SkyscraperCity Forum banner
1 - 4 of 4 Posts

· Registered
Joined
·
11,779 Posts
Ontwerp nieuw bezoekerscentrum Het Zwin begin 2011 verwacht
Knokke-Heist - De West-Vlaamse provincieraad heeft donderdag haar goedkeuring gegeven aan de internationale wedstrijd voor het ontwerp van het nieuwe 'Zwin-natuurcentrum'. Dat zal bestaan uit een bezoekerscentrum en een kijkcentrum waar ook bedrijfsevents kunnen plaatsvinden. Het definitieve ontwerp moet begin 2011 concreet zijn. Voor het project is een budget van 16,5 miljoen euro weggelegd. Midden 2013 moet het centrum operationeel zijn.

De prijsvraag voor het nieuwe bezoekerscentrum gebeurt in nauwe
samenwerking met de Afdeling Natuur en Bos van de Vlaamse overheid. De Vlaamse overheid is eigenaar van de Zwingeul of het natuurreservaat. De West-Vlaamse provincie is eigenaar van het vogelpark. Het nieuwe bezoekerscentrum zal de centrale toegang zijn tot beide gebieden.

Voor de ontwerpwedstrijd is een budget van 350.000 euro
gereserveerd. De wedstrijd wordt op 1 juni 2010 bekend gemaakt. De deelnemers moeten hun ontwerp voor 3 augustus 2010 indienen waarop een negenkoppige internationale jury vijf projecten zal weerhouden. Eind dit jaar moeten zij hun project hebben verfijnd waarna een definitief ontwerp wordt gekozen.

De internationale jury wordt voorgezeten door de Italiaanse
architect Bernardo Secchi. In de jury zetelen onder meer ook onder meer gewezen Vlaams Bouwmeester Bob Van Reeth en voorzitter Walter Roggeman van Natuurpunt vzw. Enkele West-Vlaamse politici waaronder burgemeester Leopold Lippens van Knokke-Heist en gedeputeerden Guido Decorte en Patrick Van Gheluwe zijn jurylid zonder stemrecht. (Bron: Belga)
 

· Registered
Joined
·
11,779 Posts
Coussée & Goris, Grontmij en partners wordt de ontwerper van het nieuwe Zwin Natuurcentrum

Knokke-Heist - Vandaag stelde de deputatie de TV Architectenbureau Coussée & Goris uit Gent en Grontmij uit Zaventem aan als de ontwerper van het nieuwe Zwin Natuurcentrum. Als alles goed gaat, zou het nieuwe centrum in 2014 de deuren moeten kunnen openen.

Voor deze opdracht was er een architectuurwedstrijd uitgeschreven door de provincie West-Vlaanderen en ANB (Agentschap Natuur en Bos), die samen het domein zullen beheren en uitbaten. De jury, onder leiding van Bernardo Secchi maar waarin bijvoorbeeld ook de Vlaamse voorzitter van Natuurpunt zetelde, koos met enthousiasme voor het winnende ontwerp omdat het door zijn horizontale structuur zo perfect geïntegreerd is in het landschap. Architect Klaas Goris had het in zijn toelichting over een ‘nederigheid ten op zichte van de natuur’.

Het natuurcentrum zal bestaan uit twee delen : vooreerst het eigenlijke bezoekerscentrum, langs buiten in hout en langs binnen in beton, waar iedereen door moet passeren die het domein wil bezoeken. Het zal naast een cafetaria en seminarie-infrastructuur ook een restaurant bevatten, maar ook grote documentatieruimten en een ticketingpunt. Totaal losstaand hiervan, en als het ware ingewerkt in de dijk wat verderop, komt dan het kijkcentrum, langs binnen in hout en langs buiten in beton. Het is de bedoeling dat dit beton met de tijd wat gaat verweren en als het ware deel wordt van het landschap.

In het hele project is er ook bijzonder veel aandacht voor details allerhande. Deze zijn o.m. het werk van de vele partners waarmee de ontwerpers samenwerken. Verantwoordelijk gedeputeerde Guido Decorte benadrukte nogmaals dat het de absolute intentie va zowel de provincie als ANB is om het nieuwe Zwin uit te bouwen tot een absolute topattractie aan onze kust. Gedurende de werken zal het Zwin openblijven. (JRE)

Krant van West-Vlaanderen - 24 februari 2011
 

· Registered
Joined
·
11,779 Posts
Vogelbescherming Vlaanderen tegen volières in Het Zwin

Er is een rel ontstaan tussen Vogelbescherming Vlaanderen en het Agentschap voor Natuur en Bos, dat twee grote volières wil plaatsen bij het nieuwe bezoekerscentrum in Het Zwin te Knokke-Heist. De volières zullen zo groot zijn dat het publiek erin kan rondwandelen. Het agentschap is van plan om in de volières enkel de vogelsoorten onder te brengen die van nature voorkomen in het Zwin. Het gaat daarbij ondermeer om: kluten, scholeksters, wulpen, lepelaars en bergeenden. Vogelbescherming Vlaanderen zegt echter: “Vogels opsluiten is niet meer van deze tijd en doet afbreuk aan de primaire doelstellingen van het Zwin.” Een en ander kadert in het uitbouwen van Het Zwin tot een modern “Natuureducatief Ecotoeristisch Centrum”.
Bron: Oronieuws - 17 oktober
 
1 - 4 of 4 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top