Skyscraper City Forum banner
41 - 60 of 117 Posts

·
Registered
Joined
·
2,476 Posts
Ja tez zadaje dziwne pytania:) Dlaczego budyneczek bosmanatu nie wykończono w sposób harmonizujacy z latarnią czyli np. cegłą klinkierową lub inną. Ta okładzina piaskowcowo-podobna i tynk tam nie pasują.
No, ale przeciez "u nas" w kraju wlaśnie tak sie robi:)
 

·
Registered
Joined
·
13,649 Posts
Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie informuje, że w dniu 2 września 2013 r. została wydana decyzja nr 36/2013, znak: WST-K.4211.8.2013.KD.9 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa umocnienia brzegu zabytkowej Reduty Morast wraz z utworzeniem miejsc postojowych dla jednostek turystycznych w Porcie Jachtowym w Kołobrzegu oraz rewaloryzacja, rewitalizacja i adaptacja dla funkcji kulturalno-turystycznych Reduty Morast w Porcie Morskim Kołobrzeg”, w toku trwania procedury wszczętej na wniosek z dnia 21.05.2013 r. Pana Arkadiusza Ruckiego, reprezentującego Biuro Projektowo Inżynierskie Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, działającego z upoważnienia inwestora - Zarządu Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o.o., uzupełniony w dniu 21.06.2013 r.
http://szczecin.rdos.gov.pl/index.p...wym-w-koobrzegu-&catid=36:ogoszenia&Itemid=79

z a w i a d a m i a s i ę,
że w dniu 09.09.2013 r., została wydana decyzja nr 38/2013, znak: WST-K.4211.10.2013.ML.9 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa Basenu Rybackiego w Kołobrzegu w rejonie na południe od ul. Warzelniczej”, w postępowaniu wszczętym na wniosek Pana Arkadiusza Ruckiego z Biura Projektowo Inżynierskiego REDAN Sp. z o.o. ze Szczecina, działającego z pełnomocnictwa inwestora, tj. Zarządu Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o.o. Kołobrzeg.
http://szczecin.rdos.gov.pl/index.p...warzelniczej&catid=40:zawiadomienia&Itemid=80
 

·
Registered
Joined
·
1,365 Posts
Zarząd Portu buduje nowy basen w porcie

Umowę na niemal 14 mln zł podpisał Zarząd Portu Morskiego z Agencją Modernizacji i Restrukturyzacji Rolnictwa. Za te pieniądze powstanie nowy basen.

W Szczecinie podpisano kolejne umowy o dofinansowanie realizacji projektów w ramach środka 3.3 "Inwestycje w portach rybackich, miejscach wyładunku i przystaniach" PO RYBY 2007-2013. Zarząd Portu buduje basen rybacki. Realizowany projekt jest kolejną inwestycją w zakresie unowocześniania rybackiej infrastruktury portowej. Pierwsze kroki modernizacyjne zostały zapoczątkowane w latach 2004-2006 przy dofinansowaniu z Sektorowego Programu Operacyjnego Rybołówstwo i przetwórstwo ryb. Zarząd Portu Morskiego w Kołobrzegu jest jednym z najprężniej działających i ubiegających się o środki unijne podmiotów z województwa zachodniopomorskiego. Wliczając ostatni projekt, do chwili obecnej na modernizacje rybackiej infrastruktury portowej w Kołobrzegu pozyskano ponad 65,5 mln zł z funduszy unijnych ukierunkowanych na szeroko rozumiany sektor rybołówstwa i przetwórstwa ryb.

Teren planowanej inwestycji obejmuje działkę nr 174/14 i 4/60 w Kołobrzegu położoną na południe od ul. Warzelniczej. Projektowany basen ma mieć powierzchnię ok 1,5 hektara i mieścić ok. 150 jednostek przy pomostach pływających.http://miastokolobrzeg.pl/wiadomosci/6793-zarzd-portu-buduje-nowy-basen-w-porcie.html
 

·
Registered
Joined
·
13,649 Posts
Nowoczesna chłodnia otwarta w kołobrzeskim porcie morskim

Fabryka lodu w kołobrzeskim porcie morskim przeszła gruntowną modernizację i rozbudowę.

W połowie listopada w kołobrzeskim porcie odbyła się uroczystość związana z zakończeniem inwestycji pod nazwą „Modernizacja i rozbudowa budynku produkcyjnego fabryki lodu z przeznaczeniem na zamrażanie i składowanie ryb zamrożonych, produkcję lodu z zapleczem socjalno-biurowym oraz dobudowa części składowania odpadów rybnych”.

Chłodnia Kołobrzeg to najnowocześniejszy tego typu obiekt w województwie zachodniopomorskim. Powstała dokładnie w miejscu starej fabryki lodu, od której rozbiórki w 2010 roku rozpoczęły się prace budowlane. W ramach projektu przebudowano dotychczas użytkowany budynek, dostosowano do przeładunku nabrzeże, wzniesiono magazyn ryb świeżych, mrożonych i instalacje pilosylorybu, a wszystkie pomieszczenia wyposażono w zupełnie nowy sprzęt, oraz nowoczesne maszyny. Oprócz budynków i nabrzeża prace budowlane obejmowały również place manewrowe i drogi dojazdowe.

Obecny obiekt to m.in:.

* 300 metrów nabrzeża
* produkcja lodu łuskowego o wydajności 60 ton na dobę
* dwie kompletne linie technologiczne do zamrażania ryb o wydajności 30 ton na dobę
* chłodnia składowa o pojemności 2000 ton
* pilosylobryb, czyli instalacja do przetwarzania ryb niekonsumpcyjnych o łącznej pojemności 1000 m3

Łączna wartość inwestycji to 58.380.630,96 złotych. Inwestycja współfinansowana była ze środków Europejskiego Funduszu Rybackiego w ramach Środka 3.3 Inwestycje w portach rybackich. Wartość środków z EFR to 43.800.475,50 złotych.
http://www.portalmorski.pl/rybolows...hlodnia-otwarta-w-kolobrzeskim-porcie-morskim
 

·
Registered
Joined
·
13,649 Posts
Kołobrzeg i Darłowo: Znaczące spadki przeładunków

Porty w Kołobrzegu i Darłowie odnotowały w 2013 r. znaczące spadki przeładunków. W Darłowie przeładowano zaledwie 44% ilości towarów, które przeładowano rok wcześniej. W Kołobrzegu wskaźnik ten wyniósł 69 procent.

W roku 2013 w Porcie Darłowo zanotowano 51 statków handlowych oraz przeładowano łącznie 78 137,18 ton towarów, z czego import wynosił 24 937,71 ton (kruszywa, wapno, popiół, nawozy), a eksport 53.199,47 ton (pszenica, żyto, rzepak, otręby pszenne, drewno). Wynik ten jest dużo gorszy od wyniku z roku 2012 (110 statków, 177 162,5 ton), jednak, jak zauważa Waldemar Śmigielski, dyrektor Zarządu Portu Morskiego Darłowo, jest też lepszy od wyników z lat wcześniejszych. W 2011 r. odnotowano 50 statków i 71 319 ton; w 2010 r. – 29 statków i 43 947 ton, a w 2009 r. – 19 statków i 23 766 ton).

– Należy uznać, że rok 2012 był wyjątkowy dla naszego portu, ze względu na inwestycje drogowe i energetyczne, m.in. budowę farm wiatrakowych, jakie były realizowane w okolicach Darłowa. Inwestycje te wymagały pozyskania dużych ilości kruszyw. Realizację tych inwestycji, dofinansowanych z unijnych programów na lata 2007-2013, w ubiegłym roku kończono. Wynik z 2013 r. należy uznać za zadowalający ze względu na to, że główne inwestycje finansowane z programów na lata 2014-2020 jeszcze się nie rozpoczęły a port w Darłowie obsługuje głównie towary masowe: kruszywa, dolomit, skałki wapienne.

Pocieszający także jest fakt, że po raz pierwszy zanotowano większy eksport niż import. Oznacza to, że główni operatorzy ładunków w Porcie Darłowo, dostrzegając zastój w rozwoju inwestycji budowlanych na lokalnym rynku, szukają nowych rynków zbytu na towary możliwe do przeładowania w darłowskim porcie. Mam tu na myśli głównie zboża, nawozy i drewno – mówi w rozmowie z portalem rynekinfrastrukury.pl dyrektor Waldemar Śmigielski.

W stosunku do rekordowego 2012 r., eksport w darłowskim porcie zwiększył się trzykrotnie. W 2012 r. 17 395,22 ton, a w 2013 r. – 53.199,44 ton.

W Porcie Kołobrzeg przeładunki w 2013 r. wyniosły w sumie 117 309,06 ton. W 2012 r. wynik ten wynosił 170 608,53 ton. Zdecydowanie największy odsetek w 2013 r. stanowił przeładunek drewna (w tym – peletów, czyli ścinków drewna). W 2013 r. stanowiły one 69% całości przeładunków. W 2012 r. było to jedynie 32%, natomiast aż 52% stanowiły wówczas przeładunki kruszyw. Wielkość przeładunków kruszyw wyniosła w 2013 r. ponad 88 tys. ton, a w 2013 r. – już tylko niewiele ponad 3 tys. ton. Władze portu nie chciały komentować przyczyn tych zmian. Należy jednak domniemywać, ze są one podobne do tych, o których mówił dyrektor portu w Darłowie.
http://www.rynekinfrastruktury.pl/artykul/66/1/kolobrzeg-i-darlowo-znaczace-spadki-przeladunkow.html
 

·
Registered
Joined
·
13,649 Posts

·
Registered
Joined
·
13,649 Posts
Port Kołobrzeg: Wzrost przeładunków o 16 proc.

W I półroczu 2014 roku przeładunki w kołobrzeskim porcie były o kilkanaście procent większe niż w analogicznym okresie w roku ubiegłym.

– Według naszych danych, wielkość przeładunków w pierwszej połowie roku 2014 w porównaniu do analogicznego okresu w roku 2013 wzrosła o 16 proc. – informuje portal "RynekInfrastruktry.pl" Sebastian Ziegler z Zarządu Portu Morskiego Kołobrzeg.

Wskaźnik przeładunków w pierwszych 6 miesiącach w kołobrzeskim porcie wyniósł 71,93 tys. ton. Największy odsetek przeładunków stanowią kłody drewniane (22,96 tys. ton), pelet, czyli ścinki drewna (16,23 tys. ton) i kruszywa (12,60 tys. ton).

W 2013 r. w Porcie Kołobrzeg przeładunki wyniosły w sumie 117,31 tys. ton. W 2012 r. wynik ten był znacznie wyższy – wynosił 170,61 tys. ton. Zdecydowanie największy odsetek w 2013 r. stanowił przeładunek drewna (w tym – peletów). W 2013 r. stanowiły one 69 proc. całości przeładunków. W 2012 r. było to jedynie 32 proc., natomiast aż 52 proc. stanowiły wówczas przeładunki kruszyw. Wielkość przeładunków kruszyw wyniosła w 2012 r. ponad 88 tys. ton, a w 2013 r. – już tylko niewiele ponad 3 tys. ton. Jedną z przyczyn spadku przeładunku kruszyw było zakończenie szeregu inwestycji w rejonie Kołobrzegu, w przypadku których materiały budowlane były transportowane przez tamtejszy port.

W położonym nieopodal Kołobrzegu porcie w Darłowie, w I półroczu 2014 r. w Porcie Darłowo przeładowano 39,98 tys. ton ładunków. Jest to wynik zbliżony do rezultatu z ubiegłego roku (38,99 tys.). Dyrektor darłowskiego portu uważa jednak, że na koniec roku, ubiegłoroczny wynik (107,00 tys. ton) zostanie znacząco poprawiony.
http://www.rynekinfrastruktury.pl/artykul/66/1/port-kolobrzeg-wzrost-przeladunkow-o-16-proc.html
 

·
Registered
Joined
·
13,649 Posts
Zmiany w Zarządzie Portu Morskiego

Dnia 8 października Prezydent Miasta Janusz Gromek pożegnał ustępującego Prezesa Zarządu Portu Morskiego w Kołobrzegu Pana Henryka Rupnika. Prezydent podziękował za wieloletnią i efektywną pracę na rzecz rozwoju infrastruktury portowej.

Przypomniał najważniejsze sukcesy i życzył wytrwałości w osiąganiu kolejnych życiowych celów. Nowym Prezesem Zarządu Portu Morskiego w Kołobrzegu został dotychczasowy Wiceprezes Pan Artur Lijewski.
http://www.kolobrzeg.pl/aktualnosci/ssi/4255-zmiany-w-zarzadzie-portu-morskiego
 

·
Registered
Joined
·
13,649 Posts
Prezydent Miasta Janusz Gromek, wykonujący uprawnienia zgromadzenia wspólników spółki ZPM Kołobrzeg sp. z o.o., po uzyskaniu opinii rady nadzorczej, wyraził zgodę na skorzystanie przez spółkę ZPM ustawowego prawa pierwokupu i zawarcie umowy przenoszącej prawo użytkowania wieczystego nieruchomości tj. działka gruntu nr 4/97 przy ul. Węgorzowej wraz z położonymi na niej budynkami za cenę 7.010.729,00 zł. Źródłem finansowania ustalonej ceny zakupu, mają być środki finansowe z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Janusz Gromek - Tak jak obiecywałem, staram się realizować rozwój polityki morskiej. Przystępujemy do kolejnego pierwokupu w części portowej, która powiększy majątek spółki zarządzającej portem.

Jacek Woźniak - Podjęta dziś uchwała jest realizacją podjętych zobowiązań Janusza Gromka w stosunku do mojego programu wyborczego. Cieszę się, że jeszcze przed II turą przystąpiliśmy do realizacji naszego porozumienia.
http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=1217263&page=3
 

·
Registered
Joined
·
13,649 Posts
info o kilku mniejszych inwestycjach w porcie:
Przebudowa z rozbudową drogi wewnętrznej oraz infrastruktury technicznej na terenie Portu Handlowego w Kołobrzegu
http://www.szczecin.uw.gov.pl/?type=article&action=view&id=5378

Budowa umocnienia brzegu zabytkowej Reduty Morast wraz z utworzeniem miejsc postojowych dla jednostek turystycznych w Porcie Jachtowym w Kołobrzegu
http://www.szczecin.uw.gov.pl/?type=article&action=view&id=5381

Budowa przedsięwzięcia pn.: „Montaż odbojnic pochłaniających energię kinetyczną wraz z modernizacją nabrzeża”
http://www.szczecin.uw.gov.pl/?type=article&action=view&id=5376
 

·
Registered
Joined
·
13,649 Posts
We wtorek, 1 grudnia br. odbyło się otwarcie nowego basenu na Wyspie Solnej. Uroczystość rozpoczął Prezes Zarządu Portu Morskiego - Artur Lijewski. W swoim wystąpieniu przywitał zaproszonych gości oraz podziękował wszystkim zaangażowanych w przygotowanie i realizację tego projektu. Następnie Prezydent miasta, Janusz Gromek wystrzałem racy dokonał oficjalnego otwarcia basenu.

Inwestycja zrealizowana została na Wyspie Solnej w Kołobrzegu pomiędzy rzeką Parsętą i Kanałem Drzewnym. Basen ma powierzchnię ok 1,5 ha i może pomieścić ok 150 jednostek o długości do 17 metrów, część nabrzeży może również przyjąć duże jednostki do 50 metrów długości. Nabrzeża basenu wykonano ze stalowej ścianki szczelnej z betonowym oczepem a cumowanie odbywa się do pomostów pływających, nabrzeży i pali. W ramach inwestycji wykonano w pełni wyposażone w dostęp do wody i prądu miejsca do cumowania, a także zaplecze sanitarne w postaci trzech budynków. Wykonano również mniejsze pomieszczenia gospodarcze, stację paliw, stację odbioru ścieków i wód zęzowych oraz dźwig bramowy.

Cały teren jest oświetlony, monitorowany i zagospodarowany zielenią i małą architekturą. W ramach inwestycji zastosowano ekologiczne rozwiązania, m.in. energooszczędne oświetlenie oraz kolektory słoneczne do ogrzewania budynków i zapewnienia ciepłej wody.

Łączny koszt inwestycji wyniósł przeszło 17 mln zł a całość została dofinansowana w 100 % ze środków europejskich z Programu Operacyjnego Ryby na lata 2007-2013.
http://www.portalmorski.pl/porty-i-...olskie/42260-nowy-basen-w-porcie-w-kolobrzegu
 

·
Registered
Joined
·
975 Posts
Nowy żuraw portowy w Kołobrzegu

W porcie w Kołobrzegu pojawił się nowy podnośnik bramowy włoskiej produkcji. Ma on ułatwić rybakom remontowanie jednostek.

Rozpoczęto już niezbędne próby obciążeniowe. Robocze obciążenie bramownicy wynosi 35 ton, natomiast w czasie prób podniesiono aż 43 tony. Po testach na nabrzeże został podniesiony pierwszy kuter- Koł. 51. Jak wykazały czujniki urządzenia, jego waga wyniosła 19 ton. Po szeregu manewrach zdalnie sterowanym pilotem jednostka została postawiona na nabrzeżu celem dokonania niezbędnych przeglądów podwodnej części kadłuba.

To była już ostatnia inwestycja portu w zeszłym roku. Wcześniej, 1 grudnia, uroczyście otwarto nowy basen rybacki, który powstał na Wyspie Solnej.

Posiada on powierzchnię ponad 1,5 ha. Jest przystosowany do stacjonowania 170 jednostek (głębokość 3,5 m). W ramach inwestycji zostały wybudowane trzy budynki oraz ciągi drogowe i piesze. Projekt został zrealizowany w ramach Programu Operacyjnego RYBY 2007-2013 za kwotę 17 milionów złotych. Wykonawcą inwestycji jest firma HYDROBUD z Ustronia Morskiego.
Żródło:
Code:
http://www.gospodarkamorska.pl/Porty,Transport/kolobrzeg-z-nowym-dzwigiem-portowym.html
 

·
Registered
Joined
·
1,180 Posts
Rekordowa jednostka w Kołobrzegu

Wczoraj, tj. 1 marca do Kołobrzegu zawinął, rekordowy dla tego portu, niemal 100-metrowy statek wielozadaniowy.

Jednostka Wilson Caen cumuje przy Nabrzeżu Zbożowym i oczekuje na załadunek. Jak dowiedzieliśmy się w Kapitanacie Portu, pobyt statku w Kołobrzegu potrwa jeszcze prawdopodobnie około dwóch dni, a następnie załadowana węglem drzewnym jednostka wyruszy na Islandię.
http://www.portalmorski.pl/statki/zawiniecia/42864-rekordowa-jednostka-w-kolobrzegu
 

·
Registered
Joined
·
13,649 Posts
podsumowanie 2016 r.
Kołobrzeski port nie należy do dużych, ale jego wskaźniki z roku na rok rosną. W 2016 roku zanotował m.in. wzrost przeładunku w porcie handlowym. Wzrosła też liczba cumujących tu jachtów. A ma być jeszcze lepiej. - Rok 2016 był rokiem, w którym wdrożyliśmy do eksploatacji zrealizowane inwestycje w latach poprzednich - dodaje prezes ZMP. - Działania te dotyczyły wybudowanego trzeciego basenu na Wyspie Solnej oraz zmodernizowanego Nabrzeża Zbożowego.

Jak rok 2016 wypada w liczbach? W kołobrzeskim porcie handlowym przeładowano 131.601,76 ton ładunków. To aż o 22 procent więcej niż w 2015. W sezonie żeglarskim 2016 marinę odwiedziło 1 tys. 349 jachtów z całego świata (dane na 30.09.2016 rok). To więcej o 179 jachtów niż rok wcześniej. Większa liczba odwiedzających Port Jachtowy Kołobrzeg jednostek przekłada się również na zwiększenie liczby żeglarzy, których w roku 2016 przypłynęło 3 tys. 183, czyli blisko pół tysiąca więcej niż w roku poprzednim. Wśród najliczniej odwiedzających nasz port bander są Niemcy (642 jednostki), Polska (451 ) Szwecja (106), Holandia (51) i Dania (44). Cumowały również jednostki m.in. z Norwegii, Rosji, Finlandii, Litwy, Francji, Belgii, Islandii, USA, Austrii, Włoch.
Czytaj więcej: http://www.gk24.pl/wiadomosci/a/kolobrzeski-port-przystapil-do-zwiazku,11714994/
 
41 - 60 of 117 Posts
Top