyłącznie do ul. Farnej. Natomiast od wysokości ul Farnej będzie ruch wyłącznie w górę ul. Mickiewicza.
Acha umożliwienie przejazdu ul. Mickiewicza będzie się wiązało z likwidacją miejsc parkingowych przy tej ulicy.
 

·
Registered
Joined
·
4,551 Posts
Discussion Starter · #14 ·
Rozpoczęła się budowa ul. Noworzemieślniczej, która połączy ul. Rzemieślniczą z ul. Kolejową, oraz zapewni dogodny dojazd do działek, wystawionych do przetargu.
Planowany czas oddania jej do ruchu - listopad 2009.
Na razie pojawiły się wkopane tablice ;) oraz zwożona jest ziemia.

Z dodatkowych informacji.
Wg informacji uzyskanych od Tomka Toszy, ul. Zielona będzie - po przebudowie ul. Grunwaldzkiej - dwukierunkowa.
To co na planie jest zaznaczone jako obwodnica północna będzie ul. Północną - parametry drogi zbiorczej.

Jawcio: jeśli chodzi o autobusy - PKM Jaworzno ma już stworzony schemat lini autobusowych po przebudowie ul. Grunwaldzkiej, oraz późniejszym zamknięciu rynku. Postaram się do niego dostać :D
 

·
Registered
Joined
·
876 Posts
Ciekawe co PKM wymyśli...???


nomad_fh - czy wiesz coś na ten temat? Jak to ma wyglądać?

Budowa łącznika drogowego przy ul. 11 Listopada łączącego trasę Śródmiejską z ul. Grunwaldzką – wykupy gruntów
Uzyskano decyzje lokalizacyjna i odebrano koncepcje łącznika
 

·
Registered
Joined
·
4,551 Posts
Discussion Starter · #16 ·
Heh - widzę, że nad tym samym się zastanawiamy. Widziałem ten tekst jak szukałem SIFZ przebudowy ul. Grunwaldzkiej. Nie mam pojęcia, ale postaram się dowiedzieć.
Sprawdzałem swoje zdjęcia z całego ciągu obwodnicy sprzed uruchomienia (stan na wrzesień) i nie widzę tam nigdzie przygotowanego skrzyżowania, które by dochodziło do trasy w tym rejonie...

Zresztą - skoro zlikwidowali całkowicie skrzyżowanie trasy Śródmiejskiej z ul. Chopina, bo byłyby zbyt gęsto skrzyżowania - to tym bardziej tam byłyby chyba zbyt gęsto. Dziwne :)

Swoją drogą - dziś postałem trochę w rejonie cmentarza, bo robiłem zdjęcia pod przebudowę Grunwaldzkiej i widzę jedno, zgodnie z moimi obawami, obecnie robi się bardzo wąskie gardło przy skręcie z ul. Grunwaldzkiej w kierunku trasy śródmiejskiej/ul. Kolejowej. Brakuje tam (tymczasowego) lewoskrętu - na którego nie ma tam miejsca. Jadąc od strony centrum i chcąc skręcić w kierunku - na obwodnicę, blokuje się całe skrzyżowanie...

Oczywiście - to skrzyżowanie w koncepcji przebudowy zostanie całkowicie zlikwidowane, ale to dopiero za półtorej roku, jak dobrze pójdzie...
 

·
Registered
Joined
·
876 Posts
Myślę, że chodzi tu o wyprowadzenie ruchu z łącznika przy ul. Lipowej i poprowadzenie go w kierunku ul. 11 listopada... Chyba, że chodzi tu poprostu o sam łącznik. Wyburzono tam jakiś niski budynek...
 

·
Registered
Joined
·
4,551 Posts
Discussion Starter · #18 ·
Po dzisiejszej i wczorajszej wizycie z aparatem jestem w szoku :D
Zdjęcia będą wieczorem, ale generalnie - budowa ul. Noworzemieślniczej jest dużo bardziej zaawansowana niż myślałem. Już jest wybrana ziemia ze skarpy (schodzącej bardzo ostro od terenu po kopalni do budynków mieszkalnych, które będą wyburzone), zrobiony jest łagodny spad. Wg mnie - ślad pod drogę w tym miejscu już jest wkopany na ok 4m. Odcinek spadu - ok 200 - 300 m.

Ale bardziej zaskakuje mnie to, że bez fanfar, bez dużej ilości informacji - rozpoczęto budowe łącznika ul. Matejki z ul. Młynarską. Dziś tam byłem zobaczyć, myślałem, że dopiero wykarczowano teren, a tu już prace są nieźle zaawansowane...

Na razie schemat, zdjęcia wieczorem. Na schemacie u góry na czerwono - Trasa śródmiejska (DK 79)Łącznik ten jest o tyle ważny, że poza umożliwieniem mieszkańcom dolnej części ul. Chopina dotarcie do domów (ze względu na zamknięcie skrzyżowania ul. Chopina z DK 79 i de facto podzielenie jej na 2 niezależne drogi), to drugi równie ważny element, to skrócenie drogi z obwodnicy na tzw Trase Przemysłową, której częśc stanowi ul. Młynarska
 

·
Registered
Joined
·
4,551 Posts
Discussion Starter · #19 · (Edited)


W tym miejscu zostanie zlikwidowany stary układ ul. Rzemieślniczej, ul. Noworzemieślnicza pójdzie prosto


Budynki na zdjęciu przy ul. Kolejowej idą do wyburzenia (w miejscu prawego będzie skrzyżowanie z ul. Kolejową i wjazdem na Trasę Śródmiejską (DK 79)
Widoczny na zdjęciu fragment wjazdu na Trasę Śródmiejską


Teren po kopalni - szyb "Kościuszko" - na biało zaznaczony nowy przebieg ul. Grunwaldzkiej. Na czerwono - zlikwidowany w przyszłości stary przebieg tej ulicy.
 

·
Registered
Joined
·
876 Posts
No to robota im idzie... Widać już wyraźnie przebieg nowej ulicy.:banana: Tylko ciekawe dlaczego te domy tam jeszcze stoją. Widziałem w poniedziałek, że wieczorem świecą się światła w oknach... Oby wyburzanie nie opuźniło inwestycji.
 
1 - 20 of 14787 Posts
Top