SkyscraperCity Forum banner
1 - 1 of 1 Posts

· Registered
Joined
·
2,617 Posts
Minimalistisch en mooi materiaalgebruik, alhoewel ze dat hout hadden mogen doortrekken naar de kijkpost.

En geen beelden van die 'stolp' blijkbaar. Ik heb de vogelkooien daar wel altijd maar wat zielig en contrair gevonden in een natuurpark dat trekvogels herbergt, een van de meest 'vrije' dieren op de planeet, the sky is the limit enzo. Raar dus dat ze dat behouden. Maarja, het trekt volk zekerst :)
 
1 - 1 of 1 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top