SkyscraperCity Forum banner
1 - 8 of 8 Posts

· Registered
Joined
·
21,385 Posts
Discussion Starter · #1 ·
www.deredactie.be

"Uitbreiding van het Zwin is de oplossing"

wo 21/01/09 07:01 - Een uitbreiding van het Zwin met 180 hectare is de meest milieuvriendelijke oplossing voor het behoud van het natuurreservaat in Knokke-Heist. Dat staat in het milieu-effectenrapport dat de Vlaamse en Nederlandse overheid hebben goedgekeurd.

Door de verzanding wordt het Zwin minder overspoeld door de zee. Daardoor verliest het natuurreservaat zijn natuurwaarde.

Om het Zwin te behouden zou het reservaat een groter overstromingsgebied moeten krijgen en met 180 hectare uitgebreid moeten worden. Dat is volgens de Vlaamse en Nederlandse overheid de meest milieuvriendelijke oplossing.

De uitbreiding zou ten koste gaan van akkers en weiden en stuit op verzet van landbouwers. Een compromis zou zijn dat de uitbreiding van het Zwin beperkt zou worden tot 120 hectare.

De conclusies van het milieu-effectenrapport worden overgemaakt aan Vlaams minister-president Kris Peeters (CD&V). Hij zal beslissen.
 

· Registered
Joined
·
21,385 Posts
Discussion Starter · #7 ·
deredactie.be

Herstelling van Zwinvlakte van start

ma 14/11/2011 - 19:28
Vlaams Minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur Joke Schauvliege heeft de eerste spadesteek gegeven voor de herstellingswerken aan de Zwinvlakte. Door de veranderende natuuromstandigheden had het Zwin schade opgelopen.


De werken maken deel uit van het project Ztar, wat staat voor Zwin Tidal Area Restauration. Het Agentschap Natuur en Bos wil met dit project in samenwerking met de provincie Zeeland het bestaande Zwin herstellen en zelfs uitbreiden met 120 hectare.

De onderhandelingen voor die uitbreiding lopen momenteel nog en wellicht kan in 2013 gestart worden met deze werken.

De herstellingswerken die vandaag zijn gestart hebben te maken met de aanleg van enkele zoete en brakwater poelen, de aanleg van twee zoetwaterpoelen die als geschikte biotoop moeten dienen voor waterplanten en dieren en de ophoging van de bestaande dienstweg voor de verdere herstelacties.

Daarnaast worden in het Zwin ook onder meer de broedeilanden voor vogels hersteld en de Zwingeul verbreed. Die laatste werken zijn pas gepland in 2014-2015. Voor het project is 4,1 miljoen euro uitgetrokken.​
 

· Registered
Joined
·
21,385 Posts
Discussion Starter · #13 ·
deredactie.be

Eerste steen gelegd van nieuwe Zwin Natuurcentrum

za 27/09/2014 - 14:16 Belga

De provincie West-Vlaanderen en het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) hebben de eerste steen gelegd voor het nieuwe Zwin Natuurcentrum. Het bezoekerscentrum en het kijkcentrum worden de blikvangers van het heringerichte natuurpark.


Het project houdt in dat de verouderde gebouwen, kooien, wandelpaden en asfaltparkings vervangen worden door een waterrijk natuurgebied. Het nieuwe natuurgebied moet aantrekkelijk zijn voor de vogels die in het Zwin broeden of er voorbijtrekken. De herinrichting van de Zwinvlakte zelf startte al in 2011 en heeft de bedoeling om de situatie uit de jaren 80 te herstellen.

Het nieuwe bezoekerscentrum moet de toegangspoort vormen tot het natuurpark en de Zwinvlakte. Naast de toekomstige tentoonstelling "het Zwin als internationale luchthaven voor vogels" zal er ook ruimte zijn voor tijdelijke tentoonstellingen. In het natuureducatief centrum zullen bovendien belevingsprogramma's voor scholen en verengingen worden aangeboden.

In de dijk tussen de Zwinvlakte en het natuurpark zal een kijkcentrum ingeplant worden. Dat moet bezoekers de mogelijkheid bieden om bij alle weersomstandigheden een blik te kunnen werpen op het getij, de vogels en de planten van de Zwinvlakte.

De werken aan het nieuwe Zwin Natuurcentrum startten al in het najaar van 2013. Vanaf juli 2014 is ook begonnen met de heraanleg van de bodem in het natuurpark. In totaal zal het project ongeveer 20 miljoen euro kosten. Het is de ambitie van de provincie West-Vlaanderen en het ANB om in het voorjaar van 2016 het nieuwe Zwin Natuurcentrum te openen.​
 

· Registered
Joined
·
21,385 Posts
Discussion Starter · #14 ·
deredactie.be

Het Zwin wordt uitgebreid en beter beschermd tegen stormen

do 18/02/2016 - 20:45 Gianni Paelinck, Radio 2 West-Vlaanderen

Volgende maand starten er grote werken in het Zwin. Die moeten het natuurgebied groter maken en ook beter beschermen tegen felle stormen. De werken zullen drie jaar duren, maar het Zwin blijft wel open voor het publiek.


"We maken het Zwin groter om het water meer speling te geven zodanig dat alles kan blijven bestaan", zegt Hannah Vannieuwenhuyze van het Agentschap voor Natuur en Bos. "Tegelijk wordt de kustveiligheid verhoogd want de nieuwe dijken gaan beantwoorden aan de nieuwe normen. Zo zullen ze bestand zijn tegen een 4.000-jarige storm."

Het Zwin is een beschermd natuurgebied, met heel wat (kwetsbare) planten en dieren. Werken in zo'n gebied is dus een secuur karweitje, maar daar wordt rekening mee gehouden. "We proberen de werken op een zo ecologisch mogelijke manier te doen. We hebben de tijdstippen waarop we werken aangepast en ook de manier waarop gewerkt wordt, om de dieren en planten zo weinig mogelijk schade te berokkenen"', klinkt het. Zo zullen ze machines gebruiken die minder trillingen maken.

De werken zullen drie jaar duren, maar het Zwin blijft wel open voor het publiek.​
 

· Registered
Joined
·
21,385 Posts
Discussion Starter · #20 ·
deredactie.be

Uitbreiding Zwinvlakte officieel van start


ma 22/08/2016 - 15:20 Belga

Met een eerste spadesteek door Vlaams minister van Natuur Joke Schauvliege (CD&V) en minister van Infrastructuur Ben Weyts (N-VA) zijn de uitbreidingswerken van het Zwin officieel ingehuldigd. Dat gebeurde met een plechtigheid in Retranchement.


Het Zwin ondergaat een ingrijpende transformatie. Tegen 2019 zal de Zwinvlakte met 120 hectare groeien, goed voor bijna een verdubbeling van het huidige gebied. Er wordt al sinds maart gewerkt, maar recent startten ook de werkzaamheden in de huidige Zwinvlakte waar de ministers Schauvliege en Weyts vandaag zand symbolisch wegschepten. De grond rond de Zwingeul wordt naar het nieuwe deel in de Willem-Leopoldpolder getransporteerd waar een nieuwe dijk zal worden aangemaakt. De oude dijk dateert al van 1872.

In de huidige Zwinvlakte zullen de werken duren tot het voorjaar van 2017. In 2019 wordt de oude dijk dan doorbroken en kan de zee zich een weg banen in de Willem-Leopoldpolder.

4.000-jarige storm

De uitbreiding biedt velerlei voordelen. Uiteraard wordt het natuurgebied groter en dus aantrekkelijker voor fauna en flora. Ook toeristisch-recreatief krijgt het Zwin een extra troef. Zo wordt onder meer op de nieuwe dijk een pad gelegd van vier kilometer voor recreanten. Maar de veranderingen moeten ook de verzilting van de vlakte tegengaan en de kust beschermen voor de zogenoemde 4.000-jarige storm. Kustbescherming neemt een belangrijke plaats in in dit project, dat 12,7 miljoen euro zal kosten.

"Het Zwin wordt dus niet alleen groter en waardevoller, maar dankzij de nieuwe dijk wordt het achterland ook veiliger", aldus minister Weyts. "Het verbreden en verdiepen van de Zwinmonding en de uitbreiding zijn noodzakelijk om een duurzame toekomst te garanderen voor slikken en schorren", vult minister Schauvliege aan.


 

· Registered
Joined
·
21,385 Posts
Discussion Starter · #22 ·
radio2

Vernieuwd Zwin Natuur Park slaat nog te weinig aan

Het Zwin Natuur Park in Knokke-Heist haalt nog niet het aantal bezoekers dat was verwacht. 115.000 mensen bezochten het vernieuwde Zwin in 2017 en de provincie had toch gehoopt op zo'n 165.000 bezoekers. Maar we komen stilaan op kruissnelheid, zegt gedeputeerde Guido Decorte.

16:39


Het aantal bezoekers in 2017 bleef onder de verwachtingen. 115.000 mensen bezochten het vernieuwde Zwin maar de provincie had gehoopt op zo'n 165.000 bezoekers. Het Zwin Natuur Park maakte ook 700.000 euro verlies vorig jaar en dat is meer dan de 200.000 euro waar de provincie van uitging. De cijfers werden aangekaart door de N-VA fractie in de provincieraad.

Geen reden tot paniek
Gedeputeerde Guido Decorte zegt dat er geen reden is tot paniek. "In juni 2016 ging het vernieuwde Zwinpark open en nu pas komen we op kruissnelheid", zegt hij. "Pas op 1 september 2017 zijn we gestart met de scholenwerking. Intussen hebben al meer dan 200 scholen zich ingeschreven voor dit jaar. Het aantal bezoekers is in de eerste weken van dit jaar trouwens al toegenomen met 28%. In een enquête tijdens de kerstperiode zeiden 90% van de bezoekers dat ze nog eens naar het Zwin Natuur Park zullen komen."​
 

· Registered
Joined
·
21,385 Posts
Discussion Starter · #24 ·
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2019/0...ebreid-met-120-extra-hectaren-door-dijkbreuk/

Het Zwin wordt uitgebreid met 120 extra hectare door dijkbreuk

Ludwig De Wolf ma 04 feb 19:45

In het natuurreservaat Het Zwin in Knokke-Heist is de oude dijk uit 1872, die de zee van het land scheidde, vandaag doorgebroken. Dat is bewust gedaan om het unieke slikken- en schorrengebied te redden van de dreigende verzanding. De zee kan nu het land verder binnenstromen, op 120 extra hectare, die vroeger polderland waren.
 
1 - 8 of 8 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top