SkyscraperCity Forum banner
1 - 20 of 24 Posts

·
Registered
Joined
·
21,385 Posts
Discussion Starter · #1 ·
www.deredactie.be

"Uitbreiding van het Zwin is de oplossing"

wo 21/01/09 07:01 - Een uitbreiding van het Zwin met 180 hectare is de meest milieuvriendelijke oplossing voor het behoud van het natuurreservaat in Knokke-Heist. Dat staat in het milieu-effectenrapport dat de Vlaamse en Nederlandse overheid hebben goedgekeurd.

Door de verzanding wordt het Zwin minder overspoeld door de zee. Daardoor verliest het natuurreservaat zijn natuurwaarde.

Om het Zwin te behouden zou het reservaat een groter overstromingsgebied moeten krijgen en met 180 hectare uitgebreid moeten worden. Dat is volgens de Vlaamse en Nederlandse overheid de meest milieuvriendelijke oplossing.

De uitbreiding zou ten koste gaan van akkers en weiden en stuit op verzet van landbouwers. Een compromis zou zijn dat de uitbreiding van het Zwin beperkt zou worden tot 120 hectare.

De conclusies van het milieu-effectenrapport worden overgemaakt aan Vlaams minister-president Kris Peeters (CD&V). Hij zal beslissen.
 

·
Registered
Joined
·
11,664 Posts
Ontwerp nieuw bezoekerscentrum Het Zwin begin 2011 verwacht
Knokke-Heist - De West-Vlaamse provincieraad heeft donderdag haar goedkeuring gegeven aan de internationale wedstrijd voor het ontwerp van het nieuwe 'Zwin-natuurcentrum'. Dat zal bestaan uit een bezoekerscentrum en een kijkcentrum waar ook bedrijfsevents kunnen plaatsvinden. Het definitieve ontwerp moet begin 2011 concreet zijn. Voor het project is een budget van 16,5 miljoen euro weggelegd. Midden 2013 moet het centrum operationeel zijn.

De prijsvraag voor het nieuwe bezoekerscentrum gebeurt in nauwe
samenwerking met de Afdeling Natuur en Bos van de Vlaamse overheid. De Vlaamse overheid is eigenaar van de Zwingeul of het natuurreservaat. De West-Vlaamse provincie is eigenaar van het vogelpark. Het nieuwe bezoekerscentrum zal de centrale toegang zijn tot beide gebieden.

Voor de ontwerpwedstrijd is een budget van 350.000 euro
gereserveerd. De wedstrijd wordt op 1 juni 2010 bekend gemaakt. De deelnemers moeten hun ontwerp voor 3 augustus 2010 indienen waarop een negenkoppige internationale jury vijf projecten zal weerhouden. Eind dit jaar moeten zij hun project hebben verfijnd waarna een definitief ontwerp wordt gekozen.

De internationale jury wordt voorgezeten door de Italiaanse
architect Bernardo Secchi. In de jury zetelen onder meer ook onder meer gewezen Vlaams Bouwmeester Bob Van Reeth en voorzitter Walter Roggeman van Natuurpunt vzw. Enkele West-Vlaamse politici waaronder burgemeester Leopold Lippens van Knokke-Heist en gedeputeerden Guido Decorte en Patrick Van Gheluwe zijn jurylid zonder stemrecht. (Bron: Belga)
 

·
Registered
Joined
·
11,664 Posts
Coussée & Goris, Grontmij en partners wordt de ontwerper van het nieuwe Zwin Natuurcentrum

Knokke-Heist - Vandaag stelde de deputatie de TV Architectenbureau Coussée & Goris uit Gent en Grontmij uit Zaventem aan als de ontwerper van het nieuwe Zwin Natuurcentrum. Als alles goed gaat, zou het nieuwe centrum in 2014 de deuren moeten kunnen openen.

Voor deze opdracht was er een architectuurwedstrijd uitgeschreven door de provincie West-Vlaanderen en ANB (Agentschap Natuur en Bos), die samen het domein zullen beheren en uitbaten. De jury, onder leiding van Bernardo Secchi maar waarin bijvoorbeeld ook de Vlaamse voorzitter van Natuurpunt zetelde, koos met enthousiasme voor het winnende ontwerp omdat het door zijn horizontale structuur zo perfect geïntegreerd is in het landschap. Architect Klaas Goris had het in zijn toelichting over een ‘nederigheid ten op zichte van de natuur’.

Het natuurcentrum zal bestaan uit twee delen : vooreerst het eigenlijke bezoekerscentrum, langs buiten in hout en langs binnen in beton, waar iedereen door moet passeren die het domein wil bezoeken. Het zal naast een cafetaria en seminarie-infrastructuur ook een restaurant bevatten, maar ook grote documentatieruimten en een ticketingpunt. Totaal losstaand hiervan, en als het ware ingewerkt in de dijk wat verderop, komt dan het kijkcentrum, langs binnen in hout en langs buiten in beton. Het is de bedoeling dat dit beton met de tijd wat gaat verweren en als het ware deel wordt van het landschap.

In het hele project is er ook bijzonder veel aandacht voor details allerhande. Deze zijn o.m. het werk van de vele partners waarmee de ontwerpers samenwerken. Verantwoordelijk gedeputeerde Guido Decorte benadrukte nogmaals dat het de absolute intentie va zowel de provincie als ANB is om het nieuwe Zwin uit te bouwen tot een absolute topattractie aan onze kust. Gedurende de werken zal het Zwin openblijven. (JRE)

Krant van West-Vlaanderen - 24 februari 2011
 

·
New Brusseleir
Joined
·
2,710 Posts
Er stond dit weekend een uitgebreid artikel in rond de plannen voor het Zwin, met bijhorende bouwprojecten. Het fotootje kan ik spijtig genoeg niet meekopiëren.
Het nieuwe Zwin krijgt vorm
maandag 28 februari 2011, 05u00

Natuurreservaat krijgt een drastische facelift

Het Zwin stapt de 21ste eeuw in met nieuwe architectuur en een poëtisch concept van Coussée & Goris. Het bureau wil van het natuurgebied een attractiepool maken door het zoveel mogelijk intact te laten.
Het Zwin was lange tijd een landschap zonder visie en zonder dwingend verhaal. In het eerste natuurreservaat in België werd niet meer geïnvesteerd. De toegangsweg en het onthaalpaviljoen liggen er verloederd bij. Menselijke ingrepen in de omliggende duinen en polders - met onder meer restanten van een golf- en jumpingterrein, betonnen wegen en een vliegveld - zijn nog altijd zichtbaar. Toch heeft de plek niet aan populariteit ingeboet. Ondanks de verouderde infrastructuur trekt het Zwin zo'n 100.000 bezoekers per jaar.

De plannen voor een facelift schakelden in een hogere versnelling toen de Vlaamse overheid in 2006 de Zwinvlakte overkocht van de Compagnie Het Zoute. Het agentschap Natuur & Bos ontplooide een nieuwe visie op het 180 hectare grote gebied. De natuur komt op de eerste plaats. Waardevolle biotopen worden hersteld en versterkt. Nieuwe fiets- en wandelroutes werden aangelegd.

Om van het terrein een 'internationale landingsplaats' te maken, een doortrek- en broedgebied voor duizenden vogels, is ook een uitbreiding nodig. De geul waarlangs het zeewater binnenkomt in het slikken- en schorrengebied, zal worden uitgediept en verbreed.

De provincie West-Vlaanderen stapte in de plannen mee. Ze is eigenaar van het Provinciale Natuurpark Zwin, de centrale zone en toegangspoort tot het gebied. 'We hebben de ambitie om een eigentijds natuurtoeristisch centrum uit te bouwen', zegt Guido Decorte, de député voor Leefmilieu. 'Het Zwin moet weer een topattractie aan de kust worden.'

Eind vorige week werd de laureaat van de architectuurwedstrijd bekendgemaakt: een tijdelijke vereniging rond het Gentse architectenbureau Coussée en Goris. Hun project haalde het van andere kleppers als Stéphane Beel en Robbrecht & Daem.

Vooral de mooie horizontale lijnstructuur van het bezoekerscentrum, een hedendaagse variant van de Zeeuwse polderschuur, dwong bij de jury bewondering af. Voor het project, dat in 2014 klaar zal zijn, is 16,3 miljoen euro vrijgemaakt. De ingreep wordt drastisch. Op de site sneuvelen de inkomhal, de cafetaria en zelfs de voormalige koninklijke villa. Verkeer wordt geweerd. Bezoekers worden zoveel mogelijk met shuttles aangevoerd, er komt een beperkte parkeerplaats voor 90 auto's. De gelaagdheid van het Zwin, met zijn zee, duin, dijk en polders, komt sterker uit de verf en er worden nieuwe waterpartijen en duinmeren aangelegd.

Microkosmos

Het bezoekerscentrum op de grens van het poldergebied en de kijkpost, dieper in de Zwinvlakte, horen bij een totaalvisie op het natuurgebied. 'Het centrale thema in het Zwin wordt bescherming', zegt Klaas Goris van het bureau Coussée & Goris, 'de mens die zich beschut tegen de wind, de kou en het landschap. Maar ook de natuur die zich beschermt tegen de mens.'

Als jonge toerist was Goris gefrappeerd door het tuinencomplex van Bomarzo in Midden-Italië. 'Het was een afgesloten tuin, waar je toen alleen binnengeraakte als je een sleutel had. Een wereld ging voor je open.'

'Dat soort van ontoegankelijkheid is nu niet meer denkbaar. Maar je kan bij bezoekers in het Zwin wel de observatie aanscherpen, de aandacht voor de microkosmos en voor het detail. Dat doen we door al het overtollige te bannen. Wandelaars kunnen zich opladen en informeren in het bezoekerscentrum. Daarbuiten worden bewegwijzering of plaatjes met uitleg geweerd. Zelfs voor het ontbreken van vuilnisbakken suggereerden we een oplossing: door bezoekers strandjutterstasjes mee te geven, met daarin een eigen vuilniszakje.'

Alle elementen in het landschap worden door het team van Coussée en Goris ontworpen, zoals ooievaarsnesten, uitkijkposten en zelfs afrasteringen. Het worden eenvoudige objecten die deel gaan uitmaken van de natuur. Klaas Goris: 'Een ontschorste boom als paaltje: eenvoudiger kan niet.' Feeëriek worden de nieuwe vogelkooien, of beter: vogelvlieghallen. Als een gigantische stolp moeten ze een worden met het polderlandschap.

Schuren

De vorm van het bezoekerscentrum bouwt verder op die van De Boerenkreek in Sint-Jan-in-Eremo, een provinciaal sportcentrum in het Meetjesland dat Coussée en Goris in 2008 afleverden. Ze gingen na hoe je vandaag nog agrarische architectuur kunt ontwerpen. Ook het bezoekerscentrum van het Zwin wordt een agrarisch complex, met parallelle schuren die een zelfstandige functie krijgen, maar ook op elkaar aansluiten. Een waaier aan functies is erin verwerkt. Zoals een cafetaria met panoramisch zicht op de polders, of een expohal met drukschoren die de hoge constructie bijeenhouden.

Het tentoonstellingsconcept is van Koen Van Synghel. Hij bouwt de Zwinexpo uit als een Wunderkammer, met een mystieke sfeer die uitnodigt tot ontdekken.

In hun projecten omarmen Coussée & Goris graag hedendaagse kunst, van land art tot de arte povera van Giuseppe Penone. Klaas Goris: 'We zijn voorstanders van een lyrische architectuur met een sterk ritme. Ze biedt niet alleen beeld, maar ook sfeer en tactiliteit van materialen. Al te vaak dient architectuur om functies bijeen te brengen, niet om te dialogeren met haar omgeving.'

De tactiliteit van het bezoekerscentrum schuilt in de bedekking: donker gebeitst hout, als van staketsels. Voor de kijkbunker wordt dat omgekeerd: die krijgt een betonnen schil, waarin de sporen van het hout nog te zien zijn.

Het Zwin is geen gemakkelijke plek. Want moet je nog poëzie toevoegen waar het landschap al pure poëzie levert? Als architect kun je in deze omgeving alleen bescheiden en nederig zijn, vindt Klaas Goris. 'We zijn ook niet begonnen met het neerpoten van een gebouw. Wel met dat immense landschap, waarin de architectuur haast verdwijnt.'

Na de Waalse Krook, de nieuwe bibliotheek in Gent, is dit de tweede grote opdracht die het bureau in één jaar tijd binnenhaalt. 'We zijn 25 jaar bezig, maar we zijn nu pas aan de grote publieke gebouwen toe. Het kon niet anders. We hebben vanuit het detail het grote moeten leren begrijpen.'

Tijdens de werken, tot 2014, blijft Het Zwin grotendeels toegankelijk.


Geert Van der Speeten
 

·
Registered
Joined
·
11,664 Posts
Vogelbescherming Vlaanderen tegen volières in Het Zwin

Er is een rel ontstaan tussen Vogelbescherming Vlaanderen en het Agentschap voor Natuur en Bos, dat twee grote volières wil plaatsen bij het nieuwe bezoekerscentrum in Het Zwin te Knokke-Heist. De volières zullen zo groot zijn dat het publiek erin kan rondwandelen. Het agentschap is van plan om in de volières enkel de vogelsoorten onder te brengen die van nature voorkomen in het Zwin. Het gaat daarbij ondermeer om: kluten, scholeksters, wulpen, lepelaars en bergeenden. Vogelbescherming Vlaanderen zegt echter: “Vogels opsluiten is niet meer van deze tijd en doet afbreuk aan de primaire doelstellingen van het Zwin.” Een en ander kadert in het uitbouwen van Het Zwin tot een modern “Natuureducatief Ecotoeristisch Centrum”.
Bron: Oronieuws - 17 oktober
 

·
Registered
Joined
·
21,385 Posts
Discussion Starter · #7 ·
deredactie.be

Herstelling van Zwinvlakte van start

ma 14/11/2011 - 19:28
Vlaams Minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur Joke Schauvliege heeft de eerste spadesteek gegeven voor de herstellingswerken aan de Zwinvlakte. Door de veranderende natuuromstandigheden had het Zwin schade opgelopen.


De werken maken deel uit van het project Ztar, wat staat voor Zwin Tidal Area Restauration. Het Agentschap Natuur en Bos wil met dit project in samenwerking met de provincie Zeeland het bestaande Zwin herstellen en zelfs uitbreiden met 120 hectare.

De onderhandelingen voor die uitbreiding lopen momenteel nog en wellicht kan in 2013 gestart worden met deze werken.

De herstellingswerken die vandaag zijn gestart hebben te maken met de aanleg van enkele zoete en brakwater poelen, de aanleg van twee zoetwaterpoelen die als geschikte biotoop moeten dienen voor waterplanten en dieren en de ophoging van de bestaande dienstweg voor de verdere herstelacties.

Daarnaast worden in het Zwin ook onder meer de broedeilanden voor vogels hersteld en de Zwingeul verbreed. Die laatste werken zijn pas gepland in 2014-2015. Voor het project is 4,1 miljoen euro uitgetrokken.​
 

·
Registered
Joined
·
11 Posts
KNOKKE-HEIST : Zwin

Het nieuwe Zwin krijgt vorm

Het Zwin stapt de 21ste eeuw in met nieuwe architectuur en een poëtisch concept van Coussée & Goris. Het bureau wil van het natuurgebied een attractiepool maken door het zoveel mogelijk intact te laten.

Het Zwin was lange tijd een landschap zonder visie en zonder dwingend verhaal. In het eerste natuurreservaat in België werd niet meer geïnvesteerd. De toegangsweg en het onthaalpaviljoen liggen er verloederd bij. Menselijke ingrepen in de omliggende duinen en polders - met onder meer restanten van een golf- en jumpingterrein, betonnen wegen en een vliegveld - zijn nog altijd zichtbaar. Toch heeft de plek niet aan populariteit ingeboet. Ondanks de verouderde infrastructuur trekt het Zwin zo'n 100.000 bezoekers per jaar.

De plannen voor een facelift schakelden in een hogere versnelling toen de Vlaamse overheid in 2006 de Zwinvlakte overkocht van de Compagnie Het Zoute. Het agentschap Natuur & Bos ontplooide een nieuwe visie op het 180 hectare grote gebied. De natuur komt op de eerste plaats. Waardevolle biotopen worden hersteld en versterkt. Nieuwe fiets- en wandelroutes werden aangelegd.

Om van het terrein een 'internationale landingsplaats' te maken, een doortrek- en broedgebied voor duizenden vogels, is ook een uitbreiding nodig. De geul waarlangs het zeewater binnenkomt in het slikken- en schorrengebied, zal worden uitgediept en verbreed.

De provincie West-Vlaanderen stapte in de plannen mee. Ze is eigenaar van het Provinciale Natuurpark Zwin, de centrale zone en toegangspoort tot het gebied. 'We hebben de ambitie om een eigentijds natuurtoeristisch centrum uit te bouwen', zegt Guido Decorte, de député voor Leefmilieu. 'Het Zwin moet weer een topattractie aan de kust worden.'

Eind vorige week werd de laureaat van de architectuurwedstrijd bekendgemaakt: een tijdelijke vereniging rond het Gentse architectenbureau Coussée en Goris. Hun project haalde het van andere kleppers als Stéphane Beel en Robbrecht & Daem.

Vooral de mooie horizontale lijnstructuur van het bezoekerscentrum, een hedendaagse variant van de Zeeuwse polderschuur, dwong bij de jury bewondering af. Voor het project, dat in 2014 klaar zal zijn, is 16,3 miljoen euro vrijgemaakt. De ingreep wordt drastisch. Op de site sneuvelen de inkomhal, de cafetaria en zelfs de voormalige koninklijke villa. Verkeer wordt geweerd. Bezoekers worden zoveel mogelijk met shuttles aangevoerd, er komt een beperkte parkeerplaats voor 90 auto's. De gelaagdheid van het Zwin, met zijn zee, duin, dijk en polders, komt sterker uit de verf en er worden nieuwe waterpartijen en duinmeren aangelegd.

Microkosmos

Het bezoekerscentrum op de grens van het poldergebied en de kijkpost, dieper in de Zwinvlakte, horen bij een totaalvisie op het natuurgebied. 'Het centrale thema in het Zwin wordt bescherming', zegt Klaas Goris van het bureau Coussée & Goris, 'de mens die zich beschut tegen de wind, de kou en het landschap. Maar ook de natuur die zich beschermt tegen de mens.'

Als jonge toerist was Goris gefrappeerd door het tuinencomplex van Bomarzo in Midden-Italië. 'Het was een afgesloten tuin, waar je toen alleen binnengeraakte als je een sleutel had. Een wereld ging voor je open.'

'Dat soort van ontoegankelijkheid is nu niet meer denkbaar. Maar je kan bij bezoekers in het Zwin wel de observatie aanscherpen, de aandacht voor de microkosmos en voor het detail. Dat doen we door al het overtollige te bannen. Wandelaars kunnen zich opladen en informeren in het bezoekerscentrum. Daarbuiten worden bewegwijzering of plaatjes met uitleg geweerd. Zelfs voor het ontbreken van vuilnisbakken suggereerden we een oplossing: door bezoekers strandjutterstasjes mee te geven, met daarin een eigen vuilniszakje.'

Alle elementen in het landschap worden door het team van Coussée en Goris ontworpen, zoals ooievaarsnesten, uitkijkposten en zelfs afrasteringen. Het worden eenvoudige objecten die deel gaan uitmaken van de natuur. Klaas Goris: 'Een ontschorste boom als paaltje: eenvoudiger kan niet.' Feeëriek worden de nieuwe vogelkooien, of beter: vogelvlieghallen. Als een gigantische stolp moeten ze een worden met het polderlandschap.

Schuren

De vorm van het bezoekerscentrum bouwt verder op die van De Boerenkreek in Sint-Jan-in-Eremo, een provinciaal sportcentrum in het Meetjesland dat Coussée en Goris in 2008 afleverden. Ze gingen na hoe je vandaag nog agrarische architectuur kunt ontwerpen. Ook het bezoekerscentrum van het Zwin wordt een agrarisch complex, met parallelle schuren die een zelfstandige functie krijgen, maar ook op elkaar aansluiten. Een waaier aan functies is erin verwerkt. Zoals een cafetaria met panoramisch zicht op de polders, of een expohal met drukschoren die de hoge constructie bijeenhouden.

Het tentoonstellingsconcept is van Koen Van Synghel. Hij bouwt de Zwinexpo uit als een Wunderkammer, met een mystieke sfeer die uitnodigt tot ontdekken.

In hun projecten omarmen Coussée & Goris graag hedendaagse kunst, van land art tot de arte povera van Giuseppe Penone. Klaas Goris: 'We zijn voorstanders van een lyrische architectuur met een sterk ritme. Ze biedt niet alleen beeld, maar ook sfeer en tactiliteit van materialen. Al te vaak dient architectuur om functies bijeen te brengen, niet om te dialogeren met haar omgeving.'

De tactiliteit van het bezoekerscentrum schuilt in de bedekking: donker gebeitst hout, als van staketsels. Voor de kijkbunker wordt dat omgekeerd: die krijgt een betonnen schil, waarin de sporen van het hout nog te zien zijn.

Het Zwin is geen gemakkelijke plek. Want moet je nog poëzie toevoegen waar het landschap al pure poëzie levert? Als architect kun je in deze omgeving alleen bescheiden en nederig zijn, vindt Klaas Goris. 'We zijn ook niet begonnen met het neerpoten van een gebouw. Wel met dat immense landschap, waarin de architectuur haast verdwijnt.'

Na de Waalse Krook, de nieuwe bibliotheek in Gent, is dit de tweede grote opdracht die het bureau in één jaar tijd binnenhaalt. 'We zijn 25 jaar bezig, maar we zijn nu pas aan de grote publieke gebouwen toe. Het kon niet anders. We hebben vanuit het detail het grote moeten leren begrijpen.'

Tijdens de werken, tot 2014, blijft Het Zwin grotendeels toegankelijk.

Bron: destandaard.be (Geert Van der Speeten)Enkele beelden:Zicht vanaf de Ooievaarslaan
Het Zwin Bezoekerscentrum
Bezoekerscentrum Inkomhal
Bezoekerscentrum Tentoonstellingshal
Kijkcentrum zicht vanaf de duinen
Kijkcentrum zicht vanaf toegang zwinvlakte
Inplantingsplan Zwinpark

Dit project trok onlangs mijn aandacht.
Een nieuw bezoekerscentrum en kijkcentrum in Het Zwin.
Wat denken jullie van het ontwerp?
 

·
Registered
Joined
·
2,617 Posts
Minimalistisch en mooi materiaalgebruik, alhoewel ze dat hout hadden mogen doortrekken naar de kijkpost.

En geen beelden van die 'stolp' blijkbaar. Ik heb de vogelkooien daar wel altijd maar wat zielig en contrair gevonden in een natuurpark dat trekvogels herbergt, een van de meest 'vrije' dieren op de planeet, the sky is the limit enzo. Raar dus dat ze dat behouden. Maarja, het trekt volk zekerst :)
 

·
Registered
Joined
·
11 Posts
Blijkbaar worden de vogelkooien geschrapt uit het ontwerp, omwille van de argumenten die je aanhaalt. En om de belevingswaarde te behouden in het Zwinpark wordt een deel van de tentoonstelling uit het Bezoekerscentrum naar de buitenruimte verschoven.
 

·
Registered
Joined
·
23,583 Posts
^^Ik denk dat hen dat veel bezoekers kan kosten. Nu is het Zwin een soort dierentuin. Als ze de kooien schrappen veranderd het in een praktisch leeg natuurgebied dat uiteraard erg aantrekkelijk is. Maar of je daar 100.000 bezoekers mee lokt?

Het project zelf en vooral de uitbreiding zijn uiteraard top. De architectuur wordt bewust bescheiden gehouden zodat het park zelf volledig tot zijn recht komt.

Ik kan me wel niet goed orienteren op het inrichtingsplannetje dat meegegeven wordt. Qua vorm lijkt het ook niet op het plannetje dat eerder vrijgegeven werd:Waar komt dus dat bezoekerscentrum exact? Is dat waar nu de 'Ooievaarslaan' is?
 

·
Registered
Joined
·
21,385 Posts
Discussion Starter · #13 ·
deredactie.be

Eerste steen gelegd van nieuwe Zwin Natuurcentrum

za 27/09/2014 - 14:16 Belga

De provincie West-Vlaanderen en het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) hebben de eerste steen gelegd voor het nieuwe Zwin Natuurcentrum. Het bezoekerscentrum en het kijkcentrum worden de blikvangers van het heringerichte natuurpark.


Het project houdt in dat de verouderde gebouwen, kooien, wandelpaden en asfaltparkings vervangen worden door een waterrijk natuurgebied. Het nieuwe natuurgebied moet aantrekkelijk zijn voor de vogels die in het Zwin broeden of er voorbijtrekken. De herinrichting van de Zwinvlakte zelf startte al in 2011 en heeft de bedoeling om de situatie uit de jaren 80 te herstellen.

Het nieuwe bezoekerscentrum moet de toegangspoort vormen tot het natuurpark en de Zwinvlakte. Naast de toekomstige tentoonstelling "het Zwin als internationale luchthaven voor vogels" zal er ook ruimte zijn voor tijdelijke tentoonstellingen. In het natuureducatief centrum zullen bovendien belevingsprogramma's voor scholen en verengingen worden aangeboden.

In de dijk tussen de Zwinvlakte en het natuurpark zal een kijkcentrum ingeplant worden. Dat moet bezoekers de mogelijkheid bieden om bij alle weersomstandigheden een blik te kunnen werpen op het getij, de vogels en de planten van de Zwinvlakte.

De werken aan het nieuwe Zwin Natuurcentrum startten al in het najaar van 2013. Vanaf juli 2014 is ook begonnen met de heraanleg van de bodem in het natuurpark. In totaal zal het project ongeveer 20 miljoen euro kosten. Het is de ambitie van de provincie West-Vlaanderen en het ANB om in het voorjaar van 2016 het nieuwe Zwin Natuurcentrum te openen.​
 

·
Registered
Joined
·
21,385 Posts
Discussion Starter · #14 ·
deredactie.be

Het Zwin wordt uitgebreid en beter beschermd tegen stormen

do 18/02/2016 - 20:45 Gianni Paelinck, Radio 2 West-Vlaanderen

Volgende maand starten er grote werken in het Zwin. Die moeten het natuurgebied groter maken en ook beter beschermen tegen felle stormen. De werken zullen drie jaar duren, maar het Zwin blijft wel open voor het publiek.


"We maken het Zwin groter om het water meer speling te geven zodanig dat alles kan blijven bestaan", zegt Hannah Vannieuwenhuyze van het Agentschap voor Natuur en Bos. "Tegelijk wordt de kustveiligheid verhoogd want de nieuwe dijken gaan beantwoorden aan de nieuwe normen. Zo zullen ze bestand zijn tegen een 4.000-jarige storm."

Het Zwin is een beschermd natuurgebied, met heel wat (kwetsbare) planten en dieren. Werken in zo'n gebied is dus een secuur karweitje, maar daar wordt rekening mee gehouden. "We proberen de werken op een zo ecologisch mogelijke manier te doen. We hebben de tijdstippen waarop we werken aangepast en ook de manier waarop gewerkt wordt, om de dieren en planten zo weinig mogelijk schade te berokkenen"', klinkt het. Zo zullen ze machines gebruiken die minder trillingen maken.

De werken zullen drie jaar duren, maar het Zwin blijft wel open voor het publiek.​
 

·
Registered
Joined
·
2,779 Posts

Inderdaad heel zwaar geïnvesteerd, niet alleen in een groot onthaalgebouw op de voormalige parking (met alles erop en eraan: tentoonstellings- en vergaderruimtes, cafetaria, uitkijkpost en alle mogelijke accommodaties voor een totaal virtuele voorstelling van het natuurpark met de klemtoon op vogels) maar ook in een reeks kijkhutten waarvan één grote in beton (foto), verwerkt in de dijk tussen de bosjes en de schorre.
Van het vroegere vogelpark met kooien en eendenvijvers, de koninklijke villa, de terrasjes en alles wat zou kunnen verwijzen naar de vorige eigenaar, de Compagnie du Zoute, blijft helemaal niets meer over. Op het borstbeeld van Graaf Leon Lippens na. Maar die was dan ook een uitmuntend ornitholoog et de stichter van dit natuurreservaat dat tegen 2019 met 120 hectare wordt uitgebreid. Bedoeling is om de vloed meer greep te laten krijgen op de Zwingeul om de verzanding tegen te gaan. Daarvoor gaat de Internationale Dijk medio augustus dicht voor fietsers en wandelaars.
 

·
Registered
Joined
·
21,385 Posts
Discussion Starter · #20 ·
deredactie.be

Uitbreiding Zwinvlakte officieel van start


ma 22/08/2016 - 15:20 Belga

Met een eerste spadesteek door Vlaams minister van Natuur Joke Schauvliege (CD&V) en minister van Infrastructuur Ben Weyts (N-VA) zijn de uitbreidingswerken van het Zwin officieel ingehuldigd. Dat gebeurde met een plechtigheid in Retranchement.


Het Zwin ondergaat een ingrijpende transformatie. Tegen 2019 zal de Zwinvlakte met 120 hectare groeien, goed voor bijna een verdubbeling van het huidige gebied. Er wordt al sinds maart gewerkt, maar recent startten ook de werkzaamheden in de huidige Zwinvlakte waar de ministers Schauvliege en Weyts vandaag zand symbolisch wegschepten. De grond rond de Zwingeul wordt naar het nieuwe deel in de Willem-Leopoldpolder getransporteerd waar een nieuwe dijk zal worden aangemaakt. De oude dijk dateert al van 1872.

In de huidige Zwinvlakte zullen de werken duren tot het voorjaar van 2017. In 2019 wordt de oude dijk dan doorbroken en kan de zee zich een weg banen in de Willem-Leopoldpolder.

4.000-jarige storm

De uitbreiding biedt velerlei voordelen. Uiteraard wordt het natuurgebied groter en dus aantrekkelijker voor fauna en flora. Ook toeristisch-recreatief krijgt het Zwin een extra troef. Zo wordt onder meer op de nieuwe dijk een pad gelegd van vier kilometer voor recreanten. Maar de veranderingen moeten ook de verzilting van de vlakte tegengaan en de kust beschermen voor de zogenoemde 4.000-jarige storm. Kustbescherming neemt een belangrijke plaats in in dit project, dat 12,7 miljoen euro zal kosten.

"Het Zwin wordt dus niet alleen groter en waardevoller, maar dankzij de nieuwe dijk wordt het achterland ook veiliger", aldus minister Weyts. "Het verbreden en verdiepen van de Zwinmonding en de uitbreiding zijn noodzakelijk om een duurzame toekomst te garanderen voor slikken en schorren", vult minister Schauvliege aan.


 
1 - 20 of 24 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top