SkyscraperCity banner
1 - 20 of 612 Posts

·
Registered
Joined
·
26,127 Posts
Discussion Starter · #1 ·
Wiem - może mnożę wątki - ale nie znalazłem osobnego wątku dla szkół w Katowicach (publicznych i prywatnych: żłobków, przedszkoli, podstawówek i szkół średnich). Chodzi o remonty, inwestycje, strukturę sieci szkolnej (zwłaszcza po ostatnich przeobrażeniach i "reformie" edukacji). Wszystko to chyba zasługuje na osobny wątek (tak sądzę). Jeśli się mylę - nie hejtujcie za mocno ;)

W tym wątku wolałbym, by nie poruszać tematów szkól wyższych, bo i one mają swój wątek osobny: [Katowice] Inwestycje akademickie

@Luki prosiłbym o dodanie tagu katowice :)

------------------------

i pierwsza wrzutka
GW: Rekrutacja skumulowanego rocznika. Ponad 900 kandydatów do "Konopy"
Rejestracja kandydatów do szkół średnich z podwójnego rocznika powoli dobiega końca. Do najbardziej obleganego liceum w Katowicach aplikuje ponad 900 chętnych.


Liceum im. Marii Konopnickiej w Katowicach (zdjęcie ilustracyjne (Fot. Dawid Chalimoniuk / Agencja Gazeta)

W tegorocznej rekrutacji do szkół średnich bierze udział skumulowany rocznik: ostatni absolwenci wygaszanych gimnazjów i pierwsi absolwenci ośmioklasowych podstawówek. W województwie śląskim to w sumie 79 tys. osób, ponaddwukrotnie więcej niż w zeszłym roku, gdy do klas pierwszych poszło 38 tys. uczniów. Obie grupy kandydatów uczyły się według różnych podstaw programowych, dlatego dyrektorzy liceów, techników i branżówek otwierają dla nich osobne klasy.

Osiemnaście klas pierwszych w jednym liceum?
Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Katowicach, które w tym roku prowadziło pięć klas pierwszych, obecnie rekrutuje aż do 10 klas. Dyrektorka Katarzyna Piotrowska zdecydowała się utworzyć bliźniacze profile dla absolwentów obu typów szkół, by nikt nie czuł się pokrzywdzony. Ale i tak do szkoły nie dostanie się wielu kandydatów z dobrymi wynikami. Od samego otwarcia rekrutacji zainteresowanie szkołą było ogromne, a dyrektor Piotrowska przewidywała, że to dopiero początek. Miała rację.

(...)
 

·
Registered
Joined
·
26,127 Posts
Discussion Starter · #2 ·
Odpowiedź na zapytanie nr ZAP-VIII/182/19 w sprawie budowy hali sportowej przy III LO im. Mickiewicza
https://bip.katowice.eu/Lists/ZapytaniaRadnych/Attachments/423/Odp. na zap. r. D.Durała 182-19.pdf

RM-IV.0003.17.2019.MŚ
RM-IV.KW-00140/19
Szanowny Pan
Dawid Durał
Radny Rady Miasta Katowice
Odpowiadając na zapytanie w sprawie zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa hali sportowej dla III Liceum
Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Katowicach” informuję, że z uwagi na ograniczone środki
finansowe Miasta oraz konieczność kontynuacji zadań już rozpoczętych w dziedzinie sportu m. in. realizacji:
hali przy IV Liceum Ogólnokształcącym im. gen. Stanisława Maczka, kompleksu sportowego przy ul. Asnyka,
trzech krytych basenów, sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 21 (ul. Malczewskiego) oraz stadionu
miejskiego,
nie ujęto wnioskowanego przedsięwzięcia w budżecie Miasta Katowice na 2019 r. i Wieloletniej Prognozie
Finansowej na lata 2019 – 2045.
Z poważaniem
Marzena Sylwia Szuba
 

·
Registered
Joined
·
26,127 Posts
Discussion Starter · #3 ·
Na stronie internetowej BIP Urzędu Miasta Katowice zostały opublikowane ogłoszenia o konkursach na stanowiska dyrektorów jednostek oświatowych.
https://bip.katowice.eu/lista_typ.aspx?idt=487&menu=735

1. Szkoły Podstawowej Nr 35 im. Adeli Korczyńskiej w Katowicach przy ul. Zielonogórskiej 23,
2. Szkoły Podstawowej Nr 59 im. Jana Matejki w Katowicach przy ul. B. Chrobrego 5,
3. Szkoły Podstawowej Nr 61 im. Polskich Kawalerów Maltańskich Specjalnej w Katowicach przy ul. Kołobrzeskiej 8,
4. Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3 w Katowicach przy ul. Grzegorzka 4.
5. Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Katowicach przy ul. Sienkiewicza 74
 

·
Registered
Joined
·
26,127 Posts
Discussion Starter · #4 ·
w Pałacu Młodzieży dzieje się chyba coś niedobrego - czytając pisma rodziców, dołączone do interpelacji Zawadzkiego....

Interpelacja RI-VIII/000570 z dnia 17.05.2019r., w sprawie rozwiązania problemów przedstawionych w piśmie Rodziców dzieci – uczestników zajęć w Pałacu młodzieży w Katowicach.
https://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/112052/RI-VIII-000570 P. Zawadzki.pdf

Interpelacja RI-VIII/000614 z dnia 03.06.2019r., w sprawie skargi na działania Dyrektora Pałacu Młodzieży w Katowicach.
https://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/112288/RI-VIII-000614 P. Zawadzki.pdf

Interpelacja RI-VIII/000667 z dnia 17.06.2019r., uzupełniająca w sprawie rozwiązania problemów przedstawionych w piśmie Rodziców dzieci – uczestników zajęć w Pałacu Młodzieży w Katowicach.
https://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/112573/RI-VIII-000667 P. Zawadzki.pdf
 

·
Registered
Black cats matter
Joined
·
5,064 Posts
Skoro już o reformie wspomniałeś to ostatnie uchwały i zmiany organizacyjne:

w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 11 w Katowicach, w skład którego wchodzą Szkoła Podstawowa Nr 38 im. Józefa Nowary w Katowicach ul. Jana Wantuły 11 i Miejskie Przedszkole Nr 42 w Katowicach ul. Tadeusza Boya-Żeleńskiego 30.
https://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=112327&menu=660

w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 10 w Katowicach, w skład którego wchodzą Szkoła Podstawowa Nr 29 im. Franciszka Żwirki i Stanisława Wigury w Katowicach ul. Kazimierza Lepszego 2 i Miejskie Przedszkole Nr 41 z Oddziałami Integracyjnymi w Katowicach ul. Koraszewskiego 6.
https://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=112326&menu=660

w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 9 w Katowicach, w skład którego wchodzą Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Jerzego Ziętka w Katowicach ul. Graniczna 46 i Miejskie Przedszkole Nr 87 im. Juliana Tuwima w Katowicach ul. Graniczna 44.
https://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=112325&menu=660

w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 8 w Katowicach, w skład którego wchodzą Szkoła Podstawowa Nr 8 im. Stanisława Staszica w Katowicach ul. Hetmańska 8 i Miejskie Przedszkole Nr 88 w Katowicach ul. Grzyśki 2.
https://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=112323&menu=660

w sprawie włączenia Miejskiego Przedszkola Nr 38 w Katowicach ul. Gen. J. Hallera 72 do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3 w Katowicach ul. Grzegorzka 4.
https://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=112322&menu=660

w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Nr 3 w Katowicach, w skład którego wchodzą IX Liceum
Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. Henryka Sienkiewicza w Katowicach ul. Bolesława Chrobrego 4 i Szkoła Podstawowa Nr 60 im. Marii Grzegorzewskiej Specjalna w Katowicach ul. Bolesława Chrobrego 4.
https://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=112321&menu=660

w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 13 w Katowicach, w skład którego wchodzą Szkoła Podstawowa Nr 51 z Oddziałami Integracyjnymi im. Fryderyka Chopina w Katowicach ul. Przyjazna 7a, Miejskie Przedszkole Nr 61 w Katowicach ul. Karliczka 18 oraz Miejskie Przedszkole Nr 91 z Oddziałami Integracyjnymi w Katowicach ul. Adama 33.
https://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=112320&menu=660

w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 7 w Katowicach, w skład którego wchodzą Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Dziewięciu Górników z Wujka w Katowicach ul. Gallusa 5 i Miejskie Przedszkole Nr 12 w Katowicach ul. Ligocka 3.
https://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=112318&menu=660

w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Katowicach, w skład którego wchodzą V Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Broniewskiego w Katowicach ul. Generała Zygmunta Waltera Jankego 65 i Szkoła Podstawowa Nr 56 im. Henryka Sławika w Katowicach ul. Spółdzielczości 21.
https://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=112317&menu=660

w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 12 w Katowicach, w skład którego wchodzą Szkoła Podstawowa Nr 42 im. Józefy Kantorówny w Katowicach ul. Wiosny Ludów 22, Miejskie Przedszkole Nr 56 w Katowicach ul. Wiosny Ludów 17 oraz Miejskie Przedszkole Nr 65 w Katowicach ul. Ciesielska 1.
https://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=112316&menu=660

w sprawie włączenia Szkoły Podstawowej Nr 37 im. ks. Jana Twardowskiego w Katowicach ul. Józefa Lompy 17 do Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Katowicach ul. Henryka Sienkiewicza 74.
https://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=112315&menu=660
 

·
Registered
Black cats matter
Joined
·
5,064 Posts
I jeszcze aktualnie prowadzone inwestycje w oświacie:

Budowa hali sportowej dla IV Liceum Ogólnokształcącego im. Gen. Stanisława Maczka w Katowicach

Zakres inwestycji obejmuje roboty budowlane niezbędne do oddania budynku hali sportowej dla IV Liceum Ogólnokształcącego im. Gen. Stanisława Maczka w Katowicach wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu.

Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie:
1) robót rozbiórkowych i demontażu,
2) robót konstrukcyjno - budowlanych,
3) robót wykończeniowych wewnętrznych i zewnętrznych,
4) robót nawierzchniowych drogi pożarowej i ciągów pieszych,
5) zagospodarowania terenu oraz małej architektury,
6) wykonania boiska wielofunkcyjnego,
7) wycinki drzew oraz wykonania nowych nasadzeń drzew i krzewów,
8) przyłącza wodociągowego,
9 )sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej,
10) instalacji wodociągowej i hydrantowej,
11) instalacji kanalizacji,
12) instalacji centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego,
13) instalacji klimatyzacji i wentylacji,
14) instalacji solarnej,
15) robót elektrycznych, oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego,
16) instalacji fotowoltaicznej,
17) instalacji sieci strukturalnej,
18) instalacji telewizji przemysłowej cyfrowej IP,
19) instalacji systemu sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN),
20) instalacji tablicy wyników z okablowaniem,
21) wyposażenia trwałego.
https://bip.katowice.eu/Finanse/dokument.aspx?idr=110412&menu=566

Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - Etap V - Szkoła Podstawowa nr 54.

Zakres inwestycji obejmuje wykonanie prac budowlanych, związanych z termomodernizacją budynku Szkoły Podstawowej nr 54 (Gimnazjum nr 16) przy ul. Wojciecha 9 w zakresie:
1) robót ziemnych,
2) izolacji termicznej ścian poniżej poziomu terenu,
3) izolacji termicznej ścian powyżej powierzchni terenu,
4) izolacji termicznej stropodachu,
5) wymiany stolarki okiennej i drzwiowej,
6) malowania elewacji,
7) montażu instalacji kolektorów słonecznych,
8) montażu instalacji wentylacyjnej,
9) wymiany instalacji odgromowej,
10) wymiany orynnowania i obróbek blacharskich,
11) wykonania cokołu z płytek klinkierowych,
12) konserwacji balustrad i elementów stalowych,
13) malowania i konserwacji istniejących krat okiennych,
14) wykonania zadaszeń szklanych nad wejściami do budynku,
15) montażu systemu monitoringu i eksploatacji mediów,
16) modernizacji źródła ciepła,
17) modernizacji pomieszczenia źródła ciepła,
18) wymiany instalacji CO wraz z grzejnikami,
19) instalacji elektrycznej zasilania centrali wentylacyjnej,
20) instalacji elektrycznej wymiennikowni,
21) modernizacji instalacji oświetlenia wewnętrznego,
22) modernizacji instalacji oświetlenia zewnętrznego,
23) wykonania tablic zasilających i sterowniczych.
https://bip.katowice.eu/Finanse/dokument.aspx?idr=110421&menu=566

Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - Etap VI - Szkoła Podstawowa nr 27

Zakres inwestycji obejmuje wykonanie prac budowlanych, związanych z termomodernizacją budynku Szkoły Podstawowej nr 27 przy ul. Łętowskiego 12 w zakresie:

1) robót ziemnych,
2) izolacji termicznej ścian poniżej poziomu terenu,
3) izolacji termicznej ścian powyżej powierzchni terenu,
4) izolacji termicznej stropodachu,
5) izolacji termicznej stropu nad wejściem głównym,
6) malowania elewacji,
7) wymiany instalacji CO i CT wraz z grzejnikami,
8) montażu instalacji kolektorów słonecznych,
9) modernizacji i montażu instalacji wentylacji mechanicznej,
10) montażu systemu monitoringu i eksploatacji mediów,
11) wymiany węzła ciepła,
12) wykonania instalacji elektrycznej w pomieszczeniu węzła ciepła,
13) montażu instalacji elektrycznych zasilania dmuchaw,
14) modernizacji instalacji elektrycznej sali gimnastycznej,
15) montażu instalacji podgrzewania wpustów dachowych,
16) remontu pomieszczenia wymiennikowni,
17) wykonania opaski obwodowej budynku,
18) remontu murków terenowych,
19) wykonania płyty żelbetowej i obudowy dla pompy ciepła,
20) wymiany obudów skrzynek gazowych,
21) remontu schodów zewnętrznych,
22) wykonania zadaszeń nad schodami,
23) przebudowy wiatrołapu,
24) wykonania pochylni i platformy dla niepełnosprawnych,
25) wzmocnienia południowej ściany zewnętrznej,
26) wymiany stolarki okiennej i drzwiowej,
27) wymiany krat okiennych i parapetów,
28) remontu doświetlaczy piwnicznych,
29) remontu atriów,
30) wymiany świetlika,
31) wymiany wewnętrznych i zewnętrznych opraw oświetleniowych,
32) wymiany instalacji odgromowej,
33) wymiany obróbek blacharskich,
34) uporządkowania instalacji elektrycznej na elewacji.
https://bip.katowice.eu/Finanse/dokument.aspx?idr=110423&menu=566
 

·
Registered
Joined
·
26,127 Posts
Discussion Starter · #7 ·
Dzieje się - ale pytanie, czy te zmiany organizacyjne są dobre. Pamiętam wątpliwości, gdy SP20 łączono z.... Młodzieżowym Domem Kultury - powstał Zespół Szkół i Placówek (cokolwiek to znaczy)
 

·
Registered
Black cats matter
Joined
·
5,064 Posts
I jeszcze informacje o zakończonych inwestycjach w oświacie w 2019 roku:

https://bip.katowice.eu/Finanse/dokument.aspx?idr=111840&menu=566

Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2 ul. Mikołowska 131

Wykonany zakres:

1/ Budynek
Budynek składający się z 3 stref:
strefa I: wyższa, jednokondygnacyjna części budynku mieszcząca główną salę sportową
strefa II: niższa, dwukondygnacyjna część budynku przeznaczona na potrzeby szatni z węzłami sanitarnymi dla użytkowników oraz nauczycieli/trenerów, pomieszczenia gospodarcze oraz magazynowe, mniejsze sale ćwiczeń: aerobik i gimnastyka korekcyjna, sporty walki, siłownia aerobowa
strefa III: najniższa, jednokondygnacyjna część budynku stanowiąca łącznik pomiędzy halą sportową a istniejącym budynkiem szkoły.
Budynek dostosowany do osób niepełnosprawnych.

Parametry budynku:
Kubatura brutto – 14 878,40 m3
Powierzchnia zabudowy – 2 051,75 m2
Powierzchnia użytkowa – 2 617,08 m2

Budynek wyposażono w urządzenia i instalacje wodociągowe, kanalizacyjne, elektryczne, niskoprądowe, grzewcze, wentylacyjne, klimatyzacje, monitoring, system sygnalizacji włamania i napadu, system nagłośnienia, system sygnalizacji pożaru, okablowanie strukturalne LAN, system nadzoru wizyjnego, dźwig osobowy, platformy przyschodowe dla niepełnosprawnych, wyposażenie trwałe i sportowe.
W wygrodzonych granicach budynku urządzono tereny zielone - nasadzono trawniki, drzewa i krzewy.

2/ Roboty drogowe – ciągi jezdne i piesze, miejsca postojowe
Kostka brukowa – 1.349,00 m2
Krawężniki betonowe 15x30 cm – 236,42 mb
Obrzeża betonowe – 482,03 mb
Opaska żwirowa - 65 m2

3/ Kanalizacja deszczowa - przyłącze i instalacja zewnętrzna
Rura PVC 160 - 56,91 mb
Rura PVC 200 - 13,6 mb
Rura PVC 315 - 15,35 mb
Rura PVC 400 - 99,31 mb
Studnia rewizyjna z kręgów betonowych DN 1200 - 6 kpl.
Studnia rewizyjna z tworzywa sztucznego DN 625 - 5 kpl.
Zasuwa burzowa DN 200 – 1 kpl.
Rura PVC 160 – przykanaliki - 33,8 mb
Wpusty deszczowe DN 500 - 4 kpl.

4/ Kanalizacja sanitarna – przyłącze i instalacja zewnętrzna
Rury PVC Dn160 – 31,45 mb
Rury PVC Dn200 – 24,65 mb
Studnia rewizyjna z kręgów betonowych DN 1200 – 1 kpl.
Studnia rewizyjna z tworzywa sztucznego DN 425 - 3 kpl.

5/ Wodociąg – przyłącze i instalacja zewnętrzna
Rury PE RC Dz63 – 15,42 mb
Zasuwa kołnierzowa DN50 – 1 szt.

6/ Oświetlenie
Słupy oświetleniowe wysokości 8m - 2 szt.
Oprawa oświetleniowa - 2 szt.
Kable wielożyłowe YKY 5x4 mm2 - 37,34 mb

6/ Mała architektura
Piłkochwyty o wysokości 6 m - 252 m2
Ogrodzenie panelowe z systemową betonową podmurówką - 256,25 m
Ogrodzenie panelowe bez podmurówki - 92 m
Brama dwuskrzydłowa o szerokości 4m i wysokości 1,5 m - 1 szt.
Furtka o szerokości 1 m i wysokości 1,5 m - 4 szt.
Barierki schodowe ze stali nierdzewnej - 15 m
Ławka bez oparcia - 6 szt.
Kosz na śmieci - 6 szt.
https://bip.katowice.eu/Finanse/dokument.aspx?idr=111834&menu=566

Maluch - utworzenie dwóch nowych Oddziałów Żłobka Miejskiego - Roboty budowlane niezbędne do wykonania termomodernizacji budynku Żłobka przy ul. Krzywoustego 9 w Katowicach

Wykonany zakres:
Wykonanie prac budowlanych związanych z termomodernizacją budynku Żłobka Miejskiego przy ul.Krzywoustego 9 w Katowicach o powierzchni zabudowy budynku 393,70 m2 i kubaturze 2.777,24 m3, w tym:
- ocieplenie ścian zewnętrznych
- ocieplenie ścian przyziemia wraz z wykonaniem izolacji
- ocieplenie stropodachu
- otynkowanie i pomalowanie elewacji
- wymianę rynien i rur spustowych
- wykonanie obróbek blacharskich dachu
- wymianę instalacji odgromowej
- dostawę i montaż parapetów zewnętrznych
- wykonanie daszku nad wejściem głównym
https://bip.katowice.eu/Finanse/dokument.aspx?idr=111832&menu=566

Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap VI - Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 62 przy ul. Ordona 3d w Katowicach

Wykonany zakres:
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 62 przy ul. Ordona 3d w Katowicach o powierzchni netto budynku 4.174 m2 i kubaturze 19.543 m3 obejmująca między innymi:
- wykonanie izolacji termicznej i przeciwwilgociowej przyziemia
- ocieplenie ścian zewnętrznych nadziemnych
- wykonanie izolacji termicznej stropodachu
- otynkowanie i pomalowanie elewacji
- wymianę stolarki, krat zewnętrznych, parapetów zewnętrznych
- remont pomieszczenia wymiennikowni, doświetlaczy piwnicznych wraz z wymianą krat przykrywających doświetlacze, schodów oraz zadaszenia wejścia głównego - wykonanie wymiennika ciepła na potrzeby c.o. i c.w.u.
- wymianę instalacji c.o.
- modernizację instalacji wentylacji mechanicznej,
- modernizację źródła ciepłej wody, w tym wykonanie instalacji solarnej z zabudową 20 szt. kolektorów słonecznych
- modernizację instalacji oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego
- wymianę instalacji piorunochronnej
- dostosowanie instalacji elektrycznej w pomieszczeniu wymiennikowni
- wykonanie instalacji monitoringu zużycia mediów
https://bip.katowice.eu/Finanse/dokument.aspx?idr=111831&menu=566

Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap V - Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 5 przy ul. Gallusa 5 w Katowicach

Wykonany zakres:
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 5 przy ul. Gallusa 5 w Katowicach o powierzchni netto budynku 3.837,85 m2 i kubaturze 14.844 m3 obejmująca:
- wykonanie izolacji termicznej i przeciwwilgociowej przyziemia
- ocieplenie ścian zewnętrznych nadziemnych
- wykonanie izolacji termicznej stropodachu
- otynkowanie i pomalowanie elewacji
- wymiana stolarki
- montaż systemu wentylacji mechanicznej
- wymiana instalacji centralnego ogrzewania
- modernizacja źródła ciepła wraz z automatyką
- wymiana instalacji odgromowej
- modernizacja instalacji oświetlenia wewnętrznego
- modernizacją instalacji oświetlenia zewnętrznego wraz z wykonaniem instalacji fotowoltaicznej z zabudową 8 szt. paneli fotowoltaicznych
- wykonanie instalacji elektrycznej węzła i zasilania nowych źródeł ciepła oraz nowych urządzeń wentylacyjnych
- modernizację źródła ciepłej wody, w tym wykonanie instalacji solarnej z zabudową 4 szt.kolektorów słonecznych
- wykonanie instalacji zużycia mediów monitoringu
https://bip.katowice.eu/Finanse/dokument.aspx?idr=111830&menu=566

Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap V - Termomodernizacja Miejskiego Przedszkola nr 84 przy ul. Targowej 13 w Katowicach

Wykonany zakres:
Termomodernizacja budynku Miejskiego Przedszkola nr 84 przy ul.Targowej 13 o powierzchni netto budynku 937,19 m2 i kubaturze 3.181 m3, obejmująca:
- wykonanie izolacji termicznej i przeciwwilgociowej przyziemia
- ocieplenie ścian zewnętrznych nadziemnych
- wykonanie izolacji termicznej stropodachu
- otynkowanie i pomalowanie elewacji
- wymiana stolarki
- wymianę obróbek blacharskich
- wymiana instalacji centralnego ogrzewania
- modernizacja źródła ciepła wraz z automatyką
- wymiana instalacji odgromowej
- modernizację instalacji oświetlenia wewnętrznego
- modernizację instalacji oświetlenia zewnętrznego wraz z wykonaniem instalacji fotowoltaicznej z zabudową 4 szt. paneli fotowoltaicznych
- wykonanie instalacji elektrycznej węzła i zasilania urządzeń nowych źródeł ciepła
- wykonanie instalacji monitoringu zużycia mediów
https://bip.katowice.eu/Finanse/dokument.aspx?idr=111829&menu=566

Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap III - Termomodernizacja Miejskiego Przedszkola nr 55 przy ul. Szeptyckiego 3 w Katowicach

Termomodernizacja budynku Miejskiego Przedszkola nr 55 przy ul.Szeptyckiego 3 w Katowicach o powierzchni netto budynku 1.224,36 m2 i kubaturze 3.993m3 obejmująca:
- wykonanie izolacji termicznej i przeciwwilgociowej przyziemia
- ocieplenie ścian zewnętrznych nadziemnych
- wykonanie izolacji termicznej dachów
- otynkowanie i pomalowanie elewacji
- wymianę stolarki
- montaż instalacji wentylacji mechanicznej
- modernizację instalacji centralnego ogrzewania
- modernizację źródła ciepła wraz z automatyką
- wymianę instalacji odgromowej
- modernizację instalacji oświetlenia wewnętrznego
- modernizację instalacji oświetlenia zewnętrznego wraz z wykonaniem instalacji fotowaltaicznej z zabudową 4 szt. paneli fotowoltaicznych
- wykonanie instalacji elektrycznej węzła i zasilania urządzeń nowych źródeł ciepła
- wykonanie instalacji monitoringu zużycia mediów
https://bip.katowice.eu/Finanse/dokument.aspx?idr=111827&menu=566

Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap III - Termomodernizacja Oddziału Żłobka przy ul. Szeptyckiego 1 w Katowicach

Wykonany zakres:
Termomodernizacja budynku Oddziału Żłobka Miejskiego przy ul. Szeptyckiego 1 w Katowicach o powierzchni netto budynku 1.118,54 m2 i kubaturze 2.972,05m3 obejmująca:
- wykonanie izolacji termicznej i przeciwwilgociowej przyziemia
- ocieplenie ścian zewnętrznych nadziemnych
- wykonanie izolacji termicznej stropodachu
- otynkowanie i pomalowanie elewacji
- wymianę stolarki
- wymianę obróbek blacharskich
- wymianę instalacji centralnego ogrzewania
- modernizację źródła ciepła wraz z automatyką
- modernizację źródła ciepłej wody, w tym wykonanie instalacji solarnej z zabudowaniem 3 szt.kolektorów słonecznych
- modernizację instalacji oświetlenia wewnętrznego
- wykonanie instalacji elektrycznej węzła i zasilania urządzeń nowych źródeł ciepła
- wymianę instalacji odgromowej
- wykonanie instalacji monitoringu zużycia mediów
https://bip.katowice.eu/Finanse/dokument.aspx?idr=111826&menu=566

Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap V - Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 12 przy ul. Paderewskiego 46 w Katowicach

Wykonany zakres:
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 12 przy ul. Paderewskiego 46 o powierzchni netto budynku 4.239,78 m2 i kubaturze 17.309 m3 obejmująca:
- ocieplenie ścian zewnętrznych nadziemnych
- wykonanie izolacji termicznej i przeciwwilgociowej przyziemia
- wykonanie izolacji termicznej stropodachu
- otynkowanie i pomalowanie elewacji
- wymianę stolarki
- wymianę obróbek blacharskich
- montaż instalacji wentylacji mechanicznej
- wymianę instalacji centralnego ogrzewania
- modernizację źródła ciepła wraz z automatyką
- wymianę instalacji odgromowej
- modernizację instalacji oświetlenia wewnętrznego
- modernizację instalacji oświetlenia zewnętrznego wraz z wykonaniem instalacji fotowoltaicznej z zabudową 8 szt. paneli fotowoltaicznych
- wykonanie instalacji elektrycznej węzła i zasilania urządzeń nowych źródeł ciepła
- modernizację źródła ciepłej wody, w tym wykonanie instalacji solarnej z zabudową 3 szt. kolektorów słonecznych
- wykonanie instalacji monitoringu zużycia mediów
https://bip.katowice.eu/Finanse/dokument.aspx?idr=111825&menu=566

Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap VI - Termomodernizacja Oddziału Żłobka Miejskiego przy ul. Uniwersyteckiej 15 w Katowicach

Wykonany zakres:
Termomodernizacja budynku Oddziału Żłobka Miejskiego przy ul. Uniwersyteckiej 15 w Katowicach o powierzchni zabudowy budynku 631,76 m2, powierzchni netto budynku 1.220 m2 i kubaturze 7.621 m3 obejmująca:
- ocieplenie dachów oraz pomieszczeń poddasza wraz z impregnacją drewnianych elementów konstrukcji dachu
- ocieplenie ścian zewnętrznych nadziemnych
- wykonanie izolacji termicznej i przeciwwilgociowej przyziemia
- ocieplenie stropu nad parterem
- otynkowanie i pomalowanie elewacji
- wymianę parapetów zewnętrznych
- modernizację schodów zewnętrznych przy zachodniej ścianie budynku, wykonanie zadaszenia
- wymianę obróbek blacharskich, orynnowania
- modernizację zadaszenia nad wejściem technicznym na wschodniej ścianie budynku
- modernizację doświetlaczy piwnicznych wraz z wymianą części krat przykrywających doświetlacze
- wykonanie opaski wokół budynku
- modernizację pomieszczenia wymiennikowni
- wykonanie wymiennika ciepła na potrzeby c.o. i c.w.u.
- wymianę instalacji centralnego ogrzewania, montaż osłon grzejników
- modernizację źródła ciepłej wody, w tym wykonanie instalacji solarnej z zabudową 4 szt. kolektorów słonecznych
- modernizację instalacji wentylacji mechanicznej
- wymianę zewnętrznych oraz części wewnętrznych opraw oświetleniowych
- wymianę instalacji odgromowej
- modernizację instalacji elektrycznej w pomieszczeniu wymiennikowni
- wykonanie instalacji monitoringu zużycia mediów
https://bip.katowice.eu/Finanse/dokument.aspx?idr=111824&menu=566

Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap III - Termomodernizacja Oddziału Żłobka Miejskiego przy ul. Ordona 3a w Katowicach

Wykonany zakres:
Termomodernizacja budynku Oddziału Żłobka Miejskiego przy ul. Ordona 3a w Katowicach o powierzchni zabudowy budynku 598,60 m2, powierzchni netto budynku 1.173,65 m2 i kubaturze 4.899 m3 obejmująca:
- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i termicznej przyziemia
- ocieplenie ścian zewnętrznych nadziemnych
- wykonanie izolacji termicznej stropodachu
- otynkowanie i pomalowanie elewacji
- wymianę obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych
- wymianę części stolarki okiennej i drzwiowej
- wykonanie pochylni dla niepełnosprawnych
- wymianę instalacji centralnego ogrzewania
- modernizację węzła cieplnego
- modernizację źródła ciepłej wody, w tym wykonanie instalacji solarnej z zabudową 3 szt. kolektorów słonecznych
- wykonanie instalacji elektrycznej węzła i zasilania urządzeń nowych źródeł ciepła
- wymianę instalacji odgromowej
- wykonanie instalacji monitoringu zużycia mediów
https://bip.katowice.eu/Finanse/dokument.aspx?idr=111822&menu=566

Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap III - Termomodernizacja Oddziału Żłobka Miejskiego przy ul. Tysiąclecia 45 w Katowicach

Termomodernizacja budynku Oddziału Żłobka Miejskiego przy ul. Tysiąclecia 45 w Katowicach o powierzchni zabudowy budynku 1.074 m2 i kubaturze 5.048 m3 obejmująca:
- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i termicznej przyziemia
- ocieplenie ścian zewnętrznych nadziemnych
- wykonanie izolacji termicznej stropodachu
- otynkowanie i pomalowanie elewacji
- wymianę obróbek blacharskich
- wymianę stolarki
- wymianę instalacji centralnego ogrzewania
- modernizację źródła ciepła i ciepłej wody, w tym wykonanie instalacji solarnej z zabudową 3 szt. kolektorów słonecznych
- wykonanie węzła cieplnego
- wykonanie instalacji elektrycznej węzła
- wymianę instalacji odgromowej
- wykonanie instalacji monitoringu zużycia mediów
https://bip.katowice.eu/Finanse/dokument.aspx?idr=111821&menu=566

Maluch - utworzenie dwóch nowych Oddziałów Żłobka Miejskiego - Budowa budynku Oddziału Żłobka Miejskiego zlokalizowanego przy ul. Boya Żeleńskiego 30 w Katowicach

Budowa dwuoddziałowego Żłobka Miejskiego dla 60 dzieci z zagospodarowaniem terenu, wykonaniem placu zabaw oraz wyburzeniem dwóch budynków gospodarczych w miejscu których powstała droga pożarowa.

1/ Budynek
Budynek wolnostojący o bryle złożonej z dwóch prostopadłościanów, piętrowy, niepodpiwniczony, dostosowany do osób niepełnosprawnych, przy wejściu dla niepełnosprawnych zabudowano pochylnię zewnętrzną. Budynek wyposażono w instalacje i urządzenia wodno-kanalizacyjne, gazowe, elektryczne, ogrzewania, ciepłej wody użytkowej, wentylacyjne, solarne, oddymiania, domofonowe, system sygnalizacji pożaru, telewizji dozorowej, dźwig towarowy, platformę pionową dźwigową dla osób niepełnosprawnych.
Parametry budynku:
Kubatura – 3.932 m3
Powierzchnia zabudowy – 443,85 m2
Powierzchnia użytkowa – 755,08 m2

Budynek wyposażono w meble, akcesoria kuchenne, sprzęt RTV, AGD, elektroniczny sprzęt biurowy oraz wyposażenie grup dziecięcych, łazienek dziecięcych i jadalni oraz system sygnalizacji włamania i napadu.

2/ Zagospodarowanie terenu - droga pożarowej wraz z placem manewrowym, utwardzenia wokół budynku, plac zabaw, miejsca postojowe
Nawierzchnia z kostki brukowej – 1033 m2
Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30cm – 269 mb
Obrzeża betonowe – 180 mb
Nawierzchnia poliuretanowa z płyty z prasowanego granulatu, gładka, przepuszczalna dla wody – 36m2

3/ Mała architektura
Ogrodzenie panelowe, wys. 1,60 z furtką – 147 mb
Ogrodzenie niskie, wys. 90 cm – 37 mb
Furtka – 1,8 m2
Domek o wymiarach 102 x 110 wys. 171 cm – 2 kpl.
Ławka z oparciem o długości 160 cm – 3 kpl.
Kosz na śmieci metalowy – 1 kpl.
Tablica regulaminowa – 1 kpl.

4/ Kanalizacja deszczowa – przyłącze i instalacja zewnętrzna
Rury PVC Dn315 – 20,40 mb
Rury PVC Dn250 – 37,03 mb
Rury PVC Dn200 – 100,63 mb
Rury PVC Dn160 – 55,87 mb
Zbiornik retencyjny z rur żelbetowych DN1200 – 15,55 mb
Studnie betonowe DN1600 – 2 szt.
Studnia betonowa DN1200 – 1 szt.
Studnie betonowe DN1000 – 3 szt.
Studnie kanalizacyjne z tworzywa sztucznego DN 425 – 11 szt.
Wpusty deszczowe – 6 szt.

5/ Kanalizacja sanitarna – przyłącze i instalacja zewnętrzna
Rury PVC Dn200 – 82,8 mb
Rury PVC Dn160 – 23,95 mb
Studnia betonowa DN1200 – 1 szt.
Studnia betonowa DN1000 – 2 szt.
Studnia kanalizacyjna z tworzywa sztucznego DN 425 – 1 szt.
Separator tłuszczu – 1kpl.

6/ Wodociąg – przyłącze i instalacja zewnętrzna
Rura PE 100 RC Dz 63 – 105,98 mb
Zasuwa podziemna DN50 – 3 kpl.
Studnia wodomierzowa wraz z wyposażeniem – 1 kpl.
 

·
Registered
Joined
·
26,127 Posts
Discussion Starter · #11 ·
nie od dziś wiadomo, że Węgielek ma chody u władz Katowic - skoro żona byłego wiceprezydenta jest tam szychą ;) to samo było z budynkiem po gimnazjum na Giszowcu...

Fb
Rada Jednostki Pomocniczej nr 15 Szopienice-Burowiec:

:O :O Mamy jasność: budynek po zlikwidowanym Gimnazjum nr 11 przy ul. Deszczowej 14 przejmie prywatny podmiot ��
 

·
Registered
Joined
·
26,127 Posts
Discussion Starter · #12 ·
BIP: https://bip.katowice.eu/Lists/Zarzadzenia/Attachments/11089/369-2019.pdf
ZARZĄDZENIE NR 369/2019
PREZYDENTA MIASTA KATOWICE
z dnia 26 czerwca 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia wyników konkursów na stanowiska dyrektorów jednostek oświatowych w
Katowicach.
Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.), art. 29 ust. 1 pkt 2 i art. 63 ust. 1, 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo
oświatowe (Dz. U. z 2018 r., poz. 996 z późn. zm.) oraz § 8 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub
publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2010 r., nr 60, poz. 373 z późn. zm.), w
związku z art. 363 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. przepisy wprowadzające ustawę – Prawo Oświatowe (Dz.
U. z 2017 r. poz. 60 z późn. zm.)
zarządza się, co następuje:
§ 1. Zatwierdza się wyniki konkursów na stanowiska dyrektorów:
1. Zespołu Szkół Gastronomicznych im. Gustawa Morcinka, ul. Roździeńska 25,
2. Zespołu Szkół Zawodowych im. Romualda Mielczarskiego, Al. Bolesława Krzywoustego 13,
3. Zespołu Szkół Nr 1 im. gen. Jerzego Ziętka, ul. Staszica 2,
4. Śląskich Technicznych Zakładów Naukowych, ul. Sokolska 26,
5. IV Liceum Ogólnokształcącego im. Gen. Stanisława Maczka, ul. Katowicka 54.
§ 2. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się resortowemu Wiceprezydentowi Miasta Katowice.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Prezydent Miasta Katowice
Marcin Krupa
BIP: https://bip.katowice.eu/Lists/Zarzadzenia/Attachments/11088/368-2019.pdf
ZARZĄDZENIE NR 368/2019
PREZYDENTA MIASTA KATOWICE
z dnia 26 czerwca 2019 r.
w sprawie sprawie zatwierdzenia wyników konkursów na stanowiska dyrektorów jednostek oświatowych
w Katowicach.
Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r.,
poz. 506), art. 29 ust. 1 pkt 2 i art. 63 ust. 1, 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z
2018 r., poz. 996 z późn. zm.) oraz § 8 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia
2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły
podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji
konkursowej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1587),
zarządza się, co następuje:
§ 1. Zatwierdza się wyniki konkursów na stanowiska dyrektorów:
1. Miejskiego Przedszkola Nr 97, ul. Wiślana 9,
2. Miejskiego Przedszkola Nr 64, Pl. Pod Lipami 2,
3. Miejskiego Przedszkola Nr 22, ul. Kopalniana 4d,
4. Miejskiego Przedszkola Nr 51, ul. Rolna 41,
5. Miejskiego Przedszkola Nr 95, ul. Piaskowa 1,
6. Miejskiego Przedszkola Nr 76, ul. Kołobrzeska 20a,
7. Szkoły Podstawowej Nr 19 im. Wojciecha Korfantego, ul. Krzyżowa 12,
8. Szkoły Podstawowej Nr 22 im. Juliusza Słowackiego, ul. Wolskiego 3,
9. Szkoły Podstawowej Nr 34 im. Mikołaja Kopernika, ul. Zielonogórska 3,
10. Szkoły Podstawowej Nr 17 im. Tadeusza Kościuszki, ul. Dekerta 1,
11. Szkoły Podstawowej Nr 39 im. Jana Pawła II Specjalna, ul. Ścigały 17,
12. Szkoły Podstawowej Nr 6 Specjalna, ul. Zamkowa 2,
13. Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4, ul. Wróblewskiego 42-44.
§ 2. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się resortowemu Wiceprezydentowi Miasta Katowice.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Prezydent Miasta Katowice
Marcin Krupa
 

·
Registered
Joined
·
26,127 Posts
Discussion Starter · #14 · (Edited)
Interpelacja RI-VIII/000724 z dnia 27.06.2019r., w sprawie ogłoszenia przetargu na najem budynku po Gimnazjum przy ul. Deszczowej 14 w Katowicach
https://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/112758/RI-VIII-000724 P. Durał.pdf

Wnioski RI-VIII/000738 z dnia 27.06.2019r., do Budżetu Miasta Katowice na 2020 w sprawie środków finansowych na pomoce naukowe i dydaktyczne w katowickich szkołach i przedszkolach.
https://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/112773/RI-VIII-000738 P. Wnęk-Gabor.pdf

Wniosek RI-VIII/000709 z dnia 24.06.2019r., budżetowy w sprawie umieszczenia w projekcie budżetu na 2020 rok zadania pod nazwą „Wymiana stolarki okiennej w SP 17 w budynku przy ul. Józefowskiej 52 w Katowicach”.
https://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/112679/RI-VIII-000709 P. Szpyrka.pdf

Wniosek RI-VIII/000708 z dnia 24.06.2019r. budżetowy w sprawie umieszczenia w projekcie budżetu na 2020 rok zadania pod nazwą „Remont Sali gimnastycznej wraz z zapleczem budynków przy ul. Józefowskiej 52 w Katowicach”.
https://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/112678/RI-VIII-000708 P. Szpyrka.pdf

Wniosek RI-VIII/000707 z dnia 24.06.2019r., budżetowy w sprawie umieszczenia w projekcie budżetu na 2020 rok zadania pod nazwą „Remont podłogi w Miejskim Przedszkolu nr 82 im. Dzieci z Leszczynowej Górki w Katowicach”
https://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/112677/RI-VIII-000707 P. Szpyrka.pdf

Interpelacja RI-VIII/000712 z dnia 24.06.2019r., w sprawie zabezpieczenia środków fianasowych w budżecie 2020r. na wykonanie remontu w Miejskim Przedszkolu Nr 12 w Katowicach.
https://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/112699/RI-VIII-000712 P. Zawadzki.pdf

Interpelacja RI-VIII/000710 z dnia 24.06.2019r., w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie 2020r. na wykonania koniecznych remontów w budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 im Dziewięciu z Wujka w Katowicach.
https://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/112697/RI-VIII-000710 P. Zawadzki.pdf
 

·
Registered
Joined
·
26,127 Posts
Discussion Starter · #17 ·
^^ czy to nie tam, gdzieś na działce żłobka, jest wyjście z tunelu, prowadzącego z gmachu Sejmu Śląskiego? (szedłem kilka razy tym tunelem, gdy robili zwiedzanie, ale nie pamiętam :tongue2:)
 
1 - 20 of 612 Posts
Top