SkyscraperCity Forum banner

[Kaštela] - Photo thread

7028 Views 40 Replies 12 Participants Last post by  brch
Čudi me da nemamo ovu temu. :dunno:
Kontra općem mišljenju, Kaštela su u biti jedan prekrasan skup 7 gradića.
Iako uništena divljom gradnjom u zaleđu, onaj primorski dio je vrlo pitoreskan i svaki Kaštel ima neku svoju priču. :)

Pa krenimo onda od prve postaje - Sućurca.. :):cheers:
See less See more
5
  • Like
Reactions: 2
1 - 20 of 41 Posts
  • Like
Reactions: 1
Još dvi s pogledom na Split. :)

:cheers:
See less See more
2
  • Like
Reactions: 1
Evo san još iskopa par kadrova šta san slika prije kojih godinu ipo.. :)One down, six to go. :lol:
See less See more
9
  • Like
Reactions: 1
bravo ballota, meni su kaštela predivna mista i triba sa njih skinit krivu percepciju divljih i bezveznih naselja :eek:kay:
Ako ko ima šta slika, nek stavlja. Semper? :)
Slabo nažalost, nisam se prošetao do drugih Kaštela. No imam još koju fotku.
Evo zasad par, kasnije cu staviti ostale.

Kaštel Stari

Gdje se nalazi ova crkva?

See less See more
5
  • Like
Reactions: 1
Odlične. Pucaj još ako imaš. :eek:kay:
odlično :cheers:

jedna ispravka, kaštela su devastirana i uništena prvenstveno teškom industrijom, divlja gradnja je na drugom mjestu.


nego ballota, sprema li se to banner koji sam zamolio :naughty:
See less See more
Aaa predobro, ove stepenice i majušni prozorčići :) Totalno se mogu vidit kako živim u toj kućici
See less See more
Aaa predobro, ove stepenice i majušni prozorčići :) Totalno se mogu vidit kako živim u toj kućici
azbestni krov nebi ti smetao? :troll:
nego ballota, sprema li se to banner koji sam zamolio :naughty:
Ovo su slije stare oko misec dana. Tek san ih se sad sitija stavit. :D
Al baš večeras smo bili opet...tako da da! :naughty:
Evo jedne večerašnje iz Sućurca. :):cheers:
See less See more
  • Like
Reactions: 1
1 - 20 of 41 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top