SkyscraperCity Forum banner

KNOKKE-HEIST | Zwin

7343 23
www.deredactie.be

"Uitbreiding van het Zwin is de oplossing"

wo 21/01/09 07:01 - Een uitbreiding van het Zwin met 180 hectare is de meest milieuvriendelijke oplossing voor het behoud van het natuurreservaat in Knokke-Heist. Dat staat in het milieu-effectenrapport dat de Vlaamse en Nederlandse overheid hebben goedgekeurd.

Door de verzanding wordt het Zwin minder overspoeld door de zee. Daardoor verliest het natuurreservaat zijn natuurwaarde.

Om het Zwin te behouden zou het reservaat een groter overstromingsgebied moeten krijgen en met 180 hectare uitgebreid moeten worden. Dat is volgens de Vlaamse en Nederlandse overheid de meest milieuvriendelijke oplossing.

De uitbreiding zou ten koste gaan van akkers en weiden en stuit op verzet van landbouwers. Een compromis zou zijn dat de uitbreiding van het Zwin beperkt zou worden tot 120 hectare.

De conclusies van het milieu-effectenrapport worden overgemaakt aan Vlaams minister-president Kris Peeters (CD&V). Hij zal beslissen.
1 - 1 of 1 Posts
^^Ik denk dat hen dat veel bezoekers kan kosten. Nu is het Zwin een soort dierentuin. Als ze de kooien schrappen veranderd het in een praktisch leeg natuurgebied dat uiteraard erg aantrekkelijk is. Maar of je daar 100.000 bezoekers mee lokt?

Het project zelf en vooral de uitbreiding zijn uiteraard top. De architectuur wordt bewust bescheiden gehouden zodat het park zelf volledig tot zijn recht komt.

Ik kan me wel niet goed orienteren op het inrichtingsplannetje dat meegegeven wordt. Qua vorm lijkt het ook niet op het plannetje dat eerder vrijgegeven werd:Waar komt dus dat bezoekerscentrum exact? Is dat waar nu de 'Ooievaarslaan' is?
1 - 1 of 1 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top