SkyscraperCity Forum banner

[Katowice] MIX

16567 Views 89 Replies 18 Participants Last post by  Piotr-Stettin
Wątek autorski.
Nie mam tego dużo (30+), ot taki starter pack, który przewiduję rozszerzać.
Proszę nie linkować tych zdjęć bez podania źródła i autora. Dziękuję.

1. ul. Wojewódzka


2. ul. Francuska


3. ul. Mariacka


4. CINiBA
See less See more
4
  • Like
Reactions: 1
1 - 20 of 90 Posts
5. Altus


6. Kukurydze


7. Pomnik Powstańców Śląskich
See less See more
3
Dobrze się zapowiada :)
Czekamy na więcej :)
8. Archikatedra Chrystusa Króla


9. Okolice Ronda Sztuki


10. ul. Raciborska
See less See more
3
11. ul. Jagiellońska


12. CINiBA czytelnia
See less See more
2
Dawno już nie widziałem czegoś nowego w Twoim wykonaniu w formie wątku :) Mam nadzieję, że to dopiero początek zdjęć.

A powiedz proszę czy wciąż używasz to samo szkło czy to coś nowego?
Jak reszta zdjęć będzie jak te co już wrzuciłeś to nie mogę już doczekać się reszty.
Raklez jak zwykle wymiata zdjęciami!
btw, ustawiłbym sobie to zdjęcie z Jagiellońskiej na tapetę, masz większe rozmiary? :)
O! Jaaaa.... :eek: RaKLeZ muszę Cię importować do POZnania ;)

Z dużą chęcią popatrzę na "Twoje Katowice" - mam ich (Katowic) niedosyt :|.
Dzięki Panowie,

A powiedz proszę czy wciąż używasz to samo szkło czy to coś nowego?
Jeżeli chodzi o szeroki kąt, to zamieniłem zestaw C450D+C10-22 na C5D+Sigma 12-24.

btw, ustawiłbym sobie to zdjęcie z Jagiellońskiej na tapetę, masz większe rozmiary? :)
W jakiej rozdzielczości potrzebujesz?

RaKLeZ muszę Cię importować do POZnania ;)
Poczekam na Andersię Silver. ;)
See less See more
13. Muzeum Historii Katowic


14. ul. Damrota
See less See more
2
W jakiej rozdzielczości potrzebujesz?
1280x800

O, Damrota widzę. To jedna z najlepszych ulic w Katowicach - bardzo dostojna, do tego te drzewa... Szkoda, że zawalona samochodami i taka krótka.
1 - 20 of 90 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top