SkyscraperCity Forum banner

[Katowice] MIX

16568 Views 89 Replies 18 Participants Last post by  Piotr-Stettin
Wątek autorski.
Nie mam tego dużo (30+), ot taki starter pack, który przewiduję rozszerzać.
Proszę nie linkować tych zdjęć bez podania źródła i autora. Dziękuję.

1. ul. Wojewódzka


2. ul. Francuska


3. ul. Mariacka


4. CINiBA
See less See more
4
  • Like
Reactions: 1
61 - 80 of 90 Posts
Ooooo! RaKLeZ - fajnie, że jeszcze tworzysz :|.
Fajny wątek - był ...
Szkoda, że autor tak szybko zakończył.
Kiedy coś nowego? Narobiłeś apetytu...
Ostatni set w tym roku.:)

53.


54.
See less See more
2
  • Like
Reactions: 1
Ostatni set w tym roku.:)
:D

53. Całkiem fajnie to wygląda w tym ujęciu :)
55. Wprost genialne zdjęcie :cheers:

Aż dziwne, że nigdy nie trafiłem do tego wątku...
See less See more
Ostatni set w tym roku.:)
I pierwszy ;)

Dzięki za zdjęcia, czekamy na kolejne :)
See less See more
53
Bardzo energetyczne zestawienie

54
Dobra...oddaj już grę, do domu muszę...no kończ już...patrz tak się zasiedzielismy, aż całe miasto za plecami nam wybudowali!

58
Enerdowscy agenci nadal działają!
See less See more
61 - 80 of 90 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top