SkyscraperCity Forum banner
1 - 4 of 4 Posts

·
Custos Septentrionum
Joined
·
2,417 Posts
Mooi geschoten plaatjes! Waren er trouwens al veel toeristen te zien, of viel de drukte nog wel mee?

Trouwens: misschien wil een moderator nog wel even de topic titel aanpassen. Er mist een d'tje ;)
 
1 - 4 of 4 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top