SkyscraperCity Forum banner

KNOKKE-HEIST | Zwin

7346 23
www.deredactie.be

"Uitbreiding van het Zwin is de oplossing"

wo 21/01/09 07:01 - Een uitbreiding van het Zwin met 180 hectare is de meest milieuvriendelijke oplossing voor het behoud van het natuurreservaat in Knokke-Heist. Dat staat in het milieu-effectenrapport dat de Vlaamse en Nederlandse overheid hebben goedgekeurd.

Door de verzanding wordt het Zwin minder overspoeld door de zee. Daardoor verliest het natuurreservaat zijn natuurwaarde.

Om het Zwin te behouden zou het reservaat een groter overstromingsgebied moeten krijgen en met 180 hectare uitgebreid moeten worden. Dat is volgens de Vlaamse en Nederlandse overheid de meest milieuvriendelijke oplossing.

De uitbreiding zou ten koste gaan van akkers en weiden en stuit op verzet van landbouwers. Een compromis zou zijn dat de uitbreiding van het Zwin beperkt zou worden tot 120 hectare.

De conclusies van het milieu-effectenrapport worden overgemaakt aan Vlaams minister-president Kris Peeters (CD&V). Hij zal beslissen.
1 - 1 of 1 Posts
Gaat die Internationale Dijk voorgoed dicht of is dat maar gedurende de werken voor die uitbreiding?
Ik hoop dat laatste want anders zou dat zeer jammer zijn.
1 - 1 of 1 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top