SkyscraperCity banner
1 - 20 of 131 Posts

·
Registered
Joined
·
125,507 Posts
Discussion Starter · #1 ·
Kочани е град во источниот дел на Република Македонија со 28 330 жители, седиште на истоимената општина. Градот лежи во Кочанското Поле и е познат по кочанскиот ориз и геотермалната вода.

 
1 - 20 of 131 Posts
Top