SkyscraperCity Forum banner

Koloruch, myszki w ruch!

1 - 15 of 15 Posts
Super- kadr, edycja. Wszystko :)
Selektywne kolory, skandal. degrengolada polskiej fotografii, obciach.... aaa...

Oczywiście tylko przedrzeźniam ;)


Dla mnie oczywista dycha.
To nie są selektywne kolory.
No dobrze, prawie selektywne. Co nie zmienia faktu, że selektywności jest tu więcej niż nieselektywności :nuts: I nie zmienia to też faktu, że zdjęcie jest bardzo przyjemne dla narządu wzrokowego.
Kolory rzeczywiście nie są selektywne - to co zrobiłem, to zmniejszyłem saturację żółtego, pomarańczowego i czerwonego, przede wszystkim po to, żeby zmniejszyć zafarb od bardzo mocnego światła sodowego - prawie wszystkie latarnie na zdjęciu (oczywiście miejscowo to odwróciłem przy światłach żółtym i czerwonym). Stąd chyba też dziwny kolor zielonego - może właśnie ze zmieszania ze światłem sodowym? Podobny zielony/niebieski widziałem na wielu nocnych zdjęciach sygnalizacji.
Żałuję trochę, że nie założyłem filtru połówkowego, żeby przyciemnić dół, góra byłaby wtedy w wyższej jakości.

Cieszę się, że się podoba - obawiałem się trochę, jak dotąd moje zdjęcia w konkursie były w zupełnie innym stylu.

A tytuł, no cóż - zrobiłem zdjęcie, zobaczyłem kolorucha, to zdjęcie mogłem tylko tak zatutułować ;)
Tomeyk wrzuc na międzynarodowe, jeśli chcesz. Myślę, że miało by spore szanse :)
Pokombinuj po niemiecku, daje duże pole do popisów neologizmami ze względu na złożoną konstrukcję rzeczownika :) Tu byś mógł np. Farbengeist :)
1 - 15 of 15 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top