SkyscraperCity banner

141 - 160 of 184 Posts

·
forumer #29
Joined
·
4,611 Posts
For Kista Gate (Torshamnsgatan 42-48) itself it looks pretty good, yes. Not awesome, but a decent next step in the development of the buildings.
The parts about how Torshamnsgatan will be improved (noooo, don't do more greenscaping, fill the voids with buildings!) and how the green spaces of Kista are important is just crazy.
 
  • Like
Reactions: EaglesnButterflies

·
forumer #29
Joined
·
4,611 Posts
There's been many plans and proposals.

My hope is that the Cities draw up area plans that include the best from each proposal and then allow free height for many if not most lots. This should be possible within the existing legal framework for planning.
 

·
forumer #29
Joined
·
4,611 Posts
From the main Stockholm thread:
ÅWL and Dreem architects are working together on reshaping a couple of city blocks in Kista ("Myvatten" & "Dalvik"), that will be constructed by Klövern real estate company. The ambition is to "break up the compact city blocks [...] in Kista, to create a more varied cityscape with clear identity and pleasant scale."

Sounds like a good idea, considering that most new city blocks in Kista have looked like blocks, literally. Some illustrations, still very much a work in progress:Illustrations: ÅWL Arkitekter

This one looks way nicer, IMO:


Illustration: Dreem

Let's hope that Dreem is the more influential partner here, shall we?
 

·
forumer #29
Joined
·
4,611 Posts
The basic block shapes, the over-all density, the height of the towers and the design of the taller tower all make me want the Dreem version.
The only parts of the ÅWL design I like are how the facades are short horizontally and the design of the corner tower (tho it should be bigger & taller IMO). I dislike the way they're breaking the streets into short segments instead of keeping the straight lines. Straight streets are important for streetlife. Trying to create some cozy little village or old town feel just doesn't work.All it does is make the place harder to navigate and reduce the people flows. ÅWLoften creates this style: low scale and lacking active urbanity.

Combine them the right way and it'll be awesome. Awesomest would be to include a tower from that third design that was shown earlier. Which i now notice hasn't been posted in this thread. I'll go find it now...

http://stockholmprojekt.blogspot.se/2016/06/kista-science-city-solarplexus.html

 

·
Registered
Joined
·
736 Posts
Some interesting housing property development project is ongoing:


(c) MAP Stockholm

It seems, a highrise may be constructed near Kista Torn?
The above render is likelly NOT current, but I wanted to post a before photo of the site.

20160312_143144 by Gustav Svärd, on Flickr

The blue-sided building is where the lower tower of this neighbour to Kista Torn will/would stand (a re-deisng of the proposal is very likely IMO).
That block is called "Grenå 4", and HSB acquired it back in May 2015:

http://www.mynewsdesk.com/se/hsb-stockholm/pressreleases/hsb-bostad-foervaervar-tomtraett-i-kista-av-bo-bjuner-ab-1163320

I sent an e-mail to HSB about a month ago asking them about this project, and still nothing back. Does anyone know if this project is still on?

BTW, found an nice and unusual view of the towers in Kista from Edsviken bay, Sollentuna:


Photo by Mathias Uhlan (c) 2016, on Flickr
 

·
Registered
Joined
·
736 Posts
ALM Equity, Kv Skaholt 1, Kista

This project has gotten the green light in Exploateringsnämnden. So iirc the next step is Stadsbyggnadskontoret creating the new Detaljplan. Then a new set of polticians can decide on it in Stadsbyggnadsnämnden before it gets a final decision in the city council.

http://insynsverige.se/documentHandler.ashx?did=1804556
This project has moved ahead and is now under public consultation until 16th Nov. There are two options, consisting of a building with either apartments only or a combined apartment and hotel building:

Den 31 oktober hålls samrådsmöte om en kontorsbyggnad i Kista som föreslås omvandlas till bostäder, publika lokaler och eventuellt hotell. Samråd om förslaget pågår från 19 oktober till 16 november. [...] Förslaget består av två möjliga alternativ, på grund av höga bullernivåer i omgivningen. Ett alternativ med i första hand bostäder och ett med en blandning av bostäder och hotell. Bostadsalternativet består av cirka 710 bostäder och hotellalternativet 430 smålägenheter och 560 hotellrum. Förutom bostäder/hotellrum gör planen det möjligt för de verksamheter som nu finns i huset att vara kvar, samt att lokaler för skola/förskola kan inrättas. I förslaget utökas också fastigheten med en påbyggnad i två till tre våningar, en tillbyggnad mot Jan Stenbecks torg samt ett gårdshus på innergården.
Renders:


 

·
forumer #29
Joined
·
4,611 Posts
Looks better than the current building.
I still think this a missed opportunity that will be almost instantly regretted. Put towers on at least two of the corners (and don't build in the courtyard).
 
  • Like
Reactions: Apanj

·
Registered
Joined
·
55 Posts
KILEN - Proposal by DREEM
http://www.dreem.se/work/kilen/

"Sollentuna kommun har utlyst en samarbetsinbjudan för tomten Kilen. Vi har tillsammans med Klövern ritat två olika förslag med starka koncept. Kilen kommer att bli en destination för aktiviteter och samvaro mellan människor. I ett av Storstockholms snart bästa kommunikationslägen kommer Kilen bli en attraktiv och levande plats med bostäder, kultur, idrott, arbetsplatser och caféer.

Förslaget Kluster uttrycker tyngd och samtidigt lekfullhet. Genom sitt varierade innehåll och unika gestaltning skapas en livfull destination som gör platsen synlig. Helenelunds torg ramas in genom den nya bebyggelsen på båda sidor och tar väl hand om torget genom tydliga och urbana gränser.
I förslag K2 är det två stycken kilar som skapar en ikonbyggnad med tydlig identitet som återspeglar platsens form.
Båda förslagen har en sockelvåning som följer större delen av tomten, det blir en bas som hela projektet landar på. Ett aktivt stråk med gröna platser, bostadsgårdar, ett tryggt inre rum skapas mellan byggnaderna. I sockeln ligger publika funktioner längst fram mot torget och garage längst bort i spetsen. Ovanpå sockeln landar volymerna som innehåller bostäder, kontor och sport/kulturprogram för att skapa ett levande område som har rörelse under större delen av dygnet. Volymerna skapar en ny siluett och upplevs som ett unikt inslag både från motorvägen, från pendeltåget, tåget, till fots eller på cykel, både från Kista och Helenelund."

Förslag KlusterFörslag K2Short article on Byggnyheter.se:
Sollentunas kan få ny mötesplats - Kilen - http://www.byggnyheter.se/20170324/18286/sollentunas-kan-fa-ny-motesplats-kilen
 

·
forumer #29
Joined
·
4,611 Posts
Härliga nya bilder av planer för denna kil. Men som vanligt så låter arkitekterna "kreativitet" gå före att skapa en fungerande stadsdel.
Bron över spår och motorväg är en underbar idé, något som måste byggas. Med tillhörande sydlig utgång från Pendeltåget, vore tjänstefel att inte få med en sådan.
Höghus (40+ våningar) i områdets ändar är också en utmärkt idé, men man bör planera så att höga hus tillåts på de felsta tomter som skapas. Kanske 1-2 till höga hus som står söder om det södra i bilden också.
Vad som egentligen saknas är en gata som går rak i mitten längs hela området. Torgytor inom della kil behövs inte, torget vid tvärbanan sköter den uppgiften. Park? blir ändå för tillklämd. Se til latt det finns bra sätt att ta sig till Silverdal-sidan av spåren istället. Lekplats och förskola kommer dock behövas, kommer ju bo barn i området.

Se till att samordna bron med planeringen i Kista! Så att den blir en del av ett långt rakt stråk som folk hittar och använder i vardagen. Lägg den i Strömögatans förlängning?


btw - I'm starting a new map-thing in google maps: https://drive.google.com/open?id=1LCfaBy7Dkz0BtUn0tgirrg927vo&usp=sharing I'm going to add all the built, proposed and unbuilt towers to it.
 

·
forumer #29
Joined
·
4,611 Posts
  • Like
Reactions: dj4life and Apanj

·
forumer #29
Joined
·
4,611 Posts
By the gods! Why is the planning so idiotic? Why oh why not have a cohesive street-grid?
There's no need whatsoever for a square there. Get rid of that. OR, cut the corner Barcelona-style at the Kistavägen/Torshamnsgatan intersection. Place the tall tower in along that slanted corner.
Close all the blocks.
Add a tower to the other two blocks as well (as tall as Bromma allows).
That park? Why?

The plan reeks of trying to be creative when all it does is make the place less good. The goal should be an integrated Kista that at least has high internal connectivity. But noooo, the goal has been to reduce connectivity.

Use space syntax modelling and actually change your plans to increase the marks.
 

·
Registered
Joined
·
25,340 Posts
Discussion Starter #159
Will the tower be significantly lower (judging from the visualisation posted above)? :O
 

·
forumer #29
Joined
·
4,611 Posts
Will the tower be significantly lower (judging from the visualisation posted above)? :O
Let's see....


OLD render:


Illustration: Dreem

Let's hope that Dreem is the more influential partner here, shall we?
NEW render:

That looks about 8 floors shorter.
And from the plankarta on the city's website it will reach +122 meters (above sea level) i.e. 94.7 meters above street level. Shorter than the three existing towers in Kista.
I'm guessing it's down to Bromma. Kista is just inside the range of Bromma's height restrictions (not the radar, the actual airport/flightpaths).
 
141 - 160 of 184 Posts
Top