SkyscraperCity Forum banner

:D

Koko euro spoko

1226 Views 8 Replies 6 Participants Last post by  ryszard ochucki
Bawmy się! :)



sorki za prowokację ale taka fajna kura w centrum miasta była że nie mogłem się powstrzymać ;)
See less See more
1 - 9 of 9 Posts
No jasne ;)
Niedługo jeden będzie jak odbudują szkołę - tam chcą wepchać sporo szkła i aluminium
Jak marayah zobaczy to zdjęcie w finale to chyba zejdzie na zawał :lol:
no bo jak tu się śmiać kiedy wszyscy narzekają pomimo że piosenka z jajem.
Dlatego kura zamiast uśmiechnięta to smutna... choć może raczej to wkurzona ;)
według mnie to ona jest zdziwiona z powodu tego całego zamieszania :)
1 - 9 of 9 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top