SkyscraperCity Forum banner

?

 • 10

  Votes: 0 0.0%
 • 9

  Votes: 0 0.0%
 • 5

  Votes: 0 0.0%
 • 4

  Votes: 0 0.0%
 • 3

  Votes: 0 0.0%
 • 2

  Votes: 0 0.0%
 • 1

  Votes: 0 0.0%
1 - 5 of 5 Posts

·
Registered
Joined
·
20,019 Posts
Cześć Panie kolumna. :D

Dobry pomysł, ale było mi za ciemno. Pomyślałem, że jak już jest jak jest, to nie ma co pisać o obiektywach, czy zmianie wielkości obrazu. Wziąłem na warsztat. :D

Odkryłem, że na lewej kolumnie panu słoneczko się odbiło tak?:)

Ogólnie wszystko cacy, ale od początku szukałem czegoś na receptę, bo IMO jest za ciemno. Pomyślałem, że może chcąc to odbicie słońca zniwelować, tak "daleko" pojechałeś z tym zaciemnianiem.

To moja propozycja (oczywiście na szybko) w takim wypadku, żeby rozjaśnić choć dół (tak właśnie, prawie do białości). Taki zabieg moim zdaniem wzmacnia tytuł i niweluje troszkę tę przytłaczającą jednak ciemność.

8/10
 
1 - 5 of 5 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top