SkyscraperCity Forum banner
1 - 20 of 21 Posts

·
Registered
Joined
·
2,351 Posts
Discussion Starter · #1 ·
Pre određenog vremena nas nekoliko je, na stranicama čuvene teme o slikama starog Beograda, postavilo skenirane naslovne strane određenih knjiga i časopisa koji se tiču našeg grada. Nalazeći da bi bilo korisno o svakoj od tih knjiga reći po nešto, odlučio sam da otvorim novu temu koja će se detaljnije baviti izvorima i literaturom o Beogradu. Trudiću se da što češće, a bar jednom nedeljno, predstavim po jednu knjigu, dam kratak opis njenog sadržaja, osnovne tehničke podatke koji se tiču izdanja i sl., postavim skeniranu naslovnu stranu, sadržaj ali i pojedine delove teksta. Nadam se da će svima biti, ako ne korisno, a ono barem interesantno.
Ukoliko ima pitanja u vezi sa određenim izdanjima, trudiću se, koliko je u mojoj moći da odgovorim.
 

·
Registered
Joined
·
2,351 Posts
Discussion Starter · #2 ·
Živorad P. Jovanović - Iz starog Beograda

Živorad P. Jovanović - Iz starog BeogradaZa prvu knjigu koju ću vam predstaviti odabrao sam jedno vrlo interesantno i lagano štivo, neopterećeno suvišnim i suvoparnim naučnim istorijskim činjenicama a opet dovoljno utemeljeno i vrlo zgodno za čitanje. U formi je kratkih priča o Beogradu koje se mogu pratiti redom ali i čitati zasebno jer svaka za sebe predstavlja celinu.
Ova knjiga je zapravo skup raznih članaka o starom Beogradu koji su svojevremeno izlazili u nedeljnim brojevima ''Politike'', od 1953 do 1964 godine. Dato je blizu 100 tekstova koji su pisani na osnovu istorijskih činjenica ali obojeni interesantnim detaljima i anegdotama. Opisani su kako znameniti ljudi i događaji svog vremena tako i čuvena beogradska zdanja, ulice, kafane... Ima dosta anegdota u vezi sa slavnim beogradskim pesnicima, piscima, slikarima - boemima, kako su živeli u starom Beogradu, stvarali svoja dela i provodili dane u čuvenim gradskim kafanama onoga doba. Dat je i interesantan opis nastajanja određenih delova grada, slike iz života njihovih žitelja, kako su određene ulice dobijale svoje nazive, ko je u njima od poznatih starih Beograđana živeo. Posebno su zanimljive priče koje opisuju pojavu prvog pozorišta, apoteke, telefona, telegrafa i odnos građana Beograda prema tim ''novotarijama''. Knjiga je ilustrovana crtežima arhitekte Brane Markovića koji su rađeni na osnovu arhivskog materijala. Izdavač ove interesantne knjige je ''Turistička štampa'', 1964. godine.


Sadržaj knjige:Tekst ''Kafana Orač''
Tekst ''Furundžije, simidžije, pekari''
Tekst ''Skulpture Đorđa Jovanovića''

 

·
Registered
Joined
·
83 Posts
Pre određenog vremena nas nekoliko je, na stranicama čuvene teme o slikama starog Beograda, postavilo skenirane naslovne strane određenih knjiga i časopisa koji se tiču našeg grada. Nalazeći da bi bilo korisno o svakoj od tih knjiga reći po nešto, odlučio sam da otvorim novu temu koja će se detaljnije baviti izvorima i literaturom o Beogradu. Trudiću se da što češće, a bar jednom nedeljno, predstavim po jednu knjigu, dam kratak opis njenog sadržaja, osnovne tehničke podatke koji se tiču izdanja i sl., postavim skeniranu naslovnu stranu, sadržaj ali i pojedine delove teksta. Nadam se da će svima biti, ako ne korisno, a ono barem interesantno.
Ukoliko ima pitanja u vezi sa određenim izdanjima, trudiću se, koliko je u mojoj moći da odgovorim.
Divna ideja, sa zadovoljstvom i velikim interesovanjem cu Vas izbor pratiti. Hvala.
 

·
Registered
Joined
·
635 Posts
Odlična tema Goldi.
I odmah mali predlog. Mogao bo da predstaviš i da postaviš knjigu izašlu povodom pedesetogišnjice rada M. Savčića. Posebno su zanimljive fotografije iz društvenog života ondašnje elite, ali i odlične fotografije svih objekata na kojima je radio.
 

·
Banned
Joined
·
4,345 Posts
Goldštajn;39885414 said:
Živorad P. Jovanović - Iz starog BeogradaZa prvu knjigu koju ću vam predstaviti odabrao sam jedno vrlo interesantno i lagano štivo, neopterećeno suvišnim i suvoparnim naučnim istorijskim činjenicama a opet dovoljno utemeljeno i vrlo zgodno za čitanje. U formi je kratkih priča o Beogradu koje se mogu pratiti redom ali i čitati zasebno jer svaka za sebe predstavlja celinu.
Ova knjiga je zapravo skup raznih članaka o starom Beogradu koji su svojevremeno izlazili u nedeljnim brojevima ''Politike'', od 1953 do 1964 godine. Dato je blizu 100 tekstova koji su pisani na osnovu istorijskih činjenica ali obojeni interesantnim detaljima i anegdotama. Opisani su kako znameniti ljudi i događaji svog vremena tako i čuvena beogradska zdanja, ulice, kafane... Ima dosta anegdota u vezi sa slavnim beogradskim pesnicima, piscima, slikarima - boemima, kako su živeli u starom Beogradu, stvarali svoja dela i provodili dane u čuvenim gradskim kafanama onoga doba. Dat je i interesantan opis nastajanja određenih delova grada, slike iz života njihovih žitelja, kako su određene ulice dobijale svoje nazive, ko je u njima od poznatih starih Beograđana živeo. Posebno su zanimljive priče koje opisuju pojavu prvog pozorišta, apoteke, telefona, telegrafa i odnos građana Beograda prema tim ''novotarijama''. Knjiga je ilustrovana crtežima arhitekte Brane Markovića koji su rađeni na osnovu arhivskog materijala. Izdavač ove interesantne knjige je ''Turistička štampa'', 1964. godine.


Sadržaj knjige:Tekst ''Kafana Orač''
Tekst ''Furundžije, simidžije, pekari''
Tekst ''Skulpture Đorđa Jovanovića''

... ^^ Goldi, mnogo lepo - i kao tema i predstavljanje prve knjige :) ... a mogao bi da padne i neki selektivni copy/paste na velikoj temi, zar ne ? ...
 

·
Registered
Joined
·
2,351 Posts
Discussion Starter · #6 ·
Divna ideja, sa zadovoljstvom i velikim interesovanjem cu Vas izbor pratiti. Hvala.
Hvala na lepim rečima, drago mi je da Vam se dopalo. Trudiću se da što češće pravim ovakve priloge

Odlična tema Goldi.
I odmah mali predlog. Mogao bo da predstaviš i da postaviš knjigu izašlu povodom pedesetogišnjice rada M. Savčića. Posebno su zanimljive fotografije iz društvenog života ondašnje elite, ali i odlične fotografije svih objekata na kojima je radio.
Hvala. Potrudiću se da napravim i jedno predstavljanje te knjige, možda u avgustu.

... ^^ Goldi, mnogo lepo - i kao tema i predstavljanje prve knjige :) ... a mogao bi da padne i neki selektivni copy/paste na velikoj temi, zar ne ? ...
Hvala Kasina, pašće copy/paste na velikoj temi kad se ova tema malo razradi i kad bude pogodno da dopuni neku priču na glavnoj temi.
 

·
Registered
Joined
·
2,351 Posts
Discussion Starter · #7 · (Edited)
Divna Đurić-Zamolo - Beograd kao orijentalna varoš pod Turcima 1521-1867.

Divna Đurić-Zamolo - Beograd kao orijentalna varoš pod Turcima 1521-1867.

Knjiga predstavlja zapravo doktorsku disertaciju Divne Ðuric-Zamolo, odbranjenu na Arhitektonsko-urbanističkom fakutetu Univerziteta u Sarajevu, 1975. godine. I pored toga što je pisana naučnim rečnikom, što se oslanja na obimnu literaturu i donosi dosta novih pojmova u vezi sa arhitekturom i istorijom našeg grada, knjiga je vrlo interesantna i za širi krug citalaca. Dr Ðuric-Zamolo se svojski potrudila da sistematski i hronološki izloži jedan deo istorije našega grada, onaj deo istorije koji se odnosi na manje poznate cinjenice iz domena arhitekture i urbanog razvoja Beograda. Arhivska grada koja je korišćena prilikom pisanja ove knjige može se podeliti u tri grupe: turska, austrijska i srpska. Takođe, zapisi putopisaca koji su boravili u Beogradu i Srbiji u to vreme za autora knjige bili su od velike pomoći kao značajna svedočanstva jednog vremena. Velika pažnja u radu je posvećena i planovima Beograda iz posmatranog perioda (Gumpov plan iz 1688, Talijanski plan iz 1696, Zojterov iz 1735...). Metod izlaganja istražene materije je takav da je u knjizi predstavljena studija svakog pojedinačnog značajnog objekta - saznanja o njegovom izgledu, lokaciji i vremenu nastanka. To je rađeno na takav način da se prvo prikaže opšta istorija arhitekture te vrste objekta a zatim i određen objekat te vrste u Beogradu. Nakon predstavljanja pojedinačnih objekata prešlo se, u drugom delu knjige, na predstavljanje istraživanja urbane matrice grada, čiji rezultati istraživanja su dati hronološki. Dakle, knjiga se sastoji iz dva velika dela - arhitektura objekata i urbanistički razvoj grada. Na kraju tekstualnog dela knjige postoji grafički odeljak u kojem su date reprodukcije planova, litografija, slika i fotografija objekata i delova grada. Bibliografija je veoma obimna, preko 300 bibliografskih jedinica što samo potvrđuje vrednost ovog obimnog i znacajnog dela. Danas gotovo da nema neke studije koja se bavi istraživanjima ove vrste a da kao odrednicu nema ovaj rad Dr Ðuric-Zamolo. Knjiga je izdata 1977. godine u izdanju Muzeja grada Beograda, ima 320 strana i danas se, pored velikog interesovanja vrlo teško može naci u prodaji.
Sadržaj knjige:


Delovi teksta o stambenim zgradama iz perioda 1688-1815. godine:
Dva priloga iz grafičkog dela knjige:


O autoru:Dr Divna Đurić Zamolo (1922-1995) je bila jedan od najistaknutijih istoriografa beogradske arhitekture i urbanizma. U Beogradu je završila Prvu žensku gimnaziju, osnovnu i srednju muzičku školu (odsek klavir) i Arhitektonski fakultet. Od šezdesetih godina bavi se naučnim radom u oblasti istorije arhitekture i urbanizma. Autor je brojnih izložbi kao i velikog broja naučnih članaka, radova i kjniga. Najpoznatije knjige su: ''Beograd sa starih fotografija'' (1968), ''Beograd 1930. na fotografijama Jeremije Stanojevića'' (1975), ''Beograd kao orijentalna varoš pod Turcima 1521-1867'' (1977), ''Beograd 1898-1914 - iz arhive Građevinskog odbora'' (1980), ''Graditelji Beograda 1815-1914'' (1981), ''Hoteli i kafane XIX veka u Beogradu'' (1988).
 

·
Registered
Joined
·
2,351 Posts
Discussion Starter · #8 ·
Mihajlo Mitrović – Novija arhitektura Beograda

Mihajlo Mitrović – Novija arhitektura BeogradaU ovoj knjizi, poznati srpski arhitekt je dao pregled najznačajnijih arhitektonskih ostvarenja posleratne beogradske arhitekture koji obuhvata period od kraja četrdesetih do sredine sedamdesetih. Predstavljeni su značajni autori naše arhitektonske scene i njihova najvrednija ostvarenja u ovom periodu od tridesetak godina. Knjiga je uražđena u formi svojevrsnog kataloga u kojoj su abecednim redom predstavljeni autori zgrada i njihova ostvarenja – sa jedne strane je data fotografija zgrade o kojoj je reč i najčešće plan osnove prizemlja ili sprata a sa druge je Mitrović, kao vrsni poznavalac i kritičar ove materije predstavio pomenuto ostvarenje u nekoliko pasusa. Ovde se mogu naći najpoznatija dela Antića, Brkića, Kurtovića, Ličine, Maksimovića, Macure i ostalih velikana naše posleratne arhitektonske scene. Radi potpunijeg sagledavanja tematike, izdavač je smatrao da je bilo neophodno unetiu ovu publikaciju i podatke o nekim delima samog autora, arh. M.Mitrovića. Kao što je već pomenuto, knjiga je bogato ilustrovana a pored tekstova o pojedinačnim ostvarenjima autor se u uvodnom delu knjige osvrnuo na istoriju beogradske arhitekture do pomenutog, posleratnog perioda. Ono što je takođe interesantno a vezano za tehničko rešenje knjige jeste mala mapa grada na kojoj su brojevima obeleženi objekti o kojima je reč u tekstovima. Crteže slova za tu mapu uradili su sledeći arhitekti:
Б – Bogdan Bogdanović,
Е – Ivan Antić
О – Stojan Maksimović
Г – Slobodan Mihailović
Р – Uglješa Bogunović
А – Mihajlo Mitrović
Д - Aleksej BrkićKnjiga je izašla u izdanju Izdavačkog zavoda ’’Jugoslavija’’ 1975. godine u tiražu od 2500 primeraka. Ima 140 strana.

Sadržaj:


Neki tekstovi:
O autoru:Mihajlo Mitrović (1922, Čačak)
Diplomirao je 1948. na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu. Bio je stipendista Ujedinjenih nacija u Francuskoj i Danskoj 1950. U Urbanističkom zavodu Srbije, kao glavni projektant, uradio je generalne urbanističke planove za Zaječar, Trstenik, Pirot, Niš, Banju Koviljaču, Lazarevac, Vrnjačku Banju. Bio je direktor „Projektbiroa" (1961-81). Godine 1980. izabran za redovnog profesora na Fakultetu primenjenih umetnosti u Beogradu. Projektovao je i jednu zgradu u Parizu. Jedan od najpoznatijih srpskih arhitekata u svetu.
U njegova najznačajnija dela spadaju: odmaralište „Narcis" na Zlatiboru, stacionar OUN u Banji Koviljači, U Beogradu - hotel „Putnik", Geneksove kule (Zapadna kapija), hram Sv. Vasilija Ostroškog, stambene zgrade u Ulici braće Jugovića, Zahumskoj, Dositejevoj 5, Gospodar Jovanovoj 25... Vrnjački ciklus: topla voda Snežnik, Slatina, Rimski izvor, Jezero; veći broj stambenih zgrada po Srbiji...
Dobitnik je Oktobarske nagrade grada Beograda, lista „Borba", Salona arhitekture, Velike nagrade za arhitekturu SAS, Sedmojulske nagrade za životno delo... Bio je generalni sekretar Saveza arhitekata Jugoslavije, predsednik Saveza arhitekata Srbije. Za počasnog doktora Beogradskog univerziteta promovisan 1999. Za predsednika Akademije arhitekture izabran 1999. godine. Tu funkciju obavlja i danas.
Autor je velikog broja takstova u stručnim časopisima kao i nekoliko knjiga.
 

·
Registered
Joined
·
2,351 Posts
Discussion Starter · #11 · (Edited)
Milan Jovanović-Stojimirović - Siluete starog Beograda

Milan Jovanović-Stojimirović - Siluete starog Beograda

Ovog puta ću predstaviti jednu od svojih najdražih i knjiga o Beogradu, jednu od onih koje vas teraju da je pročitate od korice do korice. Naravno, u ovom slučaju ukoliko ste ljubitelj starog Beograda. Knjiga je doživela 3 izdanja, a treće upravo prošle godine (Prosveta). Reč je o istinitim pričama o znamenitim i važnim ali i manje poznatim likovima beogradskog miljea koje je zabeležio Milan Jovanović-Stojimirović. Budući da je napisan vrlo lep predgovor (prvom izdanju) o autoru i knjizi od strane Božidara Kovačevića koji je i napravio izbor priča, neću ja davati opis knjige i podatke o autoru kao do sada.

Predgovor

Napomena urednika trećeg izdanja

Sadržaj:

Moja omiljena priča - Sara Karađorđević
Drugo izdanje ove knjige, Prosveta, 1987. (scan by Putnik) 

·
Registered
Joined
·
83 Posts
Milan Jovanović-Stojimirović - Siluete starog Beograda

Ovog puta ću predstaviti jednu od svojih najdražih i knjiga o Beogradu, jednu od onih koje vas teraju da je pročitate od korice do korice. Naravno, u ovom slučaju ukoliko ste ljubitelj starog Beograda. Knjiga je doživela 3 izdanja, a treće upravo prošle godine (Prosveta). Reč je o istinitim pričama o znamenitim i važnim ali i manje poznatim likovima beogradskog miljea koje je zabeležio Milan Jovanović-Stojimirović. Budući da je napisan vrlo lep predgovor (prvom izdanju) o autoru i knjizi od strane Božidara Kovačevića koji je i napravio izbor priča, neću ja davati opis knjige i podatke o autoru kao do sada.


Postovani gospodine Goldstajn, reklo bi se da imate dar, da, kako pasivnim a tako i aktivnim forumasima, pogodite ukus. :)

Vase, "Ovog puta ću predstaviti jednu od svojih najdražih i knjiga o Beogradu...." me je osokolilo da Vam cestitam na izboru knjige za ovu nedelju kao i da Vam komplimentiram po-onovremenski, a po ugledu nam na voljenog gospodina Milana J. Stojimirovica.

Zaista, izvanredan covek, neobicnog, snaznog stila pripovedanja, bez pogovora fakata, u kojima nikada nije bilo mesta pitanjima o verodostojnosti istih.

A kad smo kod, "Moja omiljena priča - Sara Karađorđević" gde nam se izbor ponovo poklapa, "Sarka", bese cudo od prirode.
Mozda, bas takva, kakva je bila, bejase onaj tako mnogo prizeljkivan a nikad rodjen, legitiman sin, od oca joj, Mise Anastasijevica.

Taj njen zivot, jedan, jedini, kao necijih hiljadu.

Hvala za trud i puno pozdrava.:cheers:
 

·
Registered
Joined
·
2,351 Posts
Discussion Starter · #15 ·
Goldštajn;41422928 said:
Milan Jovanović-Stojimirović - Siluete starog Beograda

Ovog puta ću predstaviti jednu od svojih najdražih i knjiga o Beogradu, jednu od onih koje vas teraju da je pročitate od korice do korice. Naravno, u ovom slučaju ukoliko ste ljubitelj starog Beograda. Knjiga je doživela 3 izdanja, a treće upravo prošle godine (Prosveta). Reč je o istinitim pričama o znamenitim i važnim ali i manje poznatim likovima beogradskog miljea koje je zabeležio Milan Jovanović-Stojimirović. Budući da je napisan vrlo lep predgovor (prvom izdanju) o autoru i knjizi od strane Božidara Kovačevića koji je i napravio izbor priča, neću ja davati opis knjige i podatke o autoru kao do sada.


Postovani gospodine Goldstajn, reklo bi se da imate dar, da, kako pasivnim a tako i aktivnim forumasima, pogodite ukus. :)

Vase, "Ovog puta ću predstaviti jednu od svojih najdražih i knjiga o Beogradu...." me je osokolilo da Vam cestitam na izboru knjige za ovu nedelju kao i da Vam komplimentiram po-onovremenski, a po ugledu nam na voljenog gospodina Milana J. Stojimirovica.

Zaista, izvanredan covek, neobicnog, snaznog stila pripovedanja, bez pogovora fakata, u kojima nikada nije bilo mesta pitanjima o verodostojnosti istih.

A kad smo kod, "Moja omiljena priča - Sara Karađorđević" gde nam se izbor ponovo poklapa, "Sarka", bese cudo od prirode.
Mozda, bas takva, kakva je bila, bejase onaj tako mnogo prizeljkivan a nikad rodjen, legitiman sin, od oca joj, Mise Anastasijevica.

Taj njen zivot, jedan, jedini, kao necijih hiljadu.

Hvala za trud i puno pozdrava.:cheers:
Nama na čemu, drago mi je da Vam se sviđa tema. Porudiću se da češće predstavljam naslove.
Pozdrav!
 

·
Registered
Joined
·
2,351 Posts
Discussion Starter · #16 · (Edited)
Beograd u XIX veku

Ljubitelji putopisa će bez sumnje biti zadovoljni ukoliko ima ova knjiga ’’padne šaka’’. Reč je o skromnom ali autentičnom i vrlo zanimljivom zborniku poglavlja o našem gradu iz pera stranih pisaca koji su u pretprošlom veku pisali o Beogradu u svojim delima o Srbiji. Ovi pisci su bili osvedočeni prijatelji slovenskih naroda koji su, većinom, još bili pod tuđinskom vlašću. Jedni su bili priznati autoriteti za kulturno-istorijsku problematiku, drugi – poznati književnici, putopisci i socijalni revolucionari.
Bogate ilustracije ove knjige su uzete iz dela Feliksa Kanica ’’Kraljevina Srbija i srpski narod’’ i dela Romana Zmorskog ’’Na Savi i Dravi’’.
Knjiga je objavljena 1967. godine, povodom stogodišnjice predaje ključeva Srbima u izdanju Biblioteke grada Beograda.Sadržaj:

Odlomak iz putopisa H.VivijenaOdlomak iz dela KanicaReprint ovog izdanja je objavljen 2008.

 

·
Registered
Joined
·
2,351 Posts
Discussion Starter · #17 ·
Branislav Nušić - Stari Beograd

Knjiga priča, anegdota i sećanja iz pera Branislava Nušića objavljena je prema izdanju Sabrana dela Branislava Nušića, knjiga 2 (Tatula, Iz poluprošlosti), Geca Kon, 1935.

Knjiga je objavljena 1984. godine u izdanju Prosvete, a u okviru edicije Baština. Štampana je u 5.000 primeraka.

Naslovna strana

SadržajJedna priča

 

·
Registered
Joined
·
124 Posts
Pre određenog vremena nas nekoliko je, na stranicama čuvene teme o slikama starog Beograda, postavilo skenirane naslovne strane određenih knjiga i časopisa koji se tiču našeg grada. Nalazeći da bi bilo korisno o svakoj od tih knjiga reći po nešto, odlučio sam da otvorim novu temu koja će se detaljnije baviti izvorima i literaturom o Beogradu. Trudiću se da što češće, a bar jednom nedeljno, predstavim po jednu knjigu, dam kratak opis njenog sadržaja, osnovne tehničke podatke koji se tiču izdanja i sl., postavim skeniranu naslovnu stranu, sadržaj ali i pojedine delove teksta. Nadam se da će svima biti, ako ne korisno, a ono barem interesantno.
Ukoliko ima pitanja u vezi sa određenim izdanjima, trudiću se, koliko je u mojoj moći da odgovorim.
Skrenuo bih pažnju na knjigu Arhitektura vila i rezidencija Beograda od 1830 do 2000 godine od Ljiljane Miletić Abramović u izdanju Karić fondacije. Nisam je primetio ni na forumu o Beogradu do 1960 godine.
 

·
Registered
Joined
·
2,351 Posts
Discussion Starter · #19 ·
Dimitrije M. Knežev - Beograd naše mladosti 1918-1941

Dimitrije M. Knežev - Beograd naše mladosti 1918-1941


Prvo izdanje, 1987, Čikago (izdanje autora)
286 strana

Drugo izdanje, 2001, Beograd, (''Filip Višnjić'')
275 strana, tiraž: 700Sadržaj (drugo izdanje): 

·
Registered
Joined
·
2,351 Posts
Discussion Starter · #20 ·
Branko Vujović - Beograd kulturna riznica

Branko Vujović - Beograd kulturna riznica


Izdavači: Izdavačka zadruga IDEA, Vojnoizdavački zavod
Godina izdanja: 2003
Strana: 513
Tiraž: 3000
Sadržaj: 
1 - 20 of 21 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top