Skyscraper City Forum banner
61 - 80 of 117 Posts

·
Registered
Joined
·
13,649 Posts
Ogłoszenie o partnerstwie
Wybór partnera w celu wspólnej lokalizacji i eksploatacji Terminalu Pasażerskiego w Porcie Morskim Kołobrzeg
http://www.zpm.portkolobrzeg.pl/387,ogloszenia
Zakres realizacji przedsięwzięcia będzie obejmował:
1. Sfinansowanie przez Partnera Prywatnego Przedsięwzięcia w zakresie określonym w umowie o partnerstwie.
2. Zaprojektowanie inwestycji oraz pozyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych w celu realizacji budowy zespołu czterech budynków: administracyjnego (B1), administracyjno-magazynowego (B2), obiektu budowlanego z funkcją parkingu wielopoziomowego naziemnego (B3) oraz obiektu budowlanego z funkcją parkingu wielopoziomowego naziemnego z częścią magazynową na parterze (B4), wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu w wyznaczonych lokalizacjach, w zakresie spoczywającym na Partnerze Prywatnym, zgodnie z przepisami prawa oraz zasadami określonymi w umowie o partnerstwie.
3. Budowę/realizację budowy wyżej wymienionych budynków w technologii uwzględniającej warunki i możliwości zabudowy wymienionych lokalizacji, która zostanie określona w opisie przedmiotu partnerstwa na etapie zaproszenia do składania ofert, w wyniku przeprowadzonych negocjacji z Wykonawcami.
4. Utrzymanie i zarządzanie wybudowanym obiektem w zakresie określonym w umowie o partnerstwie.
Głównym celem inwestycji jest wybudowanie terminalu do obsługi pasażerów portu morskiego wraz z budynkami infrastruktury towarzyszącej (w tym parkingu) oraz zrewitalizowanie przestrzeni publicznej. Ponadto założeniem projektu jest optymalizacja wykorzystania potencjału lokalizacyjnego zarówno pod względem funkcjonalnym, jak i ekonomicznym.
http://www.zpm.portkolobrzeg.pl/plik,1385,opz-pdf.pdf
 

·
Registered
Joined
·
13,649 Posts
Zaproszenie do negocjacji w sprawie oddania w dzierżawę terenu pod funkcje przeładunkowe
Przedmiotem negocjacji będzie dzierżawa terenów utwardzonych zlokalizowanych w Porcie Handlowym w Kołobrzegu o powierzchni około 10 000 m², z przeznaczeniem na prowadzenie działalności przeładunkowo-składowej na swoje ryzyko i odpowiedzialność. Przedmiotowa powierzchnia posiada dostęp do nabrzeży:
- Słupskiego o długości 125,25 m, głębokość techniczna 5,0 m, nośność 40kN/m²
- Koszalińskiego o długości 142,60 m, głębokość techniczna 6,5 m, nośność 40kN/m².
W bezpośrednim sąsiedztwie nabrzeża Koszalińskiego znajduje się slip o długości 27,40 m oraz szerokości 24,00 m.
http://www.zpm.portkolobrzeg.pl/387,ogloszenia
 

·
Registered
Joined
·
13,649 Posts
Kołobrzeg realizuje wartą kilka milionów złotych inwestycję drogową, w ramach której wykonywana jest też przebudowa nawierzchni kolejowej na bocznicy do miejscowego portu.
W tym roku miasto Kołobrzeg rozstrzygnęło przetarg na przebudowę ulic Towarowej i Zdrowej. Wygrała go firma Domar, która zadeklarowała wykonanie prac do połowy 2018 roku za 8,73 mln złotych brutto.
całość (w tym fotki) na http://www.rynek-kolejowy.pl/wiadom...je-linie-kolejowa-do-portu-zdjecia-84289.html
 

·
Registered
Joined
·
13,649 Posts
w nawiązaniu do mojego postu #61
Zarząd Portu Morskiego w Kołobrzegu poszukuje partnera, który na gruncie, będącym w użytkowaniu wieczystym portu, wybuduje infrastrukturę związaną z obsługą ruchu pasażerskiego. Termin składania ofert mija 8 lutego.

Terminal pasażerski miałby powstać na terenie portu morskiego przy ulicach: Towarowej i Portowej w Kołobrzegu. Jest to atrakcyjna turystycznie części miasta, w bezpośrednim sąsiedztwie ciągu komunikacyjnego łączącego centrum miasta z latarnią morską.

Inwestycja miałaby obejmować trzy budynki (w wersji, której wartość szacowana jest na 50 mln zł) lub dwa budynki (w wersji szacowanej na 30 mln zł). Rozszerzona zostałaby o usługi handlowo-gastronomiczne i parking wielopoziomowy. Planuje się także zagospodarowanie terenu wokół budynków w elementy małej architektury, fontannę i ciągi pieszo-kołowe. Powierzchnia komercyjna terminalu to ok. 7.500 mkw. , w tym ok. 750 miejsc parkingowych. ZPM w Kołobrzegu poszukuje partnera do realizacji tej inwestycji. Termin składania ofert od zainteresowanych mija 8 lutego.

Wstępny plan kołobrzeskiego ZPM był taki, by budowę terminalu pasażerskiego realizować, korzystając z dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

„Okazało się, że zmieniła się dyrektywa unijna, która zabrania pomocy państwa portom, które nie posiadają podstawowego znaczenia dla państwa, czyli dla portów, które nie są w sieci TEN-T. Z tego powodu my zostaliśmy automatycznie wykreśleni z możliwości ubiegania się o dofinansowanie tego zadania” – poinformował PAP prezes ZPM w Kołobrzegu Artur Lijewski.

ZPM z inwestycji jednak rezygnować nie chce. Jak oznajmił PAP Lijewski, rozpoznał możliwości kredytowe ZPM, zrobił analizę ekonomiczną planowanego zadania. „Okazuje, że moglibyśmy realizować je sami. Cztery z siedmiu banków złożyły nam ofertę kredytową i mogłyby nam pomóc. Chcę jednak zobaczyć, czy w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego uda się mniejszym kosztem wybudować tę inwestycję. Stąd to ogłoszenie skierowane do zainteresowanych takim partnerstwem” – wyjaśnił Lijewski.

Ogłoszeniem wstępnie zainteresowały się trzy firmy, w tym dwie wyłącznie z polskim kapitałem. Ofert jeszcze nie złożyły.

Jeśli postępowanie dojdzie do skutku, będzie kilkuetapowe. „Pierwszy to złożenie akcesu, drugim będą negocjacje dotyczące warunków, na jakich realizowalibyśmy tę inwestycję. My nie możemy i nie chcemy wyzbyć się terenów portowych, będą cały czas portu. Firma wybuduje, a my będziemy tę wybudowaną infrastrukturę jej spłacać przez ileś lat w ramach dzierżawy” – mówił Lijewski, biorąc pod uwagę jeden z możliwych wariantów tego partnerstwa.

Gdyby ten projekt doszedł do skutku, pojawiłyby się nowe możliwości finansowania dla portu. Wykorzystania jego infrastruktury.
„Brakuje w tej przestrzeni takiego buforu, pasa bezpieczeństwa, między strefą mieszkalną a strefą przeładunkową w porcie. Taka inwestycja z funkcją neutralną, której nie będzie przeszkadzać funkcja przeładunkowa w tej części miasta i portu się sprawdzi” – zapewnił Lijewski.
http://www.gospodarkamorska.pl/Stoc...nera-do-budowy-terminalu-pasazerskiego--.html
 

·
Registered
Joined
·
1,338 Posts
Z dokumentacji udostępnionej na potrzeby przedsięwzięcia: "Wybór partnera w celu wspólnej lokalizacji i eksploatacji Terminalu Pasażerskiego w Porcie Morskim Kołobrzeg".

Lokalizacja inwestycji:
Rozmieszczenie planowanych obiektów:Najmniejszy budynek B1 pomieści:
- Terminal Pasażerski
- Administrację Portu
- Biuro Straży Granicznej
- Punkt Informacji Turystycznej

Budynek B2 przeznaczony jest na funkcje biurowo administracyjne i magazynowe.

Największe budynki B3 i B4 będą publicznymi parkingami wielopoziomowymi o odpowiednio 3 i 4 kondygnacjach z dodatkową powierzchnią parkingową na dachu. Na parterze przewidziano powierzchnie handlowo-usługowe i magazynowe.
Nazywanie tej inwestycji "rozbudową portu" czy "budową terminalu pasażerskiego" jest nieporozumieniem.
Sam terminal pasażerski jest właściwie na doczepkę i zajmuje marginalne miejsce w zaprezentowanych przez Kołobrzeg dokumentach, służąc jako alibi do przeprowadzenia ekspansji funkcji miejskich na tereny portowe.
 

·
Registered
Joined
·
13,649 Posts

·
Registered
Joined
·
13,649 Posts
W kołobrzeskim porcie zakończyły się prace pogłębiarskie toru wodnego aż do wejścia do Portu Jachtowego. Przed pogłębieniem w niektórych miejsca głębokość osiągała poziom 1 m a po zakończeniu prac wynosi ok. 6 m. W sumie szalanda wywiozła na klapowisko około 7000 m sześciennych urobku wydobytego z dna.http://www.zpm.portkolobrzeg.pl/1,aktualnosci?tresc=3944
 

·
Registered
Joined
·
13,649 Posts

·
Registered
Joined
·
1,338 Posts
Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg podsumował 2018 rok.

Rok 2018 był kolejnym bardzo udanym rokiem dla Portu Morskiego w Kołobrzegu, głównie za sprawą rekordowej wielkości obrotów ładunkowych, co wpisuje się w trend wzrostowy jaki można zaobserwować w ostatnich latach. W minionym roku do kołobrzeskiego portu zawinęło 126 statków handlowych, a wielkość przeładunków wyniosła około 329 tys. ton, co jest liczbą o 94 tys. ton większą w porównaniu do roku 2017. Na wielkość tą składają się głównie cztery grupy towarów. Najliczniejszą z nich stanowi import kruszywa w wielkości 204,5 tys. ton. Następnie eksport surowca drzewnego w postaci kłód drewnianych (64 tys. ton) oraz peletu (22 tys. ton). Ostatnią grupę towarów przeładowywanych w kołobrzeskim porcie stanowi surowiec rybny (35 tys. ton).

Oprócz funkcji handlowej Port Kołobrzeg stale rozwija się również pod względem turystyki. W roku 2018 udało się pobić kolejny rekord ilości jachtów jakie odwiedziły kołobrzeską marinę. Liczba ta wyniosła 1402 gości. Oprócz tego na stałym wysokim poziomie utrzymuje się również ruch pasażerski. Z oferty statków wędkarskich w minionym roku skorzystało blisko 31,5 tys. pasażerów, a statkami cumującymi na Przystani Pasażerskiej przepłynęło się prawie 307 tysięcy osób. Na tą ostatnią liczbę składa się również ruch międzynarodowy. W 2018 roku odbyło się 81 rejsów na wyspę Bornholm, w których uczestniczyło ponad 17 tys. pasażerów.
https://www.zpm.portkolobrzeg.pl/1,aktualnosci
 

·
Registered
Joined
·
1,338 Posts
Tak, zauważyłem, być może wcześniej podawali szacunki, a po dokładnym zsumowaniu lub też doliczeniu jakiegoś nieuwzględnionego podmiotu operującego w porcie okazało się, że wynik jest wyższy.

W podsumowaniu nie uwzględniono przeładunków paliwa żeglugowego, które zapewne dostarczała bunkierka HALICZ, 15 razy zawijająca w 2018 roku do Kołobrzegu. Nawet jeżeli HALICZ rozwoził paliwo objazdowo po portach wybrzeża, można przyjąc 200 ton czyli 1/3 ładowności dla Kołobrzegu, co w skali roku daje 3 000 ton ropopochodnych.

PS
ZPM Kołobrzeg podał ruch 31,5 tys. wędkarzy i 307 tys. pasażerów w ubiegłym roku, ale nie doliczyli tych osób do masy towarowej przeładowanej na nabrzeżach, a jest to 23,7 tys. ton (338,5 tys. osób po około 70 kg). W ogóle nie ma takiej pozycji.
 

·
Registered
Joined
·
98 Posts
https://www.zpm.portkolobrzeg.pl/387,ogloszenia
Zapytanie ofertowe na remont bocznicy kolejowej obsługującej Port Handlowy w Kołobrzeg [data: 2018-10-10]

Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o.o. zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na wykonanie napraw wynikających z zaleceń wskazanych w analizie stanu technicznego bocznicy kolejowej obsługującej Port Handlowy w Kołobrzegu.
 

·
Registered
Joined
·
13,649 Posts
Podsumowanie przeładunków z początku roku 2019 w Porcie Handlowym w Kołobrzegu

Wielkości przeładunków na terenie Portu Kołobrzeg w pierwszych dwóch miesiącach bieżącego roku stanowią dowód na aktywizację funkcji przeładunkowej portu. Stwierdzenie to potwierdza trend wzrostowy jaki można zaobserwować w ostatnim czasie. W styczniu i lutym minionego roku wielkość przeładunków (z wyłączeniem wyładunku kruszywa) wyniosła łącznie około 15 tys. ton (5 tys. ton w styczniu i 10 tys. ton w lutym). W analogicznych miesiącach 2019 roku w Kołobrzeskim porcie przeładowano 27 tys. ton ładunku, tj. 12,7 tys. ton w styczniu i 14,4 tys. ton w lutym. Dominującym ładunkiem na początku roku 2019 było drewno. Powyższe zestawienie nie obejmuje przeładunku kruszywa ze względu na to, że w głównej mierze stanowi on materiał budowlany dla aktualnie realizowanej, dużej inwestycji, polegającej na budowie drogi ekspresowej i bez względu na to czy Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg podejmowałby jakiekolwiek działania w celu jego pozyskania dla portu, to i tak kruszywo byłoby tu przeładowywane.

https://www.zpm.portkolobrzeg.pl/1,aktualnosci
 

·
Registered
Joined
·
98 Posts
Dlaczego do portu nie jeżdżą pociągi?
Mimo wyremontowania bocznicy prowadzącej z dworca kolejowego do portu, na próżno wypatrywać pociągów przewożących ładunki. Pytamy o powody.

Miasto zrealizowało kilkumilionową inwestycję, w ramach której przebudowano nawierzchnię kolejową bocznicy biegnącej do kołobrzeskiego portu. Powstało 600 metrów nowych torów i jeden nowy rozjazd. Linia jest w pełni sprawna i przygotowana do obsługi pociągów. Tory biegnące od stacji kolejowej w kierunku portu należą do miasta i znajdują się w użyczeniu zarządu portu. Natomiast przetokami ładunków zawiaduje PKP Cargo.

Jak mówi prezes zarządu portu morskiego Artur Lijewski, przetoki taboru z różnymi towarami są opłacalne przy wolumenie trzech tysięcy ton ładunku i trasie powyżej 300 km. Problemem są opłaty, które musi ponieść właściciel lub przewoźnik ładunku względem spółki PKP Cargo za udostępnienie środków transportu, w szczególności lokomotyw, wagonów oraz obsługi. Od stycznia 2019 roku roku PKP Cargo dodatkowo podwyższyła stawki.

Efektywność ekonomiczna spadła, jednak na terenie potu jest kontrahent, który próbuje przewieźć ładunki drogą kolejową, ponieważ dysponuje towarami w większej ilości: „Nie jest to takie proste, miejmy nadzieję, że w tym roku taki rodzaj transportu będzie uruchomiony. Ale to są rzeczy, które są poza nami, na które nie mamy wpływu. Tutaj na pewno polityka państwa ma wielkie znaczenie, ponieważ kreowanie kosztów obsługi powinno być tak ustawione, żeby kolej była tańsza, aniżeli transport kołowy. A dzisiaj wygląda to na odwrót i jak to ma się teraz do ekologii? Ewidentnie brak tutaj spójności” - dodaje prezes Lijewski
https://www.informacje.kolobrzeg.pl/miastokg/8299-dlaczego-do-portu-nie-jezdza-pociagi
 

·
Registered
Joined
·
13,649 Posts
Rok 2019 przynosi większą dywersyfikację ładunków obsługiwanych w Porcie Kołobrzeg, co wpływa na zmianę struktury wolumenu ładunkowego.

Do podstawowych towarów przeładowywanych w Kołobrzegu tj. kruszywa, drewna i pelletu, które w ostatnich latach stanowią główny nurt operacji ładunkowych, w roku 2019 dołączyły saletra amonowa i wapień. Jeżeli jednak rozpatrujemy wzrost udziału ładunku w łącznym wolumenie za rok 2019, to niewątpliwie najbardziej zauważalny jest wzrost przeładunku drewna.

Po trzech kwartałach 2019 roku, nie tylko osiągnięto poziom przeładunku z końca 2018 roku, ale został on przekroczony o 27%. Według prognoz, przy zachowaniu obecnej dynamiki, w roku 2019 możliwe jest osiągnięcie wolumenu tego surowca na poziomie 100 000 m³, co z kolei będzie stanowiło wzrost o 44 % w porównaniu do roku 2018. Należy również zauważyć, że drugi rok z rzędu, Port Kołobrzeg ustanowi nowy rekordowy poziom przeładunków w tym zakresie.

https://www.gospodarkamorska.pl/Porty,Transport/rekordowe-przeladunki-drewna-w-kolobrzegu-.html
 
61 - 80 of 117 Posts
Top