SkyscraperCity Forum banner
1 - 5 of 5 Posts

· Registered
Joined
·
74,877 Posts
O! Jaaaa.... :eek: RaKLeZ muszę Cię importować do POZnania ;)

Z dużą chęcią popatrzę na "Twoje Katowice" - mam ich (Katowic) niedosyt :|.
 

· Registered
Joined
·
74,877 Posts
O! Jaaaa.... :eek: RaKLeZ muszę Cię importować do POZnania ;)
Poczekam na Andersię Silver. ;)
^^
Sprytna kurtuazyjna odmowa :|.


Każde miasto potrafi pokazać pazurki w obiektywie wprawnego fotografa. Uwielbiam np. wracać do Twojego POZnania :eek:kay: (w stopce). Mówiłeś, że masz niewiele zdjęć, ale temat chcesz rozwijać - zapowiada się więc kolejna uczta dla oka :cheers:.
 
1 - 5 of 5 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top