SkyscraperCity Forum banner
1 - 7 of 7 Posts

·
Registered
Joined
·
6 Posts
Discussion Starter · #1 · (Edited)
Wie dacht dat in Nederland kerken alleen worden gesloopt en er slechts nieuwe moskeeën worden gebouwd heeft het mis. In Barneveld worden naast elkaar twee grote reformatorische kerken gebouwd. De grootste kerk wordt de nieuwe gereformeerde gemeente in Nederland met 2500 zitplaatsen. Hiermee wordt het de op een na grootste kerk van Nederland, gemeten naar het aantal zitplaatsen.

Het andere gebouw wordt de tweede kerk van de gereformeerde gemeente. Deze kerk krijgt 1400 zitplaatsen. Deze gemeente heeft al een kerk (2200 zitplaatsen) in centrum van Barneveld, die in gebruik blijft.

Bart Flikweert
 

·
Registered
Joined
·
6 Posts
Discussion Starter · #4 · (Edited)
Foto's

Nou hierbij dus de foto's:

1. Nieuwe kerk gereformeerde gemeente in Nederland. Deze kerk krijgt 2500 zitplaatsen.2. Dezelfde kerk nogmaals, maar dan van de voorzijde. De totale hoogte (inclusief spits) bedraagt 47 meter.3. De kerk vanaf een afstandje. Ik ben nu een eindje gelopen in de richting van de andere kerk, de nieuwbouw voor de gereformeerde gemeente.4. Dit is de nieuwbouw van de gereformeerde gemeente. Deze gemeente bouwt een tweede kerk met 1400 zitplaatsen omdat de huidige kerk (2200 zitplaatsen) te klein is. Deze blijft ook in gebruik.5. Nogmaals de tweede kerk van de gereformeerde gemeente, nu van de binnenzijde.6. Een laatste foto van de ger. gemeente in Nederland. Overigens wordt in Barneveld binnenkost gestart met de nieuwbouw van de hersteld hervormde gemeente. Deze nieuwe kerk krijgt 650 zitplaatsen.

 

·
Lord of the Lampposts
Joined
·
1,547 Posts
Wie dacht dat in Nederland kerken alleen worden gesloopt en er slechts nieuwe moskeeën worden gebouwd heeft het mis.
In Gouda is ook een grote nieuwe kerk uit de grond gestampt.
 
1 - 7 of 7 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top