SkyscraperCity Forum banner

K a t o w i c e , Polen

2269 Views 4 Replies 5 Participants Last post by  De Klauw
Photos: Adasmos, Tom_Green, Kecija, MaciekS, Koniaczeq, GorpolPhotos: depress_wist81, d-8, sky's_the_limit, MarcinK, drzewko
Le projet du nouveau centre de la ville

&

Le batiment plus eleve de Katowice - Altus - 110 m


Spodek - l'un des symboles de Katowice1 - 5 of 5 Posts
toffe stad, al zijn er wel mooiere in Polen... Wel grootse plannen voor de toekomst zo te zien
Ziet er inderdaad niet mis uit, maar ik heb al mooiere Poolse steden gezien op foto. Wel een stad met ambitie, zo te zien (toch meer dan je van een Belgische stad kan verwachten).
Ja, de Poolse steden zijn in volle ontwikkeling.
In de hoofdstad Warschau wordt naar hartelust gebouwd, ook in de hoogte.
O.a. 'onze' Jaspers & co zijn daar actief...met bl**** sp*****gl** natuurlijk...
Wij bezoeken in augustus enkele Poolse steden. Katowice is daar niet bij.
Maar een uitgebreide fotoserie van o.m. Warschau, Gdansk, Sopot en Torùn mogen jullie zeker verwachten.
Zie ik daar nu een Belgische bank reclame voeren op hun hoogste toren ;)
1 - 5 of 5 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top