SkyscraperCity Forum banner

[Katowice] MIX

16577 Views 89 Replies 18 Participants Last post by  Piotr-Stettin
Wątek autorski.
Nie mam tego dużo (30+), ot taki starter pack, który przewiduję rozszerzać.
Proszę nie linkować tych zdjęć bez podania źródła i autora. Dziękuję.

1. ul. Wojewódzka


2. ul. Francuska


3. ul. Mariacka


4. CINiBA
See less See more
4
  • Like
Reactions: 1
81 - 90 of 90 Posts
54
Dobra...oddaj już grę, do domu muszę...no kończ już...patrz tak się zasiedzielismy, aż całe miasto za plecami nam wybudowali!
Dobra interpretacja. :D
Oto prawdziwa historia :) CLICK

Dziękuję wszystkim za komentarze. Szczęśliwego Nowego!
See less See more
Bardzo, ale to bardzo udana, miła seria zdjęć.

Ale to:
67.
https://dl.dropboxusercontent.com/u/1616535/katowice/IMG_NCC1.jpg
- zdobywa największą ilość punktów, bo jest najbardziej odchudzone, schłodzone, nieziemskie, odhumanizowane i "rasowe", wprost grunt pod "Imperium kontraatakuje IX'.
See less See more
Te kadry bardziej przypominają Brasilię Niemeyera niż tradycyjne miasto, ale skoro pary się tam migdalą to chyba źle nie jest ;)
Katowice zyskały fajną przestrzeń. Podoba mi się. Śląsk, a tak "lekko". Przemiany idą w dobrym kierunku :).
81 - 90 of 90 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top