SkyscraperCity Forum banner

:)

1 - 4 of 4 Posts

·
PublicSpace&Chardonnay
Joined
·
1,787 Posts
koncepcja mi się podoba, bardzo... Niestety dominujący element fotki - woda jest, jakby to powiedział Eosendil, PRZEPALONA i to mocno (-2)

9-2=7/10

ps fotka ustrzelona podczas jakiejś wycieczki helikopterowej czy z Hancocka?

Koncepcyjnie najciekawsze z Twoich ostatnich zdjęć
 
1 - 4 of 4 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top