SkyscraperCity Forum banner

Khon Kaen Light Rail Transit (Red Line)

117177 Views 295 Replies 75 Participants Last post by  Wisarut
281 - 296 of 296 Posts
”แทรมขอนแก่น”ก่อสร้างกลางปี 64

Dailynews 8/7/2563

*KKTSรอเคลียร์สารพัดปัญหารุมเร้า
*ทบทวนผลศึกษาเจรจาที่ดิน-สินเชื่อ

พลตรีชาติชาย ประดิษฐ์พงษ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ขอนแก่นทรานซิทซิสเต็ม จำกัด หรือ KKTS เปิดเผยความคืบหน้าโครงการรถไฟฟ้ารางเบา (แทรม) จ.ขอนแก่น ช่วงสำราญ-ท่าพระ วงเงิน 2.2 หมื่นล้านบาทว่า อยู่ระหว่างจัดเตรียมเสนอรายงานทบทวนผลการศึกษาโครงการฯ ไปยังจังหวัดขอนแก่น เพื่อเสนอสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร(สนข.) ก่อนเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก (คจร.) พิจารณาอีกครั้ง ทั้งนี้เบื้องต้นผลการศึกษาปรับปรุงจากผลการศึกษาเดิมของ สนข. ในส่วนของศูนย์ซ่อมบำรุง (Depot) ระยะทาง และจำนวนสถานี

พลตรีชาติชาย กล่าวต่อว่า ผลการศึกษาเดิมกำหนดให้ศูนย์ซ่อมบำรุงอยู่ที่บริเวณสถานีสำราญ แต่เมื่อมาพิจารณาการก่อสร้างแทรมขอนแก่นสายอื่นๆ อีกในอนาคต พบว่า จะมีจุดตัดทั้ง 4 สายที่บริเวณศูนย์วิจัยข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดังนั้นจึงต้องเปลี่ยนมาใช้จุดนี้แทน เพราะเป็นจุดที่เหมาะสมกับการสร้างศูนย์ซ่อมบำรุงที่สุด ช่วยประหยัดงบประมาณ ไม่ต้องก่อสร้างศูนย์ซ่อมบำรุงขึ้นมาใหม่อีก นอกจากนี้ได้ปรับเพิ่มระยะทางจากเดิม 22.8 กิโลเมตร(กม.) เป็น 26 กม. และเพิ่มจำนวนสถานีจากเดิม 16 สถานี เป็น 20 สถานี เนื่องจากมีแนวเส้นทางเพิ่มเข้าไปยัง ม.ขอนแก่น และศูนย์วิจัยข้าวฯ

พลตรีชาติชาย กล่าวอีกว่า ในระหว่างที่ทบทวนผลการศึกษา ได้เริ่มขั้นตอนหาผู้รับเหมาคู่ขนานไปด้วย ซึ่งได้ครบทั้ง 3 สัญญาแล้ว โดยงาน KK-1 งานเหมาออกแบบ และก่อสร้างงานโยธา และโครงสร้าง พร้อมทั้งการผลิต ติดตั้งระบบแทรม และการพัฒนาเมือง ได้แก่ กิจการร่วมค้าซีเคเคเอ็ม (CKKM Joint Venture), งาน KK-2 งานจ้างเหมาปฏิบัติการเดินรถ บำรุงรักษา บริหารจัดการพื้นที่สถานี และการพัฒนาเมือง ได้แก่ นิติบุคคลร่วมทำงาน เคแอลอาร์ทีที (KLRTT Consortium) และงาน KK-3 งานจ้างที่ปรึกษาอิสระ ควบคุม รับรอง และการพัฒนาเมือง ได้แก่ กลุ่มบริษัทที่ปรึกษา WCE

พลตรีชาติชาย กล่าวด้วยว่า ขณะนี้โครงการยังเดินหน้าต่อ แต่ยังติดปัญหาเรื่องสินเชื่อที่ต้องเจรจากับสถาบันทางการเงินที่ประเทศจีน ซึ่งที่ผ่านมาเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 จึงยังไม่ได้หารือร่วมกัน ขณะเดียวกันเรื่องการเจรจาขอใช้ที่ดินของศูนย์วิจัยข้าว รวมถึงการขอใช้เขตทางจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ยังไม่ได้ข้อสรุป จึงยอมรับว่าการดำเนินโครงการแทรมขอนแก่นต้องล่าช้าจากแผนเดิมที่วางไว้ คาดว่าจะเริ่มก่อสร้างได้เร็วที่สุดประมาณกลางปี 64 ใช้เวลาก่อสร้าง 3 ปี เปิดให้บริการประมาณกลางปี 67 ถือว่าล่าช้าจากแผนเดิมที่จะก่อสร้างกลางปี 63 แล้วเสร็จและเปิดบริการปี 66.
KKTSกุมขมับ!!”แทรมขอนแก่น”ไปต่อลำบาก

Dailynews 2/9/2563

*ขอรัฐบาลช่วยสนับสนุนงบ 4 พันล้าน
*กรมรางให้ลดพื้นที่ศูนย์ซ่อม 200 ไร่

นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางราง(ขร.) เปิดเผยว่า พลตรีชาติชาย ประดิษฐ์พงษ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ขอนแก่นทรานซิสเต็มท์ จำกัด (KKTS) พร้อมด้วยนายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย รองคณบดีฝ่ายนวัตกรรมและองค์กรสัมพันธ์ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มารายงานความคืบหน้าการดำเนินโครงการรถไฟฟ้ารางเบา (แทรม) จ.ขอนแก่น ช่วงสำราญ - ท่าพระ วงเงิน 2.2 หมื่นล้านบาท ซึ่งขณะนี้ยังติดปัญหา 2 ส่วน จึงทำให้โครงการดำเนินการต่อไม่ได้ ได้แก่

1.เงินทุนที่จะใช้ดำเนินโครงการ โดยได้ขอให้รัฐบาลช่วยสนับสนุนประมาณ 3-4 พันล้านบาท

นายสรพงศ์ กล่าวต่อว่า

2.ที่ดินของศูนย์วิจัยข้าว กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อใช้สร้างโรงจอดและศูนย์ซ่อมบำรุง(Depot) ประมาณ 200 ไร่ ซึ่งเรื่องนี้เบื้องต้นทางกระทรวงเกษตรฯ มองว่าเป็นขนาดพื้นที่ที่เยอะเกินไป จะสามารถปรับลดลงได้หรือไม่ ดังนั้นจึงขอให้กลับไปทบทวนปรับแผน และนำกลับมาเสนอ ขร. อีกครั้ง เพื่อจะนำไปหารือกับทางกระทรวงเกษตรฯ ต่อไป

อย่างไรก็ตาม ขร. ยังอยากเห็นโครงการแทรมขอนแก่นเกิดขึ้นตามแผนที่วางไว้ เพราะเป็นโครงการที่จะช่วยอำนวยความสะดวกในการเดินทางให้ประชาชน ซึ่งเรื่องใดที่ ขร. จะสามารถช่วยผลักดันให้ได้ก็จะทำอย่างเต็มที่

ด้านพลตรีชาติชาย กล่าวว่า ยังไม่มีอะไรคืบหน้าจากเดิม เพราะติดปัญหาเรื่องที่ดิน และการเจรจาทางการเงินกับสถาบันทางการเงินของประเทศจีน ซึ่งเจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถเดินทางมายังประเทศไทยได้ โดยขณะนี้ทำเรื่องขออนุญาตไปที่ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) แล้ว คงต้องรอเวลา

ส่วนเรื่องที่ดินที่จะใช้ทำ Depot นั้น สาเหตุที่ต้องใช้พื้นที่ 200 ไร่ เพราะต้องทำเป็นศูนย์ควบคุมการเดินรถ ศูนย์ซ่อมบำรุง และพื้นที่เชิงพาณิชย์ เพื่อหารายได้เข้าโครงการด้วย อีกทั้งในอนาคตตามแผนของสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร(สนข.) จะมีรถไฟฟ้าผ่านจุดตัดบริเวณศูนย์วิจัยข้าวอีก 4 สายซึ่งจะได้ไม่ต้องสร้างศูนย์ซ่อมฯ เพิ่มอีก

พลตรีชาติชาย กล่าวต่อว่า เวลานี้ยังไม่ทราบว่าจะปรับแผนอย่างไร คงต้องรอจนกว่ากระทรวงเกษตรฯ จะปฏิเสธเรื่องพื้นที่ให้ชัดเจนก่อน ซึ่งคงต้องติดตามดูว่าภายในสิ้นปีนี้ จะสามารถได้ข้อสรุปทั้งเรื่องที่ดิน และการเจรจาเรื่องการกู้เงินหรือไม่

หากจบได้ ก็ยังคงคาดว่าจะสามารถเริ่มก่อสร้างได้เร็วที่สุดประมาณกลางปี 64 ใช้เวลาก่อสร้าง 3 ปี เปิดให้บริการประมาณกลางปี 67 แต่หากยังไม่ได้ข้อสรุป น่าาจะส่งผลให้กรอบเวลาการดำเนินงานต่างๆ ต้องเลื่อนออกไปอีก ซึ่งเวลานี้ถือว่าล่าช้าจากแผนเดิมแล้วที่จะก่อสร้างกลางปี 63 แล้วเสร็จและเปิดบริการปี 66.
"ความคืบหน้ารถไฟรางเบา (TRAM) เส้นทางรอบบึงแก่นนคร จ.ขอนแก่น"
Thai PBS ศูนย์ข่าวภาคอีสาน
วันจันทร์ ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เวลา 16.43 น.

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น เปิดการเรียนรู้และปฏิบัติการวิศวกรรมระบบราง ในโครงการค่ายวิศวกรรมระบบขนส่งทางราง มทร.อีสาน ครั้งที่ 1 สำรวจเส้นทางรถไฟรางเบารอบบึงแก่นนคร (TRAM) โดยมี อ.ปริญ นาชัยสิทธิ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ และ นายกสมาคมวิศวกรรมระบบขนส่งทางรางไทย (วศรท.) อ.ณรงค์ สีหาจ่อง ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกอบรมระบบขนส่งทางราง คณาจารย์ และนักวิจัยวิศวกรรมระบบขนส่งทางราง ทั้งสาขาวิชาเครื่องกล ไฟฟ้า โยธา และครุศาสตร์อุตสาหกรรม นำนักศึกษาเรียนรู้วางแผนการทำงาน และการแก้ปัญหา ก่อนออกสำรวจและวัดระดับพื้นผิวจราจร เพื่อการวางแผนโครงการฯ วิ่งรอบบึงแก่นนคร ในระยะทาง 4 กิโลเมตร ร่วมกับเทศบาลนครขอนแก่นต่อไป #รถไฟรางเบา #TRAM #ขอนแก่น #ThaiPBSศูนย์ข่าวภาคอีสาน

Note: หวังว่าคงไม่ใช่ราคาคุยนะครับ
  • Like
Reactions: uuldhanz89
ก็หาต้นทางไม่เจอนี่ครับ
ผิดกระทู้
Now, all 5 municipals around Greater Khon Kaen city (Khon kaen city, Mueang Sila own, Mueang Khao town, Samran town and Tha phra town) which have form KKTS Consortium have sign MOA to implement Red Line LRT with CKKM-CRRC CONSORTIUM which consists of the following Thai companies and Chinese Companies including :
1. Ch Thawee PCL
2. Khon kaen Ch. Thawee C(1993),
3. KTech Building Contractors Co., Ltd
4. Mobility as a Service Co.,Ltd
5. CRRC Nanjing Puzhen Co.,Ltd
6. Singapore CRRC Puzhen Railway Vehicles Service Pte. Ltd.

Ch Thawee PCL and CRRC Nanjing Puzhen Co.,Ltd would handle the financial resources to implement this red line from Samran to Tha Phra to feed KKTS.

KKTS would negotiate with Highway Department and Rice institute of Khon kaen to transfer the land along Friendship Highway and the rice research institute within a year after signing MOA while issuing the licenses and NTP to deal with construction of red line LRT.
.


Signing the contract of the construction of Khon Kaen Mass transit Line at 10 AM on 16 November 2021 in Pullman Hotel in downtown Khonkaen city with the help from Chinese CRRC
  • Like
Reactions: uuldhanz89
Is the Minister of Transport ok with this?
อันนี้ลงนามสร้างแล้วใช่ไหมครับ
It has been done by the local municipal around Khon Kaen city and contagious municipal which is beyond the reach of Saksiam and MRTA.
Is the Minister of Transport ok with this?
อันนี้ลงนามสร้างแล้วใช่ไหมครับ
ดูลักษณะแบบนี้ คิดสร้างจริงแน่ แต่ต้องเจรจากให้โอนพื้นที่ครับ
  • Like
Reactions: hbbkk
After signing MOA with CKKM-CRRC CONSORTIUM [Ch. Thawee PCL and CRRC Nanjing Puzhen Co. Ltd.] for the construction of Red Line LRT from Samran to Tha Phra with the distance of 26 km and 20 stations (12 stations at grade and 8 elevated stations), KKTS (Khonkaen Transystem) and 5 municipals of Khon kaen city and vicinity are going to do the land expropriation to be done in 2022 along with finding the creditor to finance this project to pay the contractors so as to start the construction in 2022 and done to be done in December 2025 and opened in early 2026. Both land expropriation and financial resource must be acquired by July 2022.

Governor of Khon kaen has sent the letter to Minister of Interior to ask for coordinations from Minister of Agriculture and Minister of Transportation for the land transfers from both Khon Khaen Rice Research for Depot and highway Department to realize this project to set the examples for other cities to follow.

  • Like
Reactions: uuldhanz89
Local assembly of Tram car set for Khon Kaen city will be presented in march 2022
  • Like
Reactions: uuldhanz89
Prototype of the LRT rolling stock for Khon Kaen LRT are ready for test run
นี่ก็ฝันค้าง“แทรมขอนแก่น”ยังเคว้งไร้ทุน-พื้นที่ก่อสร้าง
*2.3 หมื่นล้านกู้เงินจีนไม่ได้ตามแผนบันทึกข้อตกลง
*เลิกปักไทม์ไลน์เริ่มก่อสร้าง & เปิดบริการไร้กำหนด
Installing electric propulsion system on the roof of Khon Kaen LRT rolling stocks
  • Like
Reactions: uuldhanz89
Tram of Khon Kaen has rolled out of Faculty of Engineering, Khon Kaen University
  • Like
Reactions: uuldhanz89
281 - 296 of 296 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top