SkyscraperCity Forum banner

???

Jeszcze tylko zaparkujemy

1372 Views 6 Replies 7 Participants Last post by  krzewi
1 - 7 of 7 Posts
Drugie Twoje jakże dobre zdjęcie! Nie spadłem z krzesła, ale podobnież zostawiam 9 ze wskazaniem "mocne". W kontekście wakacji jak najbardziej, w kontekście urban również, do tego pomysł i ta myśl znana każdemu kto przemieszcza się samolotami.


Swoją drogą. Jak tak blisko żeś się dostał? :)
Wysiadał z innego samolotu :D
To jest małe lotnisko i transfery do/z samolotu odbywają się także na piechotkę.
W domyśle wyjazd/powrót z wakacji i nawet trochę prawdziwego urbana się załapało :)
No, ta fota już mi się baaardzo podoba ;)
No, jak komuś się wydaje, że to są wakacje, to się grubo myli :eek:hno:

9/10, bo ..... nie lubię tych linii lotniczych!
No co, punkt każdych większych podróży wakacyjnych :) Kolory, ostrość świetne. Pomysł tak samo, Ja chcę ten pomysł widzieć w finale
1 - 7 of 7 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top