SkyscraperCity Forum banner

KNOKKE-HEIST | Zwin

7343 23
www.deredactie.be

"Uitbreiding van het Zwin is de oplossing"

wo 21/01/09 07:01 - Een uitbreiding van het Zwin met 180 hectare is de meest milieuvriendelijke oplossing voor het behoud van het natuurreservaat in Knokke-Heist. Dat staat in het milieu-effectenrapport dat de Vlaamse en Nederlandse overheid hebben goedgekeurd.

Door de verzanding wordt het Zwin minder overspoeld door de zee. Daardoor verliest het natuurreservaat zijn natuurwaarde.

Om het Zwin te behouden zou het reservaat een groter overstromingsgebied moeten krijgen en met 180 hectare uitgebreid moeten worden. Dat is volgens de Vlaamse en Nederlandse overheid de meest milieuvriendelijke oplossing.

De uitbreiding zou ten koste gaan van akkers en weiden en stuit op verzet van landbouwers. Een compromis zou zijn dat de uitbreiding van het Zwin beperkt zou worden tot 120 hectare.

De conclusies van het milieu-effectenrapport worden overgemaakt aan Vlaams minister-president Kris Peeters (CD&V). Hij zal beslissen.
1 - 2 of 2 Posts

Inderdaad heel zwaar geïnvesteerd, niet alleen in een groot onthaalgebouw op de voormalige parking (met alles erop en eraan: tentoonstellings- en vergaderruimtes, cafetaria, uitkijkpost en alle mogelijke accommodaties voor een totaal virtuele voorstelling van het natuurpark met de klemtoon op vogels) maar ook in een reeks kijkhutten waarvan één grote in beton (foto), verwerkt in de dijk tussen de bosjes en de schorre.
Van het vroegere vogelpark met kooien en eendenvijvers, de koninklijke villa, de terrasjes en alles wat zou kunnen verwijzen naar de vorige eigenaar, de Compagnie du Zoute, blijft helemaal niets meer over. Op het borstbeeld van Graaf Leon Lippens na. Maar die was dan ook een uitmuntend ornitholoog et de stichter van dit natuurreservaat dat tegen 2019 met 120 hectare wordt uitgebreid. Bedoeling is om de vloed meer greep te laten krijgen op de Zwingeul om de verzanding tegen te gaan. Daarvoor gaat de Internationale Dijk medio augustus dicht voor fietsers en wandelaars.
  • Like
Reactions: Meurisse
^^http://www.zwin.be/sites/www.zwin.be/files/Zwinomgeving.png

Die Internationale Dijk verdwijnt voor de uitbreiding van de Zwinvlakte en het doortrekken van de geul. Het vergrote schorregebied wordt uiteraard omringd door een nieuwe "internationale" dijk.
1 - 2 of 2 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top