SkyscraperCity Forum banner
1 - 20 of 60 Posts

· Outside the frame
Joined
·
2,286 Posts
Discussion Starter · #1 · (Edited)
Wątek autorski.
Nie mam tego dużo (30+), ot taki starter pack, który przewiduję rozszerzać.
Proszę nie linkować tych zdjęć bez podania źródła i autora. Dziękuję.

1. ul. Wojewódzka


2. ul. Francuska


3. ul. Mariacka


4. CINiBA
 

· Outside the frame
Joined
·
2,286 Posts
Discussion Starter · #10 ·
Dzięki Panowie,

A powiedz proszę czy wciąż używasz to samo szkło czy to coś nowego?
Jeżeli chodzi o szeroki kąt, to zamieniłem zestaw C450D+C10-22 na C5D+Sigma 12-24.

btw, ustawiłbym sobie to zdjęcie z Jagiellońskiej na tapetę, masz większe rozmiary? :)
W jakiej rozdzielczości potrzebujesz?

RaKLeZ muszę Cię importować do POZnania ;)
Poczekam na Andersię Silver. ;)
 
1 - 20 of 60 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top