SkyscraperCity Forum banner
1 - 1 of 1 Posts

· Registered
Joined
·
359 Posts
sky's_the_limit said:
ok kolejne fotki:
.......
Jesionowa:
O fajnie, że wrzuciłeś fotki tego biurowca na Jesionowej: od dwóch lat zdaje się, że nic się tam nie dzieje (?), w środku chyba nie jest nawet wykończony... Blok mieszkalny, stojący obok, jest zamieszkany, natomiast biurowiec jak stał, tak stoi i nic... :(. Wie ktoś dlaczego??? Pytam, bo bardzo często bywam w parku za tym budynkiem i od czasu do czasu się nad tym zastanawiam :).
 
1 - 1 of 1 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top