SkyscraperCity Forum banner
1 - 20 of 144 Posts

· Registered
Joined
·
2,261 Posts
Discussion Starter · #1 ·
Zauważyłem, że port morski w Kołobrzegu nie ma swojego wątku. Zatem pora to zmienić.
I na początek temat do dyskusji. Czy ukończenie drogi ekspresowej S-11 da pozytywny impuls do rozwoju tego portu?
 

· Registered
Joined
·
18,047 Posts
nie sądzę, gdyż obecny potencjał portu oraz przeładunki nie zwiększą jakoś radykalnie tylko dlatego, że DK-11 zamieni się na S-11.
Na sytuację portu już prędzej może wpłynąc (ale chodzi raczej o ruch turystyczny w okresie wakacyjnym) rozpoczęcie na jesieni robót budowlanych w ramach zadania: Poprawa dostępności do portu Kołobrzeg od strony lądu (drogi i kolej) - Etap II"
http://miasto.kolobrzeg.eu/index.ph...9:koobrzeska-obwodnica&catid=31:ssi&Itemid=54

 

· Registered
Joined
·
18,047 Posts
krok w dobrym kierunku:
Koniec monopolu
Opublikowano: 21 września, 2010

Dobiega końca 12-letni monopol Kołobrzeskiej Żeglugi Pasażerskiej na dzierżawę najatrakcyjniejszej części nabrzeża w porcie. Chodzi o 146-metrowy odcinek przy Latarni Morskiej, skąd wypływają w krótkie rejsy wycieczkowe jednostki białej floty. Ich właściciele, powiązani gospodarczo z konsorcjum KZP, lobbują za tym, aby w trybie bezprzetargowym przedłużyć umowę na kolejne 9 lat. Sprzeciwiają się temu armatorzy spoza Kołobrzegu.

W pogodny dzień każda koło-brzeska jednostka cumująca w reprezentacyjnym porcie pasażerskim przewozi prawie tysiąc osób, wypracowując kilkusettysięczny zysk w ciągu sezonu. Właściciele statków białej floty z innych portów Zachodniopomorskiego o takich zyskach mogli do tej pory tylko pomarzyć. Na szczęście sytuacja się zmienia. Ustawa o portach i przystaniach nakłada na zarządy portów obowiązek wprowadzenia przy nabrzeżach portowych zasady równej dostępności. Oznacza to, że po wygaśnięciu umowy, która do końca roku wiąże KŻP z Zarządem Portu Morskiego Kołobrzeg, nabrzeże przy Latarni Morskiej będzie dostępne dla wszyst kich statków. Statki będą cumowały w wyznaczonych przy nabrzeżu miejscach rotacyjnie. Na noc każdy z nich odpłynie na wyznaczone w głębi portu stałe miejsce postojowe. Dzięki temu w czasie nieobecności jednej jednostki, na jej miejscu będzie mogła cumować inna.

- Ustawodawca wprowadzając zapis o ogólnej dostępności nabrzeży portowych, chciał zerwać z dotychczasowym monopolem silnych ekonomicznie grup. Cieszę się, że po nowym roku sytuacja się zmieni. Mam nadzieję, że i ja będę mógł tu prowadzić działalność - mówi jeden z armatorów, któremu niedane było dotychczas prowadzić działalności w Kołobrzegu.

Prezes Zarządu Portu Morskiego Kołobrzeg Henryk Rupnik nie ukrywa, że prowadzi rozmowy zarówno z dotychczasowymi dzierżawcami najatrakcyjniejszego kołobrzeskiego nabrzeża pasażerskiego, jak i z tymi, którzy zabiegają o wprowadzenie do kurortu swoich statków. Dodaje, że po nowym roku nad porządkiem w porcie czuwał będzie wyznaczony przez ZPM bosman.

Gdy w 1998 r. zawierano umowę dzierżawy nabrzeża pomiędzy KŻP a będącą wtedy właścicielem terenu Polską Żeglugą Bałtycką, przepisy nakładały obowiązek uzyskania zgody Ministerstwa Skarbu Państwa na dłuższą niż 3 lata dzierżawę. Umowę ostatecznie podpisano, choć zgody ministerstwa nie uzyskano. Dlaczego? Bo właściciel nabrzeża o nią nie wystąpił! Gdyby to zrobił niewykluczone, że 12-letnia dzierżawa najbardziej pożądanego kołobrzeskiego nabrzeża portowego nie doszłaby do skutku.

http://www.portalmorski.pl/Koniec-monopolua16661
 

· Registered
Joined
·
18,047 Posts
Nurkowie – minerzy i saperzy Marynarki Wojennej wydobyli i zabezpieczyli pociski artyleryjskie z II wojny światowej zalegające na dnie kanału portowego w Kołobrzegu. Akcję przeprowadzono w piątek, 1 października. Wydobyte obiekty zostaną zniszczone na poligonie.
Na obiekt natrafił płetwonurek, który 30 września na zlecenie Zarządu Portu Morskiego Kołobrzeg, dokonywał okresowej oceny stanu technicznego portowego nabrzeża. O znalezisku powiadomiono Marynarkę Wojenną.
Do akcji podjęcia obiektów skierowano marynarzy z Grupy Nurków – Minerów Marynarki Wojennej oraz z 8 Batalionu Saperów Marynarki Wojennej (obie jednostki wchodzą w skład 8 Flotylli Obrony Wybrzeża w Świnoujściu). Nurkowie-minerzy działali w składzie 8-osobowego zespołu pod dowództwem kpt. mar. Adama POCIECHY. Akcję zabezpieczał personel medyczny wyposażony w komorę dekompresyjną.
Pierwszym etapem akcji było rozpoznanie i penetracja dna kanału portowego. Przejrzystość wody w kanale była od kilku do kilkunastu centymetrów, miejscami praktycznie zerowa, co dodatkowo utrudniało prowadzenie działań. Nurkowie-minerzy Marynarki Wojennej penetrowali i sprawdzali metr po metrze wskazany sektor dna kanału. Sprawdzili obszar o powierzchni 100 m2 spędzając pod wodą 5 godzin. Nurkowie podjęli i zabezpieczyli łącznie 16 sztuk amunicji artyleryjskiej z okresu II wojny światowej. Była to niemiecka amunicja kalibru 105 mm. Zalegała na głębokości około 4 metrów. Amunicja została przyjęta i zabezpieczona przez patrol saperski z 8. Batalionu Saperów Marynarki Wojennej (8.FOW) z Dziwnowa. Zostanie ona przewieziona na poligon drawski, a następnie zniszczona.


więcej na: http://www.swinoujscie.pl/2909
 

· Registered
Joined
·
1,571 Posts
Remont w porcie za 58 milionów

W porcie rybackim rozpoczęto jedną z największych inwestycji w historii kołobrzeskiego rybołówstwa. Zmodernizowana zostanie fabryka lodu.


- Do tego projektu przygotowywaliśmy się przez 5 lat - mówi Marcin Radkowki, prezes Kołobrzeskiej Grupy Producentów Ryb. - Udało nam się zdobyć 58 milionów na wielką inwestycję, ale przed nami jeszcze dużo pracy, żeby się przedwcześnie chwalić. Fabryka lodu wymaga gruntownej modernizacji, dostosowania do potrzeb rybaków. Powstanie chłodnia i mroźnia, w których będzie można przechowywać ryby. Jak wspomniałem, inwestycja jest złożona, potrwa do 2012 roku.

Jak dodaje Marcin Radkowski, inwestycja będzie spełniała rygorystyczne normy unijne, a co najważniejsze, zniweluje ryzyko związane z instalacją amoniaku, która znajdowała się w porcie i służyła do produkcji lodu. Dziś wbito pierwszą łopatę pod tę inwestycję. Jej zakończenie planuje się na 2012 rok.http://miastokolobrzeg.pl/index.php...-za-58-milionow&catid=29:informacje&Itemid=46 :)
 

· Padawan entropii
Joined
·
3,577 Posts
A ja mam takie pytanie z działki bardziej turystycznej.
Wiadomo coś więcej o przebudowie/budowie na nowo portu jachtowego w Kołobrzegu? Parę lat temu widziałem na stronie urzędu miasta bardzo fajne plany, ale nie mogę znaleźć informacji co dalej z tym. Na Polskim wybrzeżu bardzo brakuje marin z prawdziwego zdarzenia, a Kołobrzeg ze swoją lokalizacją byłby świetną bazą na wypady na Bornholm.
 

· Registered
Joined
·
18,047 Posts
Kołobrzeg. Formalne zakończenie przebudowy wejścia do portu w Kołobrzegu ogłosili w poniedziałek na konferencji prasowej przedstawiciele administracji morskiej i władz miasta. Inwestycja trwała 10 lat i kosztowała ponad 144 mln 452 tys. zł. W całości finansował ją budżet państwa.

Uzyskany efekt, to poszerzone z 40 do 80 metrów wejście do portu, co pozwala na zawijanie do Kołobrzegu statków o długości 100 m, szerokości 20 m i zanurzeniu 5 m, czyli o połowę większych niż dotychczas.
Odpowiadająca za gospodarkę morską wiceminister infrastruktury Anna Wypych-Namiotko powiedział na konferencji, że zakończenie inwestycji "to otwarcie portu od strony morza." Jak dodała, obecnie trwają prace nad dostępem do portu od strony lądu i inwestycje w infrastrukturę kolejową wewnątrz portu. Zdaniem wiceminister, wszystko to w przyszłości będzie miało istotne znaczenie dla właścicieli i odbiorców ładunków, bo sam port bez zaplecza na lądzie, nie przyciągnie przewoźników.

Starosta kołobrzeski Tomasz Tamborski powiedział dziennikarzom, że efekty przebudowy wejścia do portu są już widoczne. "W 2010 roku przeładunki się zwiększyły do 100 tysięcy ton." Prezydent Kołobrzegu Janusz Gromek dodał, że chciałby, by w Kołobrzegu przeładowywano rocznie 250 - 300 tys. ton. ładunków. Podkreślił też, że zamierza doprowadzić do zwiększenia morskiego ruchu turystycznego. Z przedstawionej dziennikarzom prezentacji przygotowanej przez Urząd Morski w Słupsku (Pomorskie), wynika, że przebudowane wejście umożliwia zawijanie promów przewożących 800 pasażerów i 100 samochodów. Prace w kołobrzeskim porcie prowadziły dwie firmy z Gdańska: Hydrobudowa SA i Przedsiębiorstwo Robót Czerpalnych i Podwodnych. Projekt przebudowy przygotowała spółka "Bimor" ze Szczecina.

W ramach inwestycji nie tylko poszerzono wejście do portu, ale również zbudowano nowy falochron, chroniący je od strony zachodniej o długości 452 m. Natomiast istniejący falochron wschodni przedłużono o 150 m do całkowitej długości 513 m.
W czasie tych prac zużyto łącznie 395 tys. ton kamienia, do przewiezienia, którego - jak wyliczył Kazimierz Kuzyniak, naczelnik wydziału techniczno-inwestycyjnego, robót czerpalnych i hydrografii słupskiego Urzędu Morskiego - potrzebnych było 7,9 tys. wagonów tworzących skład o długości 118 km. Dyrektor Urzędu Morskiego w Słupsku Tomasz Bobin zapowiedział na konferencji, że falochron wschodni będzie dostępny dla spacerowiczów.
http://www.portalmorski.pl/artykul/index/port-ma-nowe-wejscie/17264
 

· ***
Joined
·
4,704 Posts
Zakończono przebudowę wejścia do portu w Kołobrzegu
2010-12-09

Wykonana inwestycja umożliwia teraz wejście do portu statków o długości do 100 m i szerokości do 20 m.
Inwestycja rozpoczęła się 27 września 2000 r. i w całości została sfinansowana z budżetu państwa. 10 lat temu prace ruszyły jednak w oparciu o okrojoną wersję pierwotnego projektu (falochrony miały być o 100 m krótsze). W 2002 r. nastąpił powrót do pierwotnej koncepcji.

Dziś odległość między głowicami falochronu wynosi 80 m (było 40 m), dzięki czemu do portu mogą wpływać jednostki o wymiarach 100 m długości, 20 m szerokości i zanurzeniu do 5 m. Koszt inwestycji wyniósł 144 452 349 zł. Wykonane prace obejmowały m.in. budowę nowego falochronu zachodniego o długości 452 m oraz przedłużenie falochronu wschodniego o 150 m. Poszerzono również wejście do portu z 40 m do 80 m, a także uzyskano większą o 2 m głębokość między głowicami falochronów wynoszącą obecnie 7,5 m.

24 listopada br. Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego wydał decyzję o pozwoleniu na użytkowanie obydwu falochronów.

W konferencji prasowej na temat zakończenia inwestycji "Przebudowa wejścia do portu w Kołobrzegu", która odbyła się w 6 grudnia br. w Kapitanacie Portu w Kołobrzegu, wzięła udział podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury Anna Wypych-Namiotko.

źródło: Ministerstwo Infrastruktury i www.strefabiznesu.gp24.pl
Inżynier Budownictwa
 

· Registered
Joined
·
18,047 Posts
Zarząd Portu Morskiego w Kołobrzegu wkrótce wzbogaci się o nowy teren portowy.

Zarząd złożył wniosek do Sektorowego Programu Operacyjnego o dotację na zakup 10 tysięcy metrów kwadratowych powierzchni należącej do firmy Superfish. Jednocześnie spółka stałaby się właścicielem 150 metrów nabrzeża oraz budynków gospodarczych, magazynów i chłodni zajmujących powierzchnię 2200 metrów.

Jak podkreślił prezes Zarządu Portu Henryk Rupnik, zakup tak dużych obszarów umożliwi prowadzenie kolejnych inwestycji i przedsięwzięć rozwijających lokalną gospodarkę morską. - Zarząd Portu, od czasu istnienia spółki, dysponował 7 procentami powierzchni. Teraz dysponujemy 30 procentami i chcemy je powiększyć o dalsze 10 tysięcy metrów kwadratowych - powiedział Rupnik.

Koszt zakupu nowych terenów ma wynieść 10 milionów złotych. Ale jak dodał prezes Rupnik, Zarząd Portu liczy na 100-procentowe dofinansowanie zakupu przez Unię Europejską.
http://www.portalmorski.pl/artykul/index/kolobrzeg-nowe-tereny-pod-inwestycje-w-porcie/17814
 

· Registered
Joined
·
18,047 Posts
W kołobrzeskim porcie powstaje nowoczesna fabryka lodu

Koszt to 58 milionów złotych. Inwestycję prowadzi Kołobrzeska Grupa Producentów Ryb, a większość kosztów pokryje Unia Europejska.


- Będzie łatwiejszy dostęp do tego lodu - o korzyściach jakie przyniesie rybakom i armatorom nowa chłodnia mówi Ryszard Klimczak z Kołobrzeskiej Grupy Producentów Ryb. - Będą mieli możliwość przechowywania produktów swoich połowów w chłodni. Zamrażać swoje produkty nie w głębi lądu, jak to ma miejsce w tej chwili. Będzie można konserwować ryby i przechowywać towar w ilościach około 2 tys. ton.

Obok urządzeń do produkcji lodu i konserwacji ryb powstaną też dwa magazyny do przechowywania odpadów rybnych. Zakaz wyrzucania takich odpadów za burtę wynika z przepisów unijnych, a wybudowanie odpowiednich magazynów jest warunkiem Unii, bez spełnienia którego nie byłoby dofinansowania. - W ramach takich obostrzeń będziemy chcieli, przez tą inwestycję, zagospodarować te wszystkie produkty rybne, które będą przewożone przez rybaków, a nie będą się nadawały bezpośrednio do konsumpcji. A więc te ryby będą mielone i przechowywane - tłumaczy Klimczak.
http://www.portalmorski.pl/artykul/...porcie-powstaje-nowoczesna-fabryka-lodu/17825
 

· Registered
Joined
·
10,160 Posts
Informacja z Biuletynu Zamówień Publicznych:

Słupsk: Roboty awaryjne-likwidacja spłyceń na torze wodnym pomiędzy obrotnicą a głowicą wschodnią Basenu Jachtowego w Porcie Kołobrzeg
Numer ogłoszenia: 56055 - 2011; data zamieszczenia: 17.02.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

ZAMAWIAJĄCY: Urząd Morski w Słupsku

Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia dotyczy: 1. Likwidacji spłyceń poprzez wykonanie robót czerpalnych na torze wodnym pomiędzy obrotnicą, a głowicą wschodnią Basenu Jachtowego w Porcie Kołobrzeg. 2. Zakres prac obejmuje pogłębianie oznaczonego akwenu o powierzchni około 1600m2 do głębokości - 4,0 m. 3. Kubatura do wydobycia wynosi około 3.000 m3. 4. Termin realizacji zadania - 30 dni od dnia podpisania umowy. 5. Wykonawca jest zobowiązany do złożenia wniosku oraz uzyskania zezwolenia na usuwanie do morza urobku z pogłębiania dna zgodnie z zapisami paragrafu 2 rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 26 stycznia 2006 r. (Dz. U. nr 22, poz. 166). 6. Wykonawca jest zobowiązany do złożenia wniosku oraz uzyskanie zezwolenia na usuwanie do morza urobku z pogłębiania dna zgodnie z zapisami paragrafu 2 rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 26 stycznia 2006 r. w sprawie trybu wydawania zezwoleń na usuwanie do morza urobku z pogłębiania dna oraz na zatapianie w morzu odpadów lub innych substancji (Dz. U. nr 22, poz. 166). 7. Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia kosztów postoju jednostek, które będą realizowały roboty związane z realizacją przedmiotu zamówienia. 8. Rozliczenie robót wykonywanych w kanale portowym nastąpi na podstawie ilości wydobytego urobku, obliczonego jako różnica sondaży przed rozpoczęciem prac i po ich zakończeniu

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

NAZWA WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
Przybrzeżna Żegluga Pasażerska Czerwony Szkwał Hudziak Rafał, Rogoczewski Bartosz, Kołobrzeg

Cena wybranej oferty: 108000,00 PLN
Źródło - www.uzp.gov.pl
 

· Moderator
Joined
·
49,803 Posts
O dzibas...przecież te rybne odpady to niezła wyżerka dla ptactwa i nie tylko...Unia robi z igły widly..;).
 

· Registered
Joined
·
18,047 Posts
Zamiast dzierżawy, umowy przystaniowe

Znane są już nowe zasady na podstawie, których katamarany i statki wycieczkowe będą mogły cumować w kołobrzeskim porcie.

Problem pojawił się w momencie, gdy po 12 latach właścicielom jednostek wygasły umowy dzierżawy nabrzeża pasażerskiego. Tymczasem Zarząd Portu Morskiego nie zgodził się już na wieloletnią dzierżawę i zaproponował inną formę umów, a to z kolei spowodowało niezadowolenie armatorów.

Ostatecznie po konsultacjach ustalono, że do tego roku w miejsce dzierżaw pojawią się umowy przystaniowe zawierane maksymalnie na trzy lata.

Prezes Zarządu Portu Morskiego Henryk Rupnik nie ukrywa, że wprowadzenie zmian spowodowane było przede wszystkim względami ekonomicznymi.

Od niedawna właścicielem nabrzeża jest miasto, które nabyło teren od Polskiej Żeglugi Bałtyckiej. Wcześniejsze korzystne dla armatorów umowy dzierżawy zawierane były właśnie z PŻB.
http://www.portalmorski.pl/artykul/index/zamiast-dzierzawy-umowy-przystaniowe/17888
 

· Registered
Joined
·
18,047 Posts
aż za bardzo laurkowate
Nie jest tajemnicą, że Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg uchodzi za najlepszą spółkę miejską kurortu. Przez ostatnie lata udowodnił, że nawet w dobie światowego kryzysu można działać prężnie i skutecznie. ZPM nie tylko generuje zysk, ale również w ostatnim okresie pozyskał dofinansowania unijne na prowadzone na terenie portu inwestycje.

Chodzi o 11 zatwierdzonych i realizowanych zadań wartości kilku milionów złotych, nie wliczając w to przebudowy portu jachtowego realizowanej w ramach projektu Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego.

Jednym z projektów, którego efekty niedługo będziemy mogli podziwiać, jest oświetlenie portu rybackiego. Nie byłoby w tym pewnie nic dziwnego gdyby nie to, że potężne lampy ledowe będą wykorzystywały energię odnawialną wygenerowaną przez fotoogniwa słoneczne oraz przez trzy nowoczesne wiatraki, i że całe przedsięwzięcie sfinansowane zostanie w 100 procentach ze źródeł zewnętrznych. A kwota jest niebagatelna, bo chodzi o ponad milion złotych!

Nowy, a przy okazji nowoczesny system oświetlenia portu ma zo-stać uruchomiony już w czerwcu. Energia pochodząca z 20-metrowej wysokości wiatraków wykorzystana zostanie także do oświetlenia biur i znajdujących się na terenie portu sklepów. Jej nadmiar odprowadzany będzie do ogólnie dostępnej sieci energetycznej, co przyniesie Zarządowi Portu Morskiego dodatkowe korzyści finansowe. Warto dodać, że konstrukcja elektrowni wiatrowych, które staną na terenie portu jest inna od znanych nam 100-metrowej wysokości wiatraków. Różnica, poza wielkością, polega także na tym, że umieszczone wertykalnie generatory poruszane będą przez pionowej konstrukcji pędniki.
http://www.portalmorski.pl/artykul/index/jasno-w-porcie/17902
 

· Registered
Joined
·
18,047 Posts
Głębiej znaczy bezpieczniej

W kołobrzeskim Porcie Rybackim prowadzona jest kolejna inwestycja finansowana w całości ze środków Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nabrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013".

Tym razem przebudowywany jest stary żelbetowo-drewniany pomost rybacki. Przy okazji Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg, który realizuje inwestycję, postanowił pogłębić wody portowe okalające przebudowywany pomost. Głębokość w tym miejscu wynosiła ostatnio tylko 1,2 metra. Teraz dno będzie 2 metry niżej. Dzięki temu przy niskich stanach wody bezpiecznie będą mogły tu cumować zarówno łodzie rybackie, jak i niewielkie kutry.
http://www.portalmorski.pl/artykul/index/glebiej-znaczy-bezpieczniej/18311
 
1 - 20 of 144 Posts
Top