SkyscraperCity Forum banner

:D

1 - 5 of 5 Posts

·
Registered
Joined
·
3,127 Posts
za Jerzego 10.
 

·
Registered
Joined
·
20,019 Posts
:lol::cripes::lol:


To długa historia.:lol:


Ogólnie -> Jerzy = urban z tytułowego UrbanPhotoContest :D (od Jerzego Urbana)


Zdjęcie wymarzone na poprzednią wakacyjną edycję. Finał pewny, jeśli nie no1.


Bardzo oryginalne podejście do UPContest, aczkolwiek poprawne przecież. :D

Odważna kompozycja do prezentacji tutaj, ale podoba mi się. Zdjęcie, pomysł etc. Dziesięciu jednak nie zostawię.

9/10
 
1 - 5 of 5 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top