SkyscraperCity Forum banner

[Košice] Sídliská | Housing estates

621610 Views 1813 Replies 136 Participants Last post by  mirak2
18
Toto vlákno je venované problematike košických sídlisk. Košice, ako postsocialistické sídlo, sú fenoménom panelových sídlisk poriadne poznačené, a preto by vhodné o tejto téme debatovať v tomto ucelenom vlákne a nie oddelene vo vláknach Projects & Construction Updates, History in photos, či fotografickom threade.

V úvodných niekoľkých príspevkoch si ponechám rezervu na nejaký ten sumár košických sídlisk so základnými informáciami o nich.

Typy tehlových domov
T-13 (Študijný a typizačný ústav Praha, 1951)

Počty podlaží: 3, 4
Typy sekcií: radové, koncové, rohové, zalomené
Byty: dvojizbové
Počet bytov na podlaží: 2
Použitie v Košiciach: Košice I., Košice II.


T-15 (Študijný a typizačný ústav Praha, 1951)

Počty podlaží: 5, 6
Typy sekcií: radové, koncové, rohové, zalomené
Byty: dvojizbové
Počet bytov na podlaží: 4
Použitie v Košiciach: Košice I., Košice II.


T-16 (Študijný a typizačný ústav Praha, 1951)

Počty podlaží: 4, 5
Typy sekcií: radové, koncové, rohové, zalomené, priečne
Byty: od garsoniery po štvorizbové byty
Počet bytov na podlaží: 3
Použitie v Košiciach: Komenského, Košice-sever, Mlynský náhon


T-20 (Študijný a typizačný ústav Praha, 1951)

Počty podlaží: 3, 4
Typy sekcií: radové, koncové
Byty: dvojizbové (riešené ako ubytovanie pre 3 slobodných alebo rodinu s malým dieťaťom)
Počet bytov na podlaží: 4
Použitie v Košiciach: Košice I., Košice II.T-03 B (Praha, 1957, E. Procházka, Z. Myslivečková, R. Prokop, J. Čurda, Študijný a typizačný ústav Praha)
Počty podlaží: 6
Počet bytov na podlaží: 3
Byty: trojizbové
Typy sekcií: radové, koncové
Rozpon: 5,0 m
Použitie v Košiciach: Mlynský náhon, Mier, Juh, Podhradová
Typy panelových domov
G-57 (Gottwaldov, 1957)

Počty podlaží: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10
Typy sekcií: radové, koncové, rohové, bodové
Rozpon: 3,6 m
Hĺbka objektu: 11,2 m
Konštrukčná výška podlažia: 2,85 m
Svetlá výška podlažia: 2,70 m
Roky používania: 1957-1965
Použitie v Košiciach: Mier, Juh, Lomená
K-61 (Košice, 1961)
Počty podlaží: 5, 8, 11, 13
Typy sekcií: radové, koncové
Roky používania: 1962-1964
Použitie v Košiciach: Nové mesto (Luník I-IV), Československej armády, Južná triedaT-06 B (Praha, 1962; T-06 B/KE, Košice/Prešov)

Počty podlaží: 4, 5, 6, 8, 12, 13, 15
Typy sekcií: radové, koncové, rohové, bodové, chodbové
Rozpon: 3,6 m
Hĺbka objektu: 10,8 - 12 m
Konštrukčná výška podlažia: 2,80 m
Svetlá výška podlažia: 2,62 m a 2,65 m
Roky používania: 1962-1984
Použitie v Košiciach: Železníky, Kuzmányho, Nové mesto, Dargovských hrdinov, Nad Jazerom


T-08 B (Praha, 1962; T-08 B/KE, Košice/Prešov)

Počty podlaží: 4, 8, 10, 12
Typy sekcií: radové, koncové, rohové, bodové
Rozpon: 6,0 m
Hĺbka objektu: 9,6 m, 10,8 m, 12 m, 14 m
Konštrukčná výška podlažia: 2,80 m
Svetlá výška podlažia: 2,55 m
Roky používania: 1962-1984
Použitie v Košiciach: Železníky, Kuzmányho, Nové mesto, Dargovských hrdinov, Luník IX, Nad Jazerom, Pod Baňou, Pod Rozáliou


P1.14 a P1.15 (Bratislava, Košice, Žilina, 1975/1980)
Počty podlaží: 4, 8, 10, 12
Typy sekcií: radové, koncové, rohové, bodové
Roky používania: 1981-1992
Použitie v Košiciach: Dargovských hrdinov, KVP, Nové mesto (Tri hôrky), Krásna III. (Tallinská), Šoltésovej ulica, Ťahanovce

See less See more
1 - 20 of 1814 Posts
19
Jednotlivé obytné domy, kolónie a menšie obytné celky
1. Malá Praha (Národná kultúrna pamiatka)
Adresa: Letná ulica 16–38, Jarná ulica 1–19, Jesenná ulica 2–8, Zimná ulica 1–5 a 2–8, Pajorova ulica 9–13
Projekt: Ing. arch. Vojtěch Šebor
Realizácia: 1920–1923, Alois Novák – civ. stavby pozemní a inženýrské, Košice
Investor: Ministerstvo pôšt a telegrafov Československej republiky, Ministerstvo železníc Československej republiky
Počet podlaží: 3–4
2. Obytné domy Stavebného družstva poštových zamestnancov
Adresa: Havlíčkova ulica 25–35, Hurbanova ulica 7, Gogoľova ulica 10
Realizácia: 1922–1923, Alois Novák – civ. stavby pozemní a inženýrské, Košice
Investor: Stavebné družstvo poštových zamestnancov3. Obytné domy česko-slovenských štátnych zamestnancov (Národná kultúrna pamiatka)
Adresa: Štefánikova ulica 8–16, Podtatranského ulica 2, Stará baštová ulica 1–9, Hrnčiarska ulica 3–7
Projekt: Ing. arch. Bedřich Bendelmayer
Realizácia: 1922–1925, Spojená stavebná účastinná spoločnosť, Bratislava, Hugo Kaboš, Košice, Alois Novák – civ. stavby pozemní a inženýrské, Košice4. Kolónia Všeobecného stavebného družstva
Adresa: Bajzova ulica 5–9 a 8–10, Palackého ulica 4–10 a 3–13, Krivá ulica 2–6
Projekt: Ing. arch. Antonín Bartoš
Realizácia: 1923–1924
Investor: Všeobecné stavebné družstvo, spol. s ruč. ob. v Košiciach5. Dôstojnícke domy
Adresa: Ulica Slovenskej jednoty 1–5, Czembelova ulica 2–6, Chalupkova ulica 1–5, Komenského ulica 35–39
Projekt: Ing. arch. Josef Marek, 1924
Realizácia: 1925–1927, Alois Novák – civ. stavby pozemní a inženýrské, Košice
Počet podlaží: 46. Obytné domy štátnych a železničných zamestnancov („Losodomy“)
Adresa: Tomášikova ulica 1–19, Komenského ulica 41–43
Projekt: Ing. arch. Rudolf Brebta
Realizácia: 1925–1927, Alois Novák – civ. stavby pozemní a inženýrské, Košice
Investor: Obecne prospešné stavebné družstvo štátnych a železničných zamestnancov
Financovanie: z výnosu štátnej losovej pôžičky7. Masarykova kolónia bankových úradníkov (Národná kultúrna pamiatka)
Adresa: Letná ulica 10–14, Jesenná ulica 1–3, Jarná ulica 21–27
Projekt: Ing. arch. Josef Polášek, Ing. arch. Rudolf Brebta
Realizácia: 1930–1931, Alois Novák – civ. stavby pozemní a inženýrské, Košice
Počet bytov: 48 (5 jednoizbových, 21 dvojizbových, 21 trojizbových a 6 štvorizbových)
8. Obytné domy Československých dráh
Adresa: Svätoplukova ulica 7–27
Projekt: Ing. arch. Ferdinand Zbuško, 1948
Realizácia: 1948–1949, Pozemné stavby, n. p. Košice
Investor: Oblastné riaditeľstvo Československých dráh, Košice
Počet podlaží: 4
9. Obytné domy na Poštovej ulici
Adresa: Poštová ulica 16 a 17
Projekt: Ing. arch. Ferdinand Zbuško
Realizácia: 1955–1957, Pozemné stavby, n. p. Košice
Počet bytov: 2×36
10. Družstevná výstavba na Tolstého ulici
Realizácia: 1960–1962, Pozemné stavby, n. p. Košice
Autori: Ing. arch. Aleš Sáblik, Ing. Štefan Mitro
Použité typy: T–03B, MLB
Investori: bytové družstvá pri Vsl. KNV, VSS, SMZ, Pozemných stavbách a ČSAO
See less See more
24
Sídliská z predpanelovej éry (typy T–13, T–15, T–16, T–20)
1. Socialistické hutnícke mesto Šaca
Projekt: Ing. arch. F. Kočí, Ing. arch. Z. Chlup, Ing. arch. H. Jevlanová, Ing. arch. F. Svobodová, Ing. arch. V. Krejča, Ing. arch. J. Schwarz, Ing. arch. Ch. Cyporanov, Ing. arch. R. Oplt, Ing. arch. V. Černý, Ing. arch. K. Vopátka
Realizácia: 1951–1953 (výstavba bola zastavená z dôvodu zastavenia výstavby Hutníckeho kombinátu)
Počet bytov: cca 2000, prevažná väčšina nebola vybudovaná
Použité typy: T–13, T–202. Sídlisko Košice I
Projekt: Ing. arch. Ján Gabríny, Ing. arch. Ivan Bányai
Realizácia: 1947–1957
Asanácie: minimálne, zakomponovanie sídliska do riedko zastavaného prostredia
Použité typy: T–13, T–15, T–20 (troj– až štvorpodlažné tehlové domy)
Uličná nomenklatúra: zakomponovanie do existujúcej uličnej siete; vnútroblokový priestor pomenovaný ako Pasteurovo námestie3. Sídlisko Košice II
Družstevná výstavba na Jesennej ulici
Realizácia: 1949–1951
Použité typy: T–20 (3×4–podlažný dom) + učňovské stredisko
Asanácie: minimálne

I. stavba
Projekt: Ing. arch. J. Mannsbarth, Ing. arch. Mynářová, Ing. arch. Smetana (Krajské architektonické stredisko Košice)
Realizácia: 1952–1954
Použité typy: T–13, T–15 (troj– až štvorpodlažné tehlové domy)
Asanácie: minimálne, zakomponovanie sídliska do priestorov býv. dievčenskej uršulínskej hospodárskej školy
Podľa tohto projektu boli realizované len bloky A, B, C a D (územie ohraničené Pajorovou, Zimnou a Jesennou ulicou). Zvyšok bol v roku 1954 preprojektovaný Ing. arch. Jánom Gabrínym (časť blokov sa stala súčasťou sídliska Komenského).

II. stavba
Projekt: Ing. arch. Ján Gabríny, Ing. arch. Ivan Bányai
Realizácia: 1954–1958
Asanácie: minimálne, zakomponovanie sídliska do priestorov býv. dievčenskej uršulínskej hospodárskej školy
Použité typy: T–15 (troj– až štvorpodlažné tehlové domy)
III. stavba (Družstevná výstavba na Ulici Československej armády)
Realizácia: 1959–1963, Pozemné stavby, n. p. Košice
Použité typy: T–03B
Počet bytov: 386 (pre cca 1500 obyvateľov)Blok Fatra (Kuzmányho ulica 1-3, Ulica Čs. armády 2-4)
Realizácia: VIII/1960-1961
Autor: Ing. arch. Ján Gabríny
Investor: Bytové družstvo pri VSS
Počet bytov: 64​

Blok Ďumbier (Ulica Čs. armády 1-13)
Realizácia: X/1960-1962
Autor: Ing. arch. Ján Gabríny
Počet bytov: 84
Počet ateliérov: 2
Počet slobodární: 7
Počet sekcií: 5×T-03B (4 typické, 1 atypická)
Parametre podjazdu: 6,8×4,15 metra​

Blok Kriváň (Ulica Čs. armády 15-19, Zimná 21 a 23)
Realizácia: 1959-1960
Autor: Ing. arch. Štefan Fedák
Investor: Bytové družstvá pri MsNV, Košickej dráhe, VŠT, Pozemných stavbách, KÚNZ
Počet bytov: 91​

Blok Roháče (Ulica Čs. armády 21)
Realizácia: 1959-IX/1960
Autor: Ing. arch. Tibor Risztvey
Počet bytov: 26​

Blok Karpaty (Ulica Čs. armády 23-29)
Realizácia: 1960-VIII/1961
Počet bytov: 60​

Blok Tatry (Ulica Čs. armády 31-35)
Realizácia: 1962-1963
Počet bytov: 38​

Dostavba Československej armády–Pajorova
Realizácia: Pozemné stavby, n. p. Košice, IX/1974–XII/1975
Asanácie: viacero starých rodinných domov
Použité typy: T–08B (osem typizovaných sekcií + atypický murovaný kŕčok – napojenie na blok Tatry)
Počet bytov: 161
Celkové náklady: 21,65 milióna Kčs
Začiatok výstavby: 24. september 19744. Sídlisko Košice III
Realizácia: 1947–1954
Asanácie: minimálne
Použité typy: T–12, T–13 (štvorpodlažné tehlové domy)

Vybudované len čiastočne. Územie obytného okrsku Košice III bolo ohraničené ulicami Komenského, Slovenskej jednoty, Gorkého a Garbiarska. Postavilo sa len 10 typizovaných blokov v severnej časti (na Komenského, Czambelovej a Bocatiovej ulici).

5. Sídlisko Komenského
Projekt: Ing. arch. Ján Gabríny
Realizácia: 1954–1960
Použité typy: T–16 a T–18 (päť- až šesťpodlažné tehlové domy)
Počet bytov: 372Blok Fučík (Komenského ulica 10–12)
Realizácia: 1954–1957
Počet bytov: 41​

Veľkoblok Komenský (Komenského ulica 16–28)
Realizácia: 1955–1958
Počet bytov: 152​

Blok Hviezdoslav (Komenského ulica 30–32)
Realizácia: 1957–IX/1959
Počet bytov: 64
Stavebné náklady: 4 829 800 Kčs​

Blok Kukorelli (Komenského ulica 34–38, Letná ulica 2)
Realizácia: 1958–V/1960
Počet bytov: 53​

Blok Šverma (Letná ulica 4–8)
Realizácia: 1959–VI/1960
Počet bytov: 62​


6. Sídlisko Košice–sever
Projekt: akad. arch. Ján Schwarz
Realizácia: 1958–1960
Použité typy: T–16 (päťpodlažné domy z tehelných blokov)
Počet bytov: 322
Asanácie: minimálne (3 domy)7. Sídlisko Mlynský náhon
Časť sídliska na západ od Národnej triedy bola niekedy označovaná aj ako Sídlisko Beta. Ako Sídlisko Delta sú označované domy na Študentskej a Odborárskej ulici, ktoré nahradili pôvodne zamýšľané vežové domy.
Projekt: Ing. arch. Ladislav Greč, Ing. arch. Robert Kandrík, 1957
Realizácia: 1958–1962
Asanácie: východná strana Komenského ulice – od Ulice Obrancov mieru po Ulicu Dukelských hrdinov (dnes Hlinkova ulica)
Počet bytov: 3119 (pre cca 10 000 obyvateľov)
Použité typy: T–16 (päťpodlažné domy z tehelných blokov), T–03 B (tehlové domy), LB (tri panelové vežiaky)
8. Sídlisko Podhradová
Projekt: Ing. arch. Jozef Proissl
Realizácia: 1962–1964
Asanácie: žiadne
Počet bytov: 745 (pre cca 2 500 obyvateľov)
Použité typy: T–03 B
Uličná nomenklatúra: názvy pohorí, vrchov a podtatranských obcí
See less See more
10
Prvé panelové sídliská (typy K-61, G-57, LB)
9. Sídlisko Mier
Projekt: Ing. arch. Ladislav Greč
Realizácia: 1960–1962
Počet bytov: 1125 (pre cca 5 000 obyvateľov)
Rozloha: 11,4 ha
Použité typy: T–03 B (šesťpodlažné), MLB (1 vežiak), G–57 (Národná trieda, päťpodlažné)10. Stromová – Tyršovo nábrežie
Projekt: Ing. arch. Ivan Bányai
Realizácia: 1961–1963
Použité typy: T–03 B, MLB, G–5711. Sídlisko Juh I
Projekt: Ing. arch. Ivan Bányai
Realizácia: 1961–1963
Použité typy: T–03B
Počet bytov: 189
12. Sídlisko Juh II
Projekt: Ing. arch. Ivan Bányai, Ing. Robert Kandrík
Realizácia: V/1960–IX/1963
Počet bytov: 907 (pre cca 3 500 obyvateľov)
Použité typy: T–03B, G–57, LB
13. Sídlisko Solovjevova
Projekt: Ing. arch. Ladislav Greč
Realizácia: VII/1960–1963
Asanácie: žiadne
Počet bytov: 840 (pre cca 3 000 obyvateľov) v 11 domových bytových jednotkách
Použité typy: LB
Občianska vybavenosť: Obchodné stredisko Merkur, DJ, MŠ, ZDŠ

See less See more
22
Panelové sídliská (typy K-61, T-06B a T-08B)
14. Sídlisko Nové Mesto
V prvotných územnoplánovacích podkladoch označované ako Terasa, resp. Luníky
Zástavbové plány: Ing. arch. Bertold Hornung, Ing. arch. Ján Gabríny, Ing. arch. Ľudmila Zidorová, Ing. arch. František Grobauer, Ing. arch. František Miháľ
Realizácia: 1962–1971, 1977-1988 (Tri hôrky, Moldavská)
Asanácie: veľkoplošné - rodinné domy z obdobia od konca 19. storočia do 40. rokov 20. storočia, Východoslovenské tehelne
Počet bytov: 13 053 (pre cca 45 000 obyvateľov)
Rozloha: 300 ha
Použité typy: K–61 (Luník I–IV), T–06 B, T–08 B, P 1.14 7. 5RP (Tri hôrky)
Slávnostný výkop: 26. februára 1962


Luník I
Projekt: Ing. arch. Bertold Hornung, Ing. arch. Ján Gabríny
Realizácia: Pozemné stavby, n. p. Košice, 1964–1966 + dostavba 1982–1983
Počet bytov: 1998 (v 25 blokoch) + 120 (v 3 blokoch)
Použité typy: K–61, T–08B, T–06B (v rámci dostavby)


Luník II
Projekt: Ing. arch. Bertold Hornung
Realizácia: Pozemné stavby, n. p. Košice, II/1962–1964
Počet bytov: 1754 (v 33 blokoch)
Použité typy: K–61, T–08B (prvé v Košiciach)Luník III
Projekt: Ing. arch. Bertold Hornung
Realizácia: Pozemné stavby, n. p. Košice, 1963–1965
Použité typy: K–61, T–08B​

Luník IV
Projekt: Ing. arch. Ján Gabríny
Realizácia: Pozemné stavby, n. p. Košice, 1964–1966
Použité typy: K–61, T–08B​

Luník V–VI
Projekt: Ing. arch. Bertold Hornung
Realizácia: Pozemné stavby, n. p. Košice, 1967–1970 + dostavba 1986–1988
Použité typy: T–08B, T–06B, P 1.14 7.5RP​

Luník VII
Projekt: Ing. arch. František Grobauer, Ing. arch. Bertold Hornung
Realizácia: Pozemné stavby, n. p. Košice, 1965–1967
Použité typy: T–08B, T–06B​

Luník VIII
Projekt: Ing. arch. František Gašparík, Ing. arch. František Miháľ, Ing. arch. Ľudmila Zidorová
Realizácia: Pozemné stavby, n. p. Košice, 1969–1971
Použité typy: T–08B, T–06B​

Pri tehelni
Realizácia: Pozemné stavby, n. p. Košice, 1969–1971
Použité typy: T–08B
Počet bytov: 298​

Moldavská I
Projekt: Ing. arch. Milan Motýľ
Realizácia: Pozemné stavby, n. p. Košice, 1977–1980
Použité typy: T–08B​

Moldavská II
Realizácia: Pozemné stavby, n. p. Košice, 1981–1984
Použité typy: T–08B​

Tri hôrky
Realizácia: Pozemné stavby, n. p. Košice, 1986–1988
Použité typy: P 1.14 7. 5RP
Počet bytov: 692 (pre cca 2300 obyvateľov)
Ulica Tri hôrky 1–15: 64 bytov
Pražská ulica 10–16: 92 bytov
Bernolákova ulica 19–35: 216 bytov
Matúškova ulica 2: 48 bytov
Matúškova 4–6: 48 bytov
Matúškova 8–22: 128 bytov
Muškátová 4–6: 96 bytov​


15. Sídlisko Kuzmányho
Projekt: Ing. arch. Pavol Merjavý, Ing. arch. Aleš Sáblik
Realizácia: 1966-1974, 1981-1984
Asanácie: veľkoplošné - rodinné domy tzv. stredného huštáku, začiatok 5. decembra 1966
Použité typy: T-06 B, T-08 B


Kuzmányho I
Projekt: Ing. arch. Pavol Merjavý, Ing. arch. Aleš Sáblik
Realizácia: Pozemné stavby, n. p. Košice, 1967–1971, 1981–1983
Celková plocha: 39 ha
Vlastná plocha sídliska (bez okrskovej zelene a vybavenosti): 35,3 ha
Počet vybudovaných bytov: 2928
Počet ponechaných bytov: 595
Počet asanovaných bytov: 1032
Počet bytov KBV + IBV + ponechané: 3523 (pre 11 473 obyvateľov)
Hustota zaľudnenia: 325 obyvateľov na ha
Použité typy: T–06B, T–08B


Kuzmányho II
Realizácia: Pozemné stavby, n. p. Košice, 1970–1974
Použité typy: T–08B​

Ménešiho
Realizácia: Pozemné stavby, n. p. Košice, 1982–1984
Použité typy: T–08B
16. Sídlisko Turgenevova (Železníky I)
Použité typy: T-06 B, T-08 B


17. Sídlisko Železníky II
Projekt: Ing. arch. Karol Király, Ing. arch. Dezider Malinovský
Realizácia: XI/1967-1972 (prípravné práce od IX/1967)
Slávnostný výkop: 13. november 1967
Použité typy: T-06 B, T-08 B

18. Sídlisko Schönherzovo (Juh III)
Projekt: Ing. arch. Ivan Bányai (1969)
Realizácia: 1969 - 1974
Asanácie: 295 bytových jednotiek v domoch obdobia od polovice 19. storočia do prvú tretinu 20. storočia
Počet bytov: 1072 (pre cca 3 600 obyvateľov)
Použité typy: T-06B
Uličná nomenklatúra: zakomponovanie do existujúcej uličnej siete (Rastislavova, Maárova, Trieda SA, Fejova)

19. Sídlisko Pod Baňou20. Sídlisko Pod Rozáliou
Realizácia: 1968-1970
Počet bytov: 96 (núdzové služobné byty pre Pozemné stavby, n. p. Košice - pre cca 350 obyvateľov)
Použité typy: T-06 B (3 ks, bodové)
21. Sídlisko Krupskej
Použité typy: T-06 B, T-08 B22. Sídlisko Nad Jazerom a Sídlisko Krásna
Realizácia: 1969–1975, dostavba 1988–1991
Projekt: Ing. arch. František Grobauer, Ing. arch. Michal Baník, Ing. arch. Marián Beluš
Počet bytov: 8527 (pre cca 30 000 obyvateľov)
Použité typy: T–06 B, T–08 B, neskôr v dostavbách aj P 1.14

Nad Jazerom I.
Počet bytov: 1655 (pre cca 6 000 obyvateľov) v 43 domových bytových jednotkách
Ulice: Baltická, Kaspická, Čiernomorská a časť Bajkalskej (od roku 1992 Bukovecká)
Občianske vybavenie: Obchodné stredisko Bukovec, 33-triedna ZDŠ, MŠ a DJ
Nad Jazerom II.
Počet bytov: 1215 (pre cca 4 500 obyvateľov) v 29 domových bytových jednotkách
Ulice: Azovská, Donská, Amurská, od roku 1992 novozriadené Spišské námestie a časť Bajkalskej ulice (od roku 1992 Levočská)
Občianske vybavenie: Obchodné stredisko Branisko, 33-triedna ZDŠ, MŠ a DJ​

Nad Jazerom III.
Počet bytov: 1490 (pre cca 5 500 obyvateľov) v 30 domových bytových jednotkách + v rámci IBV 39 bytov v 20 domových bytových jednotkách pre 156 obyvateľov
Ulice: Irkutská, Jenisejská, Dneperská, Ladožská a časť Bajkalskej ulice (od roku 1992 Čingovská)
Občianske vybavenie: Obchodné stredisko Ural (t. č. už Čingov), 33-triedna ZDŠ, MŠ a DJ​

Krásna I.
Počet bytov: 1208 (pre cca 4 300 obyvateľov)
Ulice: Polárna, Poludníková, Rovníková a časť Astronautickej ulice (od roku 1992 Ždiarska)
Občianske vybavenie: 33-triedna ZDŠ, MŠ a DJ​

Krásna II.
Počet bytov: 1245 (pre cca 4 400 obyvateľov)
Ulice: Sputniková, Stálicová, Gagarinovo námestie, Námestie kozmonautov a časť Astronautickej ulice (od roku 1992 Ždiarska)
Občianske vybavenie: Obchodné stredisko Ždiar, 33-triedna ZDŠ, MŠ a DJ​

Krásna III.
Počet bytov: 1714 (pre cca 6 000 obyvateľov)
Ulice: Raketová, Družicová, Stálicová, Galaktická, Meteorová a časť Astronautickej ulice (od roku 1992 Važecká)
Občianske vybavenie: Obchodné stredisko Bajkal (t. č. už Važec), 33-triedna ZDŠ, MŠ a DJ​23. Sídlisko Osloboditeľov (Juhovýchod)

Realizácia: 1973–1978
Asanácie: veľkoplošné na území medzi Nám. osloboditeľov, Revolučnou a Požiarnickou ulicou a Triedou SA. Spolu 1400 bytových jednotiek. Zachovaných 27 bytových jednotiek z pôvodnej zástavby.
Počet bytov: 2458 (pre cca 12 700 obyvateľov)
Použité typy: T–06B, T–08B
Uličná nomenklatúra: použitie niektorých názvov z pôvodnej uličnej siete (Palárikova, Kalininova, Revolučná ulica)
Občianska vybavenosť: 33–triedna ZDŠ, MŠ pre 120 detí, DJ pre 35 detí, boxové garáže, predajňa potravín, mäsa, ovocia a zeleniny (spolu 700 metrov štvorcových plochy)

Pôvodne sa tu mali postaviť až 18–podlažné paneláky a výstavba mala prebiehať v rokoch 1971 až 1973. Tento zámer bol neskôr pre technické ťažkosti spojené s takouto podlažnosťou korigovaný. Výstavba prebiehala s dvojročným posunom.

24. Sídlisko Dargovských hrdinov
V prvotných územnoplánovacích podkladoch označované ako Košice-IX. obvod, resp. Sídlisko Pod Furčou
Projekt: Ing. arch. Alexander Bél, Ing. arch. Karol Lokša, Ing. arch. Pavol Merjavý, Ing. arch. Dušan Koniar, Ing. arch. Aleš Sáblik, Ing. arch. Jozef Obušek
Realizácia: VI/1976–V/1983 (prípravné práce od I/1973)
Asanácie: žiadne
Počet bytov: 9406 (pre cca 30 500 obyvateľov)
Použité typy: T–06B, T–08 B, P1.14 (6 ks na Lidickom námestí)
Slávnostný výkop: 29. júna 1976
Uličná nomenklatúra: osobnosti východného frontu druhej svetovej vojny a komunistickí predstavitelia


25. Sídlisko Luník IX
Podľa pôvodnej územno-plánovacej dokumentácie Sídlisko ABC
Realizácia: 1978–VIII/1981
Asanácie: žiadne
Pôvodný počet bytov: 612 (pre cca 2100 obyvateľov) v 16 domových bytových jednotkách
Súčasný počet bytov: 492 (kvôli asanácií troch objektov)
Použité typy: T–08 B
Uličná nomenklatúra: slovenskí spisovateliaSídlisko bolo plánované ako experiment začlenenie cigánskej menšiny do spoločnosti. Sídlisko spoločne mali obývať zložky ABC (armáda, bezpečnosť a cigáni). Pôvodne tu mala stáť zástavba rodinných domov, z ktorých každý mal mať 2 bytové jednotky. Neskôr bol tento obytný súbor preradený ku KBV. Na navrhnutom panelovom sídlisku bolo postavených 640 bytov pre asi 2100 obyvateľov. V súčasnosti tam 520 bytov obýva 4 241 prihlásených obyvateľov, ďalších 1000 neprihlásených. Zložky A a B sa so sídliska vytratili po roku 1989, najviac v roku 1995, keď sem boli presídlení takmer všetci neplatiči (rozumej zložka C) z centra mesta.26. Sídlisko Za štadiónom
Realizácia: IX/1982–1984
Asanácie: zbúranie cigánskeho tábora (prízemná zástavba rodinných domov od polovice 19. storočia až po polovicu 20. rokov 20. storočia)
Počet bytov: 368 (pre cca 1 300 obyvateľov) v 8 domových bytových jednotkách
Použité typy: T–08 B
Uličná nomenklatúra: Jánošíkova ulica – použitie jedného z názvov z uličnej siete pôvodnej zástavby

See less See more
6
Panelové sídliská (typy P1.14 a P1.15)

27. Sídlisko Košického vládneho programu
V prvotných územnoplánovacích podkladoch označované ako Košice-X. obvod
Projekt: Ing. arch. Milan Motýľ, Ing. arch. Miroslav Čech, Ing. arch. Jozef Fabián, Ing. arch. Ľudmila Zidorová
Realizácia: 1980–1987
Asanácie: žiadne
Počet bytov: 7488 (pre 27 328 obyvateľov) v 207 domových bytových jednotkách (blokoch)
Použité typy: P 1.14, P 1.15, T–08B (3 ks na Zombovej ulici, 2 ks na Stierovej ulici, 8 ks na Dénešovej ulici)
Rozloha: 197,5 ha
I. stavba
JZ sektor: Drabova, Stierova, Wurmova, Dénešova ulica, Drocárov park
Projekt: Ing. arch. Milan Motýľ, Ing. arch. Ľudmila Zidorová, 1979
Stavba: 1980–1982
Skutočne postavený počet bytov: 1680 (pre cca 6 200 obyvateľov) v 46 domových bytových jednotkách (blokoch)
Uličná nomenklatúra: košickí komunistickí predáciII. stavba
stredný sektor: Klimkovičova (časť), Jasuschova, Čordákova, Bauerova
Projekt: Ing. arch. Milan Motýľ, Ing. arch. Miroslav Čech
Stavba: 1982–1984
Počet bytov: 1968 (pre cca 7 200 obyvateľov) v 57 domových bytových jednotkách (blokoch)
Uličná nomenklatúra: významní košickí umelci

III. stavba
S sektor: Klimkovičova (časť), Janigova, Hemerkova, Húskova, Zombova, Lechkého (t. č. Jána Pavla II.)
Stavba: 1984–1986
Počet bytov: 1984 (pre cca 7 200 obyvateľov) v 53 domových bytových jednotkách (blokoch)
Uličná nomenklatúra: významní košickí umelci

IV. stavba
V sektor: Starozagorská, Titogradská, Wuppertálska, Cottbuská
Stavba: 1985–1987
Počet bytov: 1856 (pre cca 6 700 obyvateľov) v 51 domových bytových jednotkách (blokoch)
Uličná nomenklatúra: košické družobné mestá


28. Sídlisko Ťahanovce
V prvotných územnoplánovacích podkladoch označované ako Košice-XI. obvod

Plánovaný počet bytov: 9950 (pre 34 492 obyvateľov) v rámci KBV a 405 (pre 1620 obyvateľov) v rámci IBV
Skutočný počet postavených bytov 7494 (pre cca 26 000 obyvateľov) v 202 domových bytových jednotkách (blokoch) v rámci KBV; IBV nezrealizovaná
Použité typy: P 1.14, P 1.15
Plánovaná rozloha: 27,55 ha
Asanácie: minimálne (poľnohospodárske objekty)
Plánovaná hustota zaľudnenia: 361,15 obyv./ha
Položenie základného kameňa: 15. mája 1985 (inžinierske siete a prípravné práce od 18. mája 1984)


I. stavba
Projekt: Ing. arch. Michal Baník
Realizácia: 1984–1992
Počet bytov: 5446 (pre cca 19 000 obyvateľov) v 142 domových bytových jednotkách (blokoch)
Uličná nomenklatúra: socialistické štáty a hlavné mesta socialistických štátov; hlavné triedy: Trieda Priateľstva (Ázijská a Austrálska), Trieda Solidarity (Americká) a Trieda Družby (Európska)

Niektoré zdroje za II. stavbu pokladajú výstavbu z rokov 1989 až 1995 (Aténska, Madridská, Bruselská, Viedenská a Helsinská-párne čísla) a za III. stavbu posledný košický panelák na Helsinskej ulici (nepárne čísla) z rokov 1995 až 1997. Zvyšná nerealizovaná zástavba je označovaná aj ako IV. stavba (všetko južne od Austrálskej triedy) a V. stavba (všetko severne od Austrálskej triedy).


II. stavba
Projekt: Ing. arch. Milan Motýľ, Ing. arch. Juraj Koban
Realizácia: 1989–1997 (výstavba bola zastavená, vystavaná bola len juhovýchodná časť bez adekvátneho občianskeho vybavenia)
Plánovaný počet bytov: 4504 (pre 15 874 obyvateľov), pôvodné plány riešili túto etapu celú v štýle polouzavretých dvorov (neskôr, v roku 1986, došlo k čiastočnej zmene projektu - Aténska, Helsinská a Viedenská ulica už neboli riešené takouto formou)
Skutočný počet postavených bytov: 2048 (pre cca 7 000 obyvateľov) v 60 domových bytových jednotkách (blokoch)
Uličná nomenklatúra: pôvodne: zväzové republiky ZSSR, skutočne: hlavné mestá európskych štátov
Pôvodné projektové názvy ulíc a ich skutočné ekvivalenty: Ruská ulica (Aténska), Bieloruská ulica (Bruselská), Lotyšská ulica (Viedenská), Estónska ulica (Helsinská), Turkménska ulica (Madridská)
Uličné názvy v nezrealizovanej časti: Gruzínska, Arménska, Kirgizská, Kazašská, Tadžická, Uzbecká a LitovskáVýstavba II. stavby sídliska sa začala ešte pred Nežnou revolúciou, no krátko po nej bola zastavená. Mesto sa v roku 1991 rozhodlo dostavať bytovky, pre ktoré už boli postavené inžinierske siete. Dostavba trvala až do konca roku 1996 a postavené bytovky (najmä tie v odľahlejších častiach na Madridskej a Viedenskej ulici) boli nezaujímavé a ešte niekoľko mesiacov po skolaudovaní bolo mnoho bytov neobývaných. Ďalším problémom bola absentujúca občianska vybavenosť v tejto časti sídliska. Jediným dostavaným objektom vybavenosti bola len ZŠ Bruselská (otvorená v septembri 1995), ktorá je dodnes najväčšou školou na Slovensku. Neskôr pribudli aj 2 elokované pracoviská tejto školy určené pre I. stupeň na oboch koncoch Aténskej ulice.

Do roku 1997 bol postavený aj posledný typický panelák v meste - na Helsinskej ulici (nepárne čísla). Je už odlišný od pôvodných typizovaných blokov (P1.14 a P1.15) a charakteristický preňho je zatepľovací obklad a viacfarebný náter fasády. Po roku 1997 bolo rozhodnuté nepokračovať v KBV podľa pôvodných plánov.
See less See more
4
Nezrealizované

1. V. obvod


2. Sídlisko Družba (Východné mesto)
Lokalizácia: priestor medzi obcami Sady nad Torysou, Košická Nová Ves, Vyšné Opátske a Krásna nad Hornádom
Vypísanie súťaže: Ministerstvo výstavby a techniky SSR, máj 1972
Vyhodnotenie súťaže: Opátka, 2. december 1972
Víťazný návrh: kolektív Katedry urbanizmu FS ČVUT Praha v zložení: doc. Ing. arch. Jiří Němec, Csc., Ing. arch. Michal Herner, doc. Ing. arch. Jan Krásný, Ing. arch. Josef Zajíc
Plánovaná realizácia: 1990-2000
Plánovaný počet bytov: cca 32 300 bytov (cca 102 000 obyvateľov)
Plánovaná rozloha: 687 ha

3. Sídlisko Košická Nová Ves
Autori: Ing. arch. Dušan Hudec, Ing. arch Pavol Merjavý, Ing. arch. Ján Bzdúch, Ing. arch. Jozef Macko, Ing. arch. Peter Murko, Ing. arch. Ján Sekan
Počet bytov: cca 10 000
Vybavenie: areál vysokých škôl, výskumné ústavy, pošta, hotel, plaváreň, kino, prírodný amfiteáter, nemocnica, poliklinika, lesopark, obvodové celomestské centrum, električková trať


4. Sídlisko Ťahanovce, západ (na mieste obce)
Plánovaný počet bytov: cca 11000 (pre cca 40 000 obyvateľov)


5. Sídlisko Myslava-Girbeš
See less See more
celkom dobre vlakno, myslim si, ze mozme tu rozobrat plno veci, napr. rozobrat komplet vsetky panelaky,architekturu, typlogiu, konstrukciu od zakladov az po strechu :), mam aj nejake knihy o panelakoch, tak mozem naskenovat a podava, ak s tym suhlasite :)
celkom dobre vlakno, myslim si, ze mozme tu rozobrat plno veci, napr. rozobrat komplet vsetky panelaky,architekturu, typlogiu, konstrukciu od zakladov az po strechu :), mam aj nejake knihy o panelakoch, tak mozem naskenovat a podava, ak s tym suhlasite :)
Informace všeho druhu jsou vítány :D

Len by som chcel poprosiť všetkých, čo sem plánujú toho vkladať viacej - obrázky, plániky atď. Radšej to podeľte do viacerých postov, nech potom jedna strana nie je príliš dlhá. Vlákno sa stane neprehľadné a práve to môže niekoho, kto sa o túto tému až tak podrobne nezaujíma, úplne odradiť od čítania.

Takisto by som privítal diskusiu aj o občianskom vybavení sídlisk :). Obchodné centrá, školy, administratívne budovy atď.
ja by som bol vdacny, keby ste ku kazdemu sidlisku napisali aj jeho pocet obyvatelov, ak je taka informacia pristupna :)
ja by som bol vdacny, keby ste ku kazdemu sidlisku napisali aj jeho pocet obyvatelov, ak je taka informacia pristupna :)
To sa v mnohých prípadoch dnes už nedá určiť, nakoľko niektoré sídliská netvoria samostatnú MČ. Pri projektoch sa však zvykli písať počty obyvateľov (aspoň orientačné, prepočítavalo sa to nejakými koeficientami - v 80. rokoch (paneláky P1.14 a P1.15) to bolo cca 3,5 obyv./byt). Počty určite podopĺňam v dohľadnej dobe :).
Informace všeho druhu jsou vítány :D

Len by som chcel poprosiť všetkých, čo sem plánujú toho vkladať viacej - obrázky, plániky atď. Radšej to podeľte do viacerých postov, nech potom jedna strana nie je príliš dlhá. Vlákno sa stane neprehľadné a práve to môže niekoho, kto sa o túto tému až tak podrobne nezaujíma, úplne odradiť od čítania.

Takisto by som privítal diskusiu aj o občianskom vybavení sídlisk :). Obchodné centrá, školy, administratívne budovy atď.
jasne, napr. kazdy panelak zvlast-popis, podorysy, pohlady, detaily alebo aj systemove chyby atd.
ked to bude dobre spracovavane tak to moze byt dobra tema na dlhe zimne vecery :)
3
^^ OK, takže nadhodím tému do diskusie. A síce riešenie MŠ prepojených s blokom. Tento jav možno sledovať len na Ťahanovciach.


Photo by sckesk, kosice.estranky.sk

Toto riešenie zrejme vyplynulo z prehustenia blokov (niektoré bytové jednotky sa tak používali ako triedy). Ale výhodou je, že aspoň niektorí škôlkári môžu ísť do škôlky v papučkách :D
See less See more
^^ O tomto som nikdy nepočul. Zaujímave riešenie. Celkovo sa mi "posledné" paneláky (nové Ťahanovce, paneláky s balkónmi namiesto loggií) páčia o hodne viac ako paneláky zo 70. a začiatku 80. rokov .
veteran ten link musi pridat moderator ... ta tema je zamknuta ... sice mozno by aj nemusela byt ....
Celkovo sa mi "posledné" paneláky (nové Ťahanovce, paneláky s balkónmi namiesto loggií) páčia o hodne viac ako paneláky zo 70. a začiatku 80. rokov .
Takýchto panelákov nie je veľa. Na Ťahanovciach a KVP-čku sú balkóny len na vežiakoch (ŤHC 18 kusov a KVP 33 kusov). Na Helsinskej (nepárne čísla) sú aj na tej jedinej radovke (to je ten najnovší, posledný panelák). A ešte som nejaké takéto paneláky našiel aj na Tallinskej (z roku 1989).

veteran ten link musi pridat moderator ... ta tema je zamknuta ... sice mozno by aj nemusela byt ....
Tak potom poprosím Kvietka :)
Niečo z sídl. KVP
Pri kláštore mala stáť priemyslovka no postavili iba kryt. Foto - http://www.urbex.6f.sk/pancierka/
Výrez z mapy z roku 1997:
See less See more
Niečo z sídl. KVP
Pri kláštore mala stáť priemyslovka no postavili iba kryt. Foto - http://www.urbex.6f.sk/pancierka/
Výrez z mapy z roku 1997:
Perfektne priesotry na nejaky underground klub, alebo bar. divim sa ze to este nikto neobjavil. komu to patri?
Perfektne priesotry na nejaky underground klub, alebo bar. divim sa ze to este nikto neobjavil. komu to patri?
Tiež som rozmyšlal nad nejakým klubom (niečo ako colloseum na dominikánskom námestí)kde by mohli menšie začinajúce kapelky hrať.Komu to patri neviem buď mesto MČ ale možno aj nejaký súkromník
1 - 20 of 1814 Posts
Top