SkyscraperCity Forum banner

Kinderijk (2014)

1538 3
Kinderdijk (2014)

Afgelopen zondag naar Kinderijk geweest en een paar plaatjes geschoten die ik graag wil delen ....


(01)


(02)


(03)


(04)


(05)


(06)


(07)
  • Like
Reactions: hugodiekonig
1 - 4 of 4 Posts
Mooi geschoten plaatjes! Waren er trouwens al veel toeristen te zien, of viel de drukte nog wel mee?

Trouwens: misschien wil een moderator nog wel even de topic titel aanpassen. Er mist een d'tje ;)
Er waren wel toeristen, maar nog niet extreem veel. Prima te doen afgelopen zondag!
Hele mooie foto's. Typisch Nederlands. :)
1 - 4 of 4 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top