SkyscraperCity banner

1701 - 1703 of 1703 Posts

·
Registered
Joined
·
18,229 Posts

Kolejne przepiękne i urokliwe miejsce powstanie w Katowicach.

Szykuje się przebudowa w Murckach. Mieszkańcom dzielnicy (i zapewne nie tylko im) będzie służył piękny park.


Plany są takie, by zachować parkowy charakter zespołu architektonicznego Szpitala Murcki. Uchronić jego zabytkowe budynki. Przyszpitalny park tak zagospodarować, by służył za miejsce rekreacji i wypoczynku.

Nowy pawilon szpitalny ma być wkomponowany w starą zabudowę. Nowa ulica zostanie obsadzona szpalerem drzew.

Co ważne – zadbano o to, by w projekcie zagospodarowania całego tego terenu nie wprowadzać rozwiązań mogących stanowić zagrożenie dla środowiska przyrodniczego. Drzewa rosnące na terenie szpitala zostały objęte ochroną.

Obszar objęty planami to 7 zabytkowych budynków. Wśród nich dwa dawne domy noclegowe dla górników – Schlafhausy. Na terenie tym znajduje się także zabytkowa pergola.

Dla mieszkańców ważne zapewne będzie i to, że powstanie nowa droga łącząca ul. Kołodzieja z ul. Mruczka. Karetki nie będą musiały już przejeżdżać przez murckowski Rynek.

W parku powstaną nowe ścieżki dla pieszych i alejki. Inne zostaną odnowione. Przewiduje się również terenowe urządzenia sportowe.

Cały obszar, który zostanie odrestaurowany i na nowo zagospodarowany, ma 5,7 ha powierzchni. Jego granice przebiegają od północy wzdłuż ul. Mruczka, od zachodu i południa wzdłuż granic szpitala, a od strony zachodniej przez teren niezabudowany po byłym „ogrodnictwie”.
 
1701 - 1703 of 1703 Posts
Top