SkyscraperCity Forum banner

ocena?

1 - 10 of 10 Posts

·
Registered
Szczecin
Joined
·
14,894 Posts
Ja na tym zdjęciu widzę kobietę od podwozia :crazy2:, chyba pójdę się leczyć :drunk:
 

·
Registered
Szczecin
Joined
·
14,894 Posts
^^ O to to, widzę że nie jest ze mną tak źle, aczkolwiek cały czas się leczę :cheers2:
 
1 - 10 of 10 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top