SkyscraperCity Forum banner

KNOKKE-HEIST | Zwin

7358 Views 23 Replies 10 Participants Last post by  Meurisse
www.deredactie.be

"Uitbreiding van het Zwin is de oplossing"

wo 21/01/09 07:01 - Een uitbreiding van het Zwin met 180 hectare is de meest milieuvriendelijke oplossing voor het behoud van het natuurreservaat in Knokke-Heist. Dat staat in het milieu-effectenrapport dat de Vlaamse en Nederlandse overheid hebben goedgekeurd.

Door de verzanding wordt het Zwin minder overspoeld door de zee. Daardoor verliest het natuurreservaat zijn natuurwaarde.

Om het Zwin te behouden zou het reservaat een groter overstromingsgebied moeten krijgen en met 180 hectare uitgebreid moeten worden. Dat is volgens de Vlaamse en Nederlandse overheid de meest milieuvriendelijke oplossing.

De uitbreiding zou ten koste gaan van akkers en weiden en stuit op verzet van landbouwers. Een compromis zou zijn dat de uitbreiding van het Zwin beperkt zou worden tot 120 hectare.

De conclusies van het milieu-effectenrapport worden overgemaakt aan Vlaams minister-president Kris Peeters (CD&V). Hij zal beslissen.
1 - 1 of 1 Posts
Er stond dit weekend een uitgebreid artikel in rond de plannen voor het Zwin, met bijhorende bouwprojecten. Het fotootje kan ik spijtig genoeg niet meekopiëren.
Het nieuwe Zwin krijgt vorm
maandag 28 februari 2011, 05u00

Natuurreservaat krijgt een drastische facelift

Het Zwin stapt de 21ste eeuw in met nieuwe architectuur en een poëtisch concept van Coussée & Goris. Het bureau wil van het natuurgebied een attractiepool maken door het zoveel mogelijk intact te laten.
Het Zwin was lange tijd een landschap zonder visie en zonder dwingend verhaal. In het eerste natuurreservaat in België werd niet meer geïnvesteerd. De toegangsweg en het onthaalpaviljoen liggen er verloederd bij. Menselijke ingrepen in de omliggende duinen en polders - met onder meer restanten van een golf- en jumpingterrein, betonnen wegen en een vliegveld - zijn nog altijd zichtbaar. Toch heeft de plek niet aan populariteit ingeboet. Ondanks de verouderde infrastructuur trekt het Zwin zo'n 100.000 bezoekers per jaar.

De plannen voor een facelift schakelden in een hogere versnelling toen de Vlaamse overheid in 2006 de Zwinvlakte overkocht van de Compagnie Het Zoute. Het agentschap Natuur & Bos ontplooide een nieuwe visie op het 180 hectare grote gebied. De natuur komt op de eerste plaats. Waardevolle biotopen worden hersteld en versterkt. Nieuwe fiets- en wandelroutes werden aangelegd.

Om van het terrein een 'internationale landingsplaats' te maken, een doortrek- en broedgebied voor duizenden vogels, is ook een uitbreiding nodig. De geul waarlangs het zeewater binnenkomt in het slikken- en schorrengebied, zal worden uitgediept en verbreed.

De provincie West-Vlaanderen stapte in de plannen mee. Ze is eigenaar van het Provinciale Natuurpark Zwin, de centrale zone en toegangspoort tot het gebied. 'We hebben de ambitie om een eigentijds natuurtoeristisch centrum uit te bouwen', zegt Guido Decorte, de député voor Leefmilieu. 'Het Zwin moet weer een topattractie aan de kust worden.'

Eind vorige week werd de laureaat van de architectuurwedstrijd bekendgemaakt: een tijdelijke vereniging rond het Gentse architectenbureau Coussée en Goris. Hun project haalde het van andere kleppers als Stéphane Beel en Robbrecht & Daem.

Vooral de mooie horizontale lijnstructuur van het bezoekerscentrum, een hedendaagse variant van de Zeeuwse polderschuur, dwong bij de jury bewondering af. Voor het project, dat in 2014 klaar zal zijn, is 16,3 miljoen euro vrijgemaakt. De ingreep wordt drastisch. Op de site sneuvelen de inkomhal, de cafetaria en zelfs de voormalige koninklijke villa. Verkeer wordt geweerd. Bezoekers worden zoveel mogelijk met shuttles aangevoerd, er komt een beperkte parkeerplaats voor 90 auto's. De gelaagdheid van het Zwin, met zijn zee, duin, dijk en polders, komt sterker uit de verf en er worden nieuwe waterpartijen en duinmeren aangelegd.

Microkosmos

Het bezoekerscentrum op de grens van het poldergebied en de kijkpost, dieper in de Zwinvlakte, horen bij een totaalvisie op het natuurgebied. 'Het centrale thema in het Zwin wordt bescherming', zegt Klaas Goris van het bureau Coussée & Goris, 'de mens die zich beschut tegen de wind, de kou en het landschap. Maar ook de natuur die zich beschermt tegen de mens.'

Als jonge toerist was Goris gefrappeerd door het tuinencomplex van Bomarzo in Midden-Italië. 'Het was een afgesloten tuin, waar je toen alleen binnengeraakte als je een sleutel had. Een wereld ging voor je open.'

'Dat soort van ontoegankelijkheid is nu niet meer denkbaar. Maar je kan bij bezoekers in het Zwin wel de observatie aanscherpen, de aandacht voor de microkosmos en voor het detail. Dat doen we door al het overtollige te bannen. Wandelaars kunnen zich opladen en informeren in het bezoekerscentrum. Daarbuiten worden bewegwijzering of plaatjes met uitleg geweerd. Zelfs voor het ontbreken van vuilnisbakken suggereerden we een oplossing: door bezoekers strandjutterstasjes mee te geven, met daarin een eigen vuilniszakje.'

Alle elementen in het landschap worden door het team van Coussée en Goris ontworpen, zoals ooievaarsnesten, uitkijkposten en zelfs afrasteringen. Het worden eenvoudige objecten die deel gaan uitmaken van de natuur. Klaas Goris: 'Een ontschorste boom als paaltje: eenvoudiger kan niet.' Feeëriek worden de nieuwe vogelkooien, of beter: vogelvlieghallen. Als een gigantische stolp moeten ze een worden met het polderlandschap.

Schuren

De vorm van het bezoekerscentrum bouwt verder op die van De Boerenkreek in Sint-Jan-in-Eremo, een provinciaal sportcentrum in het Meetjesland dat Coussée en Goris in 2008 afleverden. Ze gingen na hoe je vandaag nog agrarische architectuur kunt ontwerpen. Ook het bezoekerscentrum van het Zwin wordt een agrarisch complex, met parallelle schuren die een zelfstandige functie krijgen, maar ook op elkaar aansluiten. Een waaier aan functies is erin verwerkt. Zoals een cafetaria met panoramisch zicht op de polders, of een expohal met drukschoren die de hoge constructie bijeenhouden.

Het tentoonstellingsconcept is van Koen Van Synghel. Hij bouwt de Zwinexpo uit als een Wunderkammer, met een mystieke sfeer die uitnodigt tot ontdekken.

In hun projecten omarmen Coussée & Goris graag hedendaagse kunst, van land art tot de arte povera van Giuseppe Penone. Klaas Goris: 'We zijn voorstanders van een lyrische architectuur met een sterk ritme. Ze biedt niet alleen beeld, maar ook sfeer en tactiliteit van materialen. Al te vaak dient architectuur om functies bijeen te brengen, niet om te dialogeren met haar omgeving.'

De tactiliteit van het bezoekerscentrum schuilt in de bedekking: donker gebeitst hout, als van staketsels. Voor de kijkbunker wordt dat omgekeerd: die krijgt een betonnen schil, waarin de sporen van het hout nog te zien zijn.

Het Zwin is geen gemakkelijke plek. Want moet je nog poëzie toevoegen waar het landschap al pure poëzie levert? Als architect kun je in deze omgeving alleen bescheiden en nederig zijn, vindt Klaas Goris. 'We zijn ook niet begonnen met het neerpoten van een gebouw. Wel met dat immense landschap, waarin de architectuur haast verdwijnt.'

Na de Waalse Krook, de nieuwe bibliotheek in Gent, is dit de tweede grote opdracht die het bureau in één jaar tijd binnenhaalt. 'We zijn 25 jaar bezig, maar we zijn nu pas aan de grote publieke gebouwen toe. Het kon niet anders. We hebben vanuit het detail het grote moeten leren begrijpen.'

Tijdens de werken, tot 2014, blijft Het Zwin grotendeels toegankelijk.


Geert Van der Speeten
1 - 1 of 1 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top