SkyscraperCity banner

1 - 20 of 255 Posts

·
Registered
Joined
·
4,451 Posts
Discussion Starter #1
Sejmowa komisja za uniwersytetem

Sejmowa Komisja Nauki, Edukacji i Młodzieży jednogłośnie opowiedziała się za przekształceniem Akademii Świętokrzyskiej w Uniwersytet im. Jana Kochanowskiego. Decyzja ta zakończyła procedurę pierwszego czytania ustawy tworzącej w Kielcach uniwersytet. "Członkowie Komisji nie mieli żadnych wątpliwości i docenili argumenty przedstawione przez rektor Akademii Świętokrzyskiej" - powiedział Radiu Kielce Przemysław Gosiewski, przewodniczący Honorowego Komitetu na rzecz przekształcenia Akademii w uniwersytet. Przemysław Gosiewski zapowiedział, że ustawa może być przyjęta w całości już na kolejnym posiedzeniu Sejmu. Tymczasem Artur Gierada, kielecki poseł Platformy Obywatelskiej nie wyklucza, że sprawa uniwersytetu może stanąć na forum izby poselskiej już na obecnym posiedzeniu Sejmu. "Projekt ma tak duże poparcie, że prezydium może zdecydować się o włączenie "Możemy już dawać gwarancję, że tegoroczni absolwenci Akademii Świętokrzyskiej będą mieli dyplomy ukończenia uniwersytetu" - dodał Artur Gierada.

http://www.radio.kielce.pl/index.php?go=3&id_k=9581&bMenu2=1&menu2=0
 

·
Registered
Joined
·
4,451 Posts
Discussion Starter #2
Andrzej Szejna spotka się m.in. z szefem Komitetu Integracji Europejskiej w sprawie Akademii

Eurodeputowany Andrzej Szejna spotka się m.in. z szefem Komitetu Integracji Europejskiej w sprawie przywrócenia dofinansowania Akademii Świętokrzyskiej. Jak powiedział Andrzej Szejna "Myślę, że w tej sprawie musimy być zdecydowani. Tutaj bez względu na polityczne podziały w tym województwie należy dbać o to, aby te środki wróciły. Ja osobiście umówiłem się na spotkanie z szefem Komitetu Integracji Europejskiej i na pewno te sprawy mu przedstawię i zażądam odpowiednich działań.” Informowaliśmy, że Akademia może stracić 22 miliony euro z regionalnego Programu Infrastruktura i Środowisko za sprawą decyzji minister nauki i szkolnictwa wyższego Barbary Kudryckiej.

dodano: 2008-01-11
A A A
http://www.radiofama.com.pl/?id=news&action=one&newsid=12956
 

·
Registered
Joined
·
2,130 Posts
Sejmowa komisja za uniwersytetem

Sejmowa Komisja Nauki, Edukacji i Młodzieży jednogłośnie opowiedziała się za przekształceniem Akademii Świętokrzyskiej w Uniwersytet im. Jana Kochanowskiego. Decyzja ta zakończyła procedurę pierwszego czytania ustawy tworzącej w Kielcach uniwersytet. "Członkowie Komisji nie mieli żadnych wątpliwości i docenili argumenty przedstawione przez rektor Akademii Świętokrzyskiej" - powiedział Radiu Kielce Przemysław Gosiewski, przewodniczący Honorowego Komitetu na rzecz przekształcenia Akademii w uniwersytet. Przemysław Gosiewski zapowiedział, że ustawa może być przyjęta w całości już na kolejnym posiedzeniu Sejmu. Tymczasem Artur Gierada, kielecki poseł Platformy Obywatelskiej nie wyklucza, że sprawa uniwersytetu może stanąć na forum izby poselskiej już na obecnym posiedzeniu Sejmu. "Projekt ma tak duże poparcie, że prezydium może zdecydować się o włączenie "Możemy już dawać gwarancję, że tegoroczni absolwenci Akademii Świętokrzyskiej będą mieli dyplomy ukończenia uniwersytetu" - dodał Artur Gierada.

http://www.radio.kielce.pl/index.php?go=3&id_k=9581&bMenu2=1&menu2=0
Nie sądzę, by do zmiany nazwy doszło w trakcie roku akademickiego. Jeśli nawet ustawa zostanie przyjęta, to zapewne jeden z punktów bedzie brzmiał, że uczelnię o tej nazwie powołuje się z dniem 1 października.
 

·
Registered
Joined
·
674 Posts
Akademia Świętokrzyska prosi o wsparcie

Władze Akademii Świętokrzyskiej wysłały do premiera Donalda Tuska i Minister Rozwoju Regionalnego Elżbiety Bieńkowskiej pismo, z prośbą o udzielenie pozytywnej rekomendacji dla projektu rozbudowy infrastruktury uczelni. Rektor liczy, że projekt ten pozostanie na liście indykatywnej programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Wcześniej z listy tego programu, projekt Akademii wykreśliła minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Barbara Kudrycka. Pod pismem podpisali się także świętokrzyscy parlamentarzyści.

źródło:http://www.radio.kielce.pl/index.php?go=3&id_k=9794&bMenu2=1&menu2=0
 

·
Registered
Joined
·
674 Posts
Akademia Świętokrzyska ma szanse na miliony euro bez konkursu

Akademia Świętokrzyska nadal ma szanse na pozyskanie poza konkursem 22 milionów euro które zapisano dla uczelni w programie "Infrastruktura i Środowisko”.
Projekt kieleckiej uczelni był jednym z 32, które znalazły się na liście projektów kluczowych dla kraju. Pieniądze na te projekty miały być przyznane poza konkursem.

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Barbara Kudrycka skreśliła z tej listy 30 projektów. Po wczorajszym spotkaniu minister nauki z rektorami polskich uczelni, którzy, mocno oprotestowali decyzję ministerstwa, ustalono jednak, że wszystkie zgłoszone wcześniej przez uczelnie kluczowe projekty będą do końca stycznia ocenione i jeżeli będą spełniały wymogi formalne, uczelnie dostaną pieniądze bez konkursów.
W spotkaniu z minister Kudrycką uczestniczył prorektor Akademii Świętokrzyskiej prof. dr hab. Jacek Semaniak.

- Atmosfera spotkania była gorąca. Rektorzy zakwestionowali mechanizm weryfikacji listy. Otrzymaliśmy zapewnienie, że projekty uznane za kluczowe dla kraju, jeżeli będą odpowiadały kryteriom, pozostaną na liście.

Oceny projektów pod kątem zgodności ze szczegółowymi kryteriami Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko dokona powołany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w porozumieniu z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego zespół ekspertów. Opinia zespołu będzie podstawą do decyzji, które projekty na liście pozostaną.

Unijne pieniądze Akademia Świętokrzyska chce przeznaczyć na rozwój: komputeryzację uczelni oraz wyposażenie nowych pracowni Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego. Umieszczenie na liście nie oznacza gwarancji finansowania inwestycji. Ostateczną decyzję o przyznaniu pieniędzy dla uczelni podejmie Ministerstwo Rozwoju regionalnego.

źródło:http://www.echodnia.eu/apps/pbcs.dll/article?AID=/20080117/AKTUALNOSCI/246985907/-1/swietokrzyskie
 

·
Registered
Joined
·
674 Posts
Sejm za uniwersytetem w Kielcach

Sejm przyjął projekt ustawy o nadaniu Akademii Świętokrzyskiej nazwy Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny imienia Jana Kochanowskiego w Kielcach.

- To historyczny moment dla naszej uczelni - powiedziała po głosowaniu rektor Akademii Świętokrzyskiej prof. dr hab. Regina Renz.

Za przyjęciem projektu głosowało 435 spośród 436 obecnych w sali sejmowej posłów.

- Jestem bardzo szczęśliwa, bo to wielka chwila, historyczny moment dla naszej uczelni. Obserwowałam moment głosowania w towarzystwie prorektora uczelni prof. Jacka Semaniaka, senatora Adama Massalskiego, władz województwa i czułam dumę, widząc, że posłowie jednogłośnie są za powstaniem w Kielcach uniwersytetu - powiedziała po głosowaniu rektor Akademii Świętokrzyskiej prof. dr hab. Regina Renz. - Spełniły się marzenia wielu pokoleń kielczan, studentów i pracowników naszej uczelni. To oni zapracowali na to, że mamy w Kielcach uniwersytet.

BEZ PODZIAŁÓW

Wczoraj podczas plenarnego posiedzenia Sejmu poseł Mirosław Pawlak w imieniu Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży wniósł o przyjęcie projektu o zmianie nazwy Akademii Świętokrzyskiej. Projekt poparli wszyscy świętokrzyscy posłowie. Posłanka Platformy Obywatelskiej Marzena Okła-Drewnowicz przypomniała, że uczelnia spełniła wcześniej wszystkie wymogi, by stać się uniwersytetem. Ma prawo doktoryzowania na sześciu kierunkach.

Poseł Przemysław Gosiewski z Prawa i Sprawiedliwości stwierdził, że dzień przedstawienia ustawy o utworzeniu w Kielcach uniwersytetu jest historyczny nie tylko dla społeczności akademickiej, ale dla całego regionu. Sławomir Kopyciński podkreślił w imieniu Lewicy i Demokratów, że Akademia Świętokrzyska ma już ugruntowaną pozycję w kraju, rozwija się i kształci coraz więcej studentów.

W imieniu Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Rusiecki podziękował całej wspólnocie akademickiej za wytrwałość w dążeniu do powstania w Kielcach uniwersytetu. Henryk Milcarz z Sojuszu Lewicy Demokratycznej stwierdził, że wraz z powstaniem w Kielcach uniwersytetu spełniają się marzenia studentów i pracowników Akademii Świętokrzyskiej.

Początkowo głosowanie miało odbyć się w czwartek, jednak po dyskusji marszałek Bronisław Komorowski zarządził trzecie czytanie projektu.

- Wynik głosowania to prawdziwa satysfakcja dla całego środowiska akademickiego. To ważny etap tworzenia w Kielcach pełnoprawnego środowiska uniwersyteckiego, które podejmie i będzie prowadzić współpracę i rywalizację z innymi ośrodkami uniwersyteckimi w kraju - powiedział prorektor Akademii Świętokrzyskiej prof. dr hab. Jacek Semaniak.

SZYBKA ŚCIEŻKA

Po pomyślnym głosowaniu w Sejmie uchwała trafi jeszcze do Senatu, który może nanieść poprawki. Zmiana nazwy dokona się po parafowaniu uchwały przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Kieleccy parlamentarzyści mają zapewnienie, że zarówno w Senacie, jak i u prezydenta prace nad ustawą przebiegać będą bez zbędnej zwłoki.

źródło: http://www.echodnia.eu/apps/pbcs.dll/article?AID=/20080124/POWIAT0104/250506316
 

·
Registered
Joined
·
4,451 Posts
Discussion Starter #7
Na ten dzień czekaliśmy długo. Nie ma już Akademii Świętokrzyskiej, mamy Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach. W środę ustawę przegłosował Sejm.

Fot. Wojciech Olkuśnik / AG
Debatę otworzył poseł PSL Mirosław PawlakFormalnie stanie się to z chwilą opublikowania w Dzienniku Ustaw i poprzedzone będzie jeszcze debatą w Senacie (prawdopodobnie na posiedzeniu w dniach 6-7 lutego br.). Pod ustawą podpis musi złożyć prezydent RP. Ale jak zapewnia poseł Przemysław Gosiewski, prezydent Lech Kaczyński zrobi to zaraz po jej otrzymaniu.

Jednak to wczoraj posłowie podjęli najważniejszą decyzję, przyjmując ustawę o zmianie nazwy Akademii Świętokrzyskiej na Uniwersytet Humanistyczno - Przyrodniczy Jana Kochanowskiego.

Najpierw odbyło się drugie czytanie ustawy. Debatę otworzył poseł PSL Mirosław Pawlak, jedyny przedstawiciel naszego województwa w sejmowej komisji edukacji, nauki i młodzieży. Garstce posłów (głównie z naszego województwa) zebranej na sali przedstawił pozytywną opinię komisji. Potem głos zabierali przedstawiciele wszystkich klubów parlamentarnych. Padały wzniosłe słowa, nasi parlamentarzyści odwoływali się m.in. do Biblii (fragmenty wystąpień prezentujemy na drugiej stronie). Gratulacje w sejmowych kuluarach odbierała rektor Regina Renz. - Możemy pogratulować na ręce pani rektor całej społeczności akademickiej, już mogę powiedzieć uniwersyteckiej - mówił po głosowaniu Bronisław Komorowski, marszałek Sejmu.

Przy głosowaniu ławy sejmowe były już pełne. Za przyjęciem ustawy było 434 posłów, jedna osoba wstrzymała się, nikt nie był przeciw.

- Jestem bardzo szczęśliwa i bardzo wzruszona - mówiła drżącym głosem pięć minut po głosowaniu rektor Renz.


Źródło: Gazeta Wyborcza Kielce
 

·
Registered
Joined
·
674 Posts
Uniwersytet pod koniec marca

Wszyscy obecni studenci Akademii Świętokrzyskiej będą mieli dyplom uniwersytecki. Sejm przegłosował ustawę o przekształceniu uczelni w Uniwersytet Humanistyczno – Przyrodniczy Jana Kochanowskiego, a zmiana nazwy ma nastąpić w drugiej połowie marca. Teraz przegłosowaną przez Sejm ustawą zajmie się 30 stycznia senacka komisja Edukacji i Nauki, a 6 i 7 lutego trafi ona pod obrady Senatu. Potem pozostanie jeszcze tylko podpis prezydenta RP. Ustawa wejdzie w życie 14 dni po ogłoszeniu jej w Dzienniku Ustaw. Rektor Regina Renz podkreśla, że uczelnia nie osiądzie na laurach i cały czas będzie dążyć do statusu uniwersytetu klasycznego. Do tego brakuje jeszcze pięciu uprawnień doktoryzowania; dwa są już w toku, a dwa kolejne w przygotowaniu.

źródło: http://www.kielce.pl/portal.php?aid=news&news=1201183204479899e421e45
 

·
Registered
Joined
·
674 Posts
Senacka Komisja Edukacji i Nauki za Uniwersytetem

Senacka Komisja Edukacji i Nauki jednogłośnie zatwierdziła sejmową ustawę o zmianie nazwy Akademii Świętokrzyskiej na Uniwersytet. Za jej przyjęciem głosowało 12 senatorów, poinformował Radio Kielce rzecznik uczelni Ryszard Biskup.
„Jesteśmy bardzo zadowoleni, że wszyscy senatorowie komisji byli zgodni. Najbliższe posiedzenie Senatu odbędzie się 6 i 7 lutego. Liczymy, że tam nie będzie żadnych problemów. Później pozostanie tylko podpis prezydenta Lecha Kaczyńskiego i oficjalnie będziemy Uniwersytetem – dodał rzecznik.
Ryszard Biskup wyraził przekonanie, że stanie się to w pierwszej dekadzie lutego.

źródło: http://www.radio.kielce.pl/index.php?bLang=1&lang=4&bSerwis=1&serwis=2&go=3&id_k=10436
 

·
Registered
Joined
·
674 Posts
Ostatnie kroki do przekształcenia Akademii w Uniwersytet

W Senacie wczoraj odbyła się debata nad projektem ustawy o przekształceniu Akademii Świętokrzyskiej w Uniwersytet. Drogę do spełnienia niezbędnych kryteriów, którą przeszła uczelnia przedstawił senator Adam Massalski, poinformował Radio Kielce rzecznik Akademii Ryszard Biskup. Dyskusja była bardzo rzeczowa. Wszyscy senatorowie zabierający głos poparli projekt. Głosowanie odbędzie się dzisiaj. Jesteśmy dobrej myśli dodał Ryszard Biskup.

źródło: http://www.radio.kielce.pl/index.php?bLang=1&lang=4&bSerwis=1&serwis=2&go=3&id_k=10666
 

·
Registered
Joined
·
44 Posts
Myślę, że jak nic nie przeszkodzi to nie będą czekali ze zmianą nazwy do nowego roku Akademickiego. W końcu dla studentów, którzy w tym roku bronią prac zmiana jest bardzo istotna. Dla uczelni zresztą też - im szybciej tym lepiej
 

·
Registered
Joined
·
674 Posts
Senat za Uniwersytetem

Senat jednogłośnie opowiedział się za przekształceniem Akademii Świętokrzyskiej w Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Kochanowskiego. Głosowało 85 senatorów, żaden nie wstrzymał się od głosu. Teraz ustawa czeka jedynie na podpis prezydenta i ogłoszenie w Dzienniku Ustaw. Senatorem - sprawozdawcą był były rektor Akademii Świętokrzyskiej profesor Adam Massalski. "W dyskusji, która odbyła się nad projektem wszyscy mówcy akcentowali wysiłek całego kieleckiego środowiska naukowego, determinację władz Uczelni w podnoszeniu poziomu kształcenia, zaangażowanie lokalnej administracji i samorządu wspierającej starania o uzyskiwanie kolejnych uprawnień do doktoryzowania w wydziałach Matematyczno - Przyrodniczymi oraz Pedagogicznym i Artystycznym" - powiedział Radiu Kielce Ryszard Biskup - rzecznik prasowy Akademii Świętokrzyskiej. Senatorzy w trakcie dyskusji mówili tez o efektach jakie przyniosła dwuletnia praca Komitetu Honorowego w którym jednakowo aktywnie - bez względu na polityczne podziały - pracowali hierarchowie diecezji kieleckiej i sandomierskiej, wszyscy parlamentarzyści z regionu kieleckiego, liczni działacze społeczni, przedsiębiorcy. Ryszard Biskup dodał, że jest duża szansa, by Akademia stała się uniwersytetem jeszcze w tym miesiącu.

źródło: http://www.radio.kielce.pl/index.php?go=3&id_k=10671&bMenu2=1&menu2=0
 

·
Registered
Joined
·
674 Posts
Uniwersytet w połowie marca

Przyjęta przez posłów i senatorów ustawa o przekształceniu Akademii Świętokrzyskiej w Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Kochanowskiego jest już u prezydenta „W najbliższym czasie zostanie podpisana przez pana prezydenta, w związku z tym pozostanie tylko ogłoszenie w Dzienniku Ustaw i 14 dni do wejścia w życie; mam nadzieję, że zmiana nazwy nastąpi już w połowie marca” – mówi poseł Przemysław Gosiewski, przewodniczący klubu parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości.

źródło: http://www.kielce.pl/portal.php?aid=news&news=120332700147b9501942ce9
 

·
Registered
Joined
·
674 Posts
Prezydent podpisał ustawę o powołaniu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

Prezydent Lech Kaczyński podpisał wczoraj wieczorem ustawę o powołaniu Humanistyczno - Przyrodniczego Uniwersytetu Przymiotnikowego Jana Kochanowskiego w Kielcach. Jak nam powiedział przewodniczący komitetu honorowego na rzecz przekształceni kieleckiej uczelni poseł Przemysław Gosiewski tym samym zakończył się proces legislacyjny. Teraz władze uczelni będą mogły przystąpić do jej wdrażania. Komitet honorowy zamierza natomiast wspierać działania zmierzające do przekształcenia Politechniki Świętokrzyskiej w Uniwersytet Technologiczny. Jak dodał poseł rozmawiał już w tej sprawie z rektorem Politechniki Wiesławem Trompczyńskim i w kwietniu na uczelni odbędzie się spotkanie Komitetu Honorowego. W styczniu Politechnika Świętokrzyska otrzymała prawo do doktoryzowania w 6-tej dyscyplinie, co upoważnia ją do ubiegania się o przekształcenie w uniwersytet przymiotnikowy.

źródło: http://www.radio.kielce.pl/index.php?bLang=1&lang=4&bSerwis=1&serwis=2&go=3&id_k=11320
 

·
Registered
Joined
·
674 Posts
Od soboty Uniwersytet

Studenci, którzy przyjdą na zajęcia w sobotę 22 marca będą już studiować na uniwersytecie.

Bo właśnie od soboty, 22 marca Akademia Świętokrzyska będzie oficjalnie nosić nazwę Uniwersytet Humanistyczno - Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach.
W tym dniu, jak już informowaliśmy, wchodzi w życie ustawa nadaniu nowej nazwy Akademii Świętokrzyskiej. Przygotowane są już tablice z nazwa nowej uczelni. Na razie jeszcze czekają w działach administracyjnych, ale przymiarki już zrobione. Zmiana tablic w sobotę rano.

źródło: http://www.echodnia.eu/apps/pbcs.dll/article?AID=/20080318/POWIAT0104/303529806
 

·
Registered
Joined
·
4,451 Posts
Discussion Starter #16


W sobotę jej miejsce oficjalnie zajął Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach. - To symboliczna chwila - mówi wzruszona Regina Renz, ostatni rektor AŚ i pierwszy UHP.
Dokładnie w Wielką Sobotę wchodzi w życie ustawa z 23 stycznia 2008 roku o zmianie nazwy. Akademia istniała niecałe osiem lat - 1 września 2000 roku zastąpiła Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Kielcach.

- Pamiętam głosy, że lepiej poczekać i od razu utworzyć uniwersytet. Byłem innego zdania, tym bardziej że spełnialiśmy wówczas wszystkie wymagania. Opłaciło się, bo znacznie łatwiej było pozyskiwać profesorów i szanse na rozwój uczelni rosły - wspomina Stanisław Cieśliński, ostatni rektor WSP.

Wczoraj na największej świętokrzyskiej uczelni trwały ostatnie przygotowania do zmiany nazwy. Około godz. 15 miejsce akademii na stronie internetowej zajął uniwersytet. - Mamy już nowe tablice. Uroczyście zamontujemy je we wtorek o godz. 10 - zapowiada Ryszard Biskup, rzecznik prasowy uczelni. Wymieniono już większość druków i pieczęci, są nowe informatory dla studentów. - Wydziałowi Zarządzania i Administracji trzeba było odesłać do korekty wniosek o prawo do doktoryzowania, bo cały czas obowiązywała w nim stara nazwa - mówi Biskup.

Zmiana nazwy kosztować będzie ok. 100 tys. zł. Na razie nie wiadomo, kto zapłaci za wymianę legitymacji studenckich. - W Bydgoszczy, gdzie kilka lat temu powstał uniwersytet, płacili studenci - przypomina rzecznik uczelni. Trwają też prace nad projektem nowego sztandaru, godła i flagi. Wymiana jest pilna, bo AŚ wciąż posługiwała się sztandarem WSP. Wtorkowa uroczystość będzie miała skromny charakter. - To będzie raczej refleksyjne spotkanie. Kończy się jakiś ważny etap, a na tę zmianę pracowało wiele osób. Mam nadzieję, że wszyscy się tam spotkają - mówi Renz. Ona sama także powinna już mieć nowy pierścień rektorski.

Oficjalne świętowanie zaplanowano na 7 kwietnia i będzie ono połączone z uroczystym oddaniem do użytku budynku uczelni przy ul. Świętokrzyskiej. Udział w uroczystości zapowiedzieli m.in. prezydent Lech Kaczyński, minister nauki i szkolnictwa wyższego Barbara Kudrycka oraz arcybiskup Stanisław Dziwisz.

- To dla mnie wzruszająca chwila. Trudno w ogóle porównywać akademię z 2000 roku z obecną. Uczelnia się rozrosła, podniosła poziom kształcenia - podkreśla senator Adam Massalski, długoletni rektor AŚ. - Największym sukcesem jest chyba zmiana podejścia samych pracowników uczelni. Pamiętam krytykę za otwieranie nowych kierunków. Dziś to podstawa do przekształcenia się w uniwersytet klasyczny - twierdzi Massalski.

Zdaniem senatora największą porażką akademii była nieudana transakcja kupna biurowca Exbudu. - To byłby idealny rektorat, a teraz trzeba go wybudować - mówi i bagatelizuje m.in. aferę korupcyjną czy zamieszanie wokół filii akademii otwartej nieprawnie w Staszowie. - Takie problemy przeżywały wszystkie uczelnie - podkreśla.

- Dla mnie ważne jest co innego. Gdy zmieniano nazwę na akademię, od głosu wstrzymało się kilku posłów. Przy głosowaniu nad utworzeniem Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego wątpliwości nie było. Poza tym na utworzenie AŚ czekaliśmy około 30 lat, a na uniwersytet 8. Mam nadzieję, że uniwersytet klasyczny powstanie jeszcze szybciej - mówi Renz.

- Nie czuję nostalgii za Akademią Świętokrzyską, bo jej koniec oznacza dalszy rozwój. Mam nadzieję, że Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy też tak odczuje przekształcenie - mówi Stanisław Cieśliński.

Uniwersytet w liczbach

Kształci na 24 kierunkach. Ma 7 praw do doktoryzowania. Studiuje na nim ok. 24 tys. osób, a pracują ponad 2 tys.


Źródło: Gazeta Wyborcza Kielce
 

·
Registered
Joined
·
4,451 Posts
Discussion Starter #17 

·
Registered
Joined
·
4,451 Posts
Discussion Starter #18
Campus - dalsze zadania

Proces budowy Campusu został zapoczątkowany w 2000 roku poprzez zakup gruntów przy ul. Świętokrzyskiej w pobliżu budynku Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego. Obecnie Akademia Świętokrzyska posiada około 22 ha własnego terenu zlokalizowanego w tej części miasta i tutaj w miarę posiadanych środków lokalizujemy obiekty Uczelni.

Tereny inwestycyjne posiadane przez Uczelnię są podzielone na dwa obszary:
teren "A", na którym zlokalizowany będzie Wydział Matematyczno-Przyrodniczy (segment A, D i F już użytkowany, segment G - w budowie jako zadanie 1 Campusu) oraz Rektorat z Centrum Konferencyjnym i Centrum Kształcenia Ustawicznego,
teren "B", na którym funkcjonuje już Wydział Zarz?dzania i Administracji, a docelowo zlokalizowane mają być ponadto Wydział Pedagogiczny i Artystyczny, Wydział Humanistyczny, Biblioteka Główna oraz obiekty sportowe o charakterze ogólnopublicznym.

W odległo?ci około 500 m od tego terenu znajduje się miasteczko studenckie, sukcesywnie rozbudowywane, zaś aktualnie trwają prace wykończeniowe przy budowie czwartego akademika.
KOLEJNE ZADANIA BUDOWY CAMPUSU to:

Zadanie Nr 2 Budynek "G" Wydziału Mat.-Przyrod. oraz Rektorat z Centrum Konferencyjnym i Centrum Kształcenia Ustawicznego

Zadanie obejmuje dokończenie budynku "G" Wydziału Mat.-Przyrod. z powstaniem następujących segmentów budowli:
B` - obejmującego cztery audytoria wraz z pomieszczeniami dla administracji,
C` - laboratoria i sale wykładowe Instytutu Chemii
D - Centrum Nowoczesnych Technologii
G - łącznika pomiędzy użytkowanym segmentem "A" Wydziału Matematyczno Przyrodniczego z częścią nowobudowaną.

Odrębny budynek ma stanowić Rektorat z Centrum Konferencyjnym i Centrum Kształcenia Ustawicznego z pomieszczeniami dla administracji, kilkoma aulami służ?cymi do organizowania konferencji i pokojami hotelowymi dla go?ci.

Zadanie Nr 3 Modernizacja budynku "A" i "F" Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego Wprowadzenie tego zadania podyktowane jest koniecznością dostosowania użytkowanego już budynku do obowiązujących obecnie norm technicznych budowli użyteczności publicznej. Będzie ono realizowane w dwóch blokach:
docieplenie budynku, częściowa wymiana ślusarki aluminiowej okiennej i drzwiowej, adaptacja obiektu do potrzeb niepełnosprawnych,
modernizacja części pomieszczeń budynku "F" Wydz. Mat.-Przyrod. na stołówkę studencką (nowopowstała powierzchnia użytkowa - ok. 450 m2).
Podział wynika z odrębnego charakteru robót budowlano-montażowych w poszczególnych blokach i konieczno?ci zgromadzenia odrębnej dokumentacji technicznej.

Zadanie Nr 4 Budowa Biblioteki Głównej
Obiekt będzie stanowił niezależną funkcjonalnie całość (orientacyjna powierzchnia 8616,3 m2), zlokalizowany będzie na terenie "B" Campusu w pobliżu Wydziału Zarządzania i Administracji. Biblioteka Główna ma stanowić obiekt ogólnouczelniany służący również użytkownikom z innych uczelni, miasta i regionu. Planujemy, aby funkcja biblioteki wzbogacona była o pomieszczenia usługowe (kioski ze sprzedażą książek), społeczne i kulturalne (organizacja wystaw, spotkań z naukowcami, pisarzami) zgrupowane wokół otwartego forum. Budynek będzie miał kształt zdeformowanego kwadratu z wewnętrznym dziedzińcem stanowiącym "zielony" teren rekreacyjny.

Zadanie Nr 5 Centrum Języków Obcych
Budynek o planowanej powierzchni całkowitej 4509 m2 zawierający sale wykładowe na 75-120 osób, kilkanaacie sal ćwiczeniowych, laboratoria językowe, sale do multimedialnej nauki języków obcych, pokoje dla kadry dydaktycznej, zlokalizowany będzie na terenie "B" Campusu. Plan budynku stanowi część zdeformowanego kwadratu z wewnętrznym dziedzińcem rekreacyjnym. Centrum Języków Obcych skupiać będzie w sobie jednostki uczelni prowadzące kształcenie językowe: Studium Języków Obcych, Instytut Filologii Rosyjskiej, Zakład Neofilologii. Pomieszczenia Centrum Języków Obcych maj? stanowić zaplecze do kształcenia językowego dla wszystkich wydziałów uczelni oraz dawać możliwości rozwinięcia edukacyjnej oferty językowej o certyfikowane kursy i szkolenia specjalistyczne np. język biznesu, finansów, medyczny itp. Realizacja zadania 4 i 5 odbywać się będzie równolegle. Na terenie "B" Campusu konieczne będzie również stworzenie inwestycji towarzyszących, w tym: wymiennikowni ciepła, stacji transformatorowej, miejsc do gromadzenia odpadów stałych, dróg dojazdowych, parkingów. Ich koszty zostały uwzględnione w poszczególnych zadaniach.


Wyżej wymienione zadania będa realizowane w ramach projektu "Campus Uczelniany Akademii Świętokrzyskiej", który został zgłoszony i zakwalifikowany na Indykatywną Listę Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej z szacunkową wartością 40,38 mln.EURO.

Uczelnia posiada koncepcję architektoniczną na zagospodarowanie całego terenu B z docelowo planowana rozbudowe Wydziału Zarządzania i Administracji, obiektami Wydziału Humanistycznego, Wydziału Pedagogicznego i Artystycznego oraz obiektami sportowymi. Uczelnia poszukuje Żródeł finansowania tych zadań w ramach środków unijnych m.in. z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego.
 

·
Registered
Joined
·
4,451 Posts
Discussion Starter #19
Wizualki:
(niestety widoczny na 1 wizualce łącznik pomiędzy starym budynkiem a nowo wybudowanym nie został w obecnym etapie zrealizowany)
 

·
Registered
Joined
·
4,451 Posts
Discussion Starter #20
Zdjęcia zrealizowanych budynków:
I w środku: 
1 - 20 of 255 Posts
Top