SkyscraperCity Forum banner
1 - 20 of 21 Posts

·
Registered
Joined
·
131,064 Posts
Discussion Starter · #1 ·
Општина Кнић је једна од општина у Републици Србији. Налази се у Централној Србији и спада у Шумадијски округ. По подацима из 2004. општина заузима површину од 413 km²

Центар општине је насеље Кнић. Општина Кнић се састоји од 36 насеља. По подацима из 2002. године у општини је живело 16148 становника.

Кнић је насеље у општини Кнић у Шумадијском округу. Према попису из 2002. било је 2294 становника (према попису из 1991. било је 2462 становника).

Кнић је удаљен од Крагујевца 20 км-а.


 

·
Registered
Joined
·
131,064 Posts
Discussion Starter · #11 ·
Топоница је насеље у општини Кнић у Шумадијском округу. Према попису из 2002. било је 364 становника (према попису из 1991. било је 435 становника).

 
1 - 20 of 21 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top