SkyscraperCity Forum banner
1 - 1 of 1 Posts

· Gdynia - Open City
Joined
·
10,695 Posts
Dawno już nie widziałem czegoś nowego w Twoim wykonaniu w formie wątku :) Mam nadzieję, że to dopiero początek zdjęć.

A powiedz proszę czy wciąż używasz to samo szkło czy to coś nowego?
 
1 - 1 of 1 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top