Skyscraper City Forum banner

:_)

1 - 4 of 4 Posts

·
3D
Joined
·
7,302 Posts
Discussion Starter · #3 · (Edited)
Tak, ale właśnie dlatego, że bez kobiety, to temat był zupełnie inny. Jest ciemno, miałem jaśniejsze wersje tego zdjęcia, ale nienaturalne. To była jeszcze prawie noc, więc nie może być zbyt jasne, takie jest moje zdanie. Dzięki, to jedno z ulubionych moich zdjęć z ostatnich kilku miesięcy : )
 

·
.
Joined
·
2,959 Posts
Ma "to coś" co zawsze sprawia, że niesie za sobą pewien ładunek emocjonalny. Nie wiem czy tylko ja tak mam, że człowiek z parasolem, w deszczu, sensownie umieszczony w kadrze nadaje zdjęciu +100 do klimatu... Co do samego kadru, to pewnie bym ciapnął tak by wyeliminowac tą czerwoną/pomarańczową poświatę w lewym górnym rogu.
 
1 - 4 of 4 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top