SkyscraperCity Forum banner

Komunizmi në Shqipëri - Communism in Albania

8689 21
Duhet nje teme per zborin e 50 viteve qe ka hequr ky popull dhe pasojat qe po vuan akoma ! Postoni te dhena mbi krimet e komunizmit por jo vetem ... ne menyre qe te gjithe te sensibilozhen !

21 - 22 of 22 Posts
Dokumentare norvegjez me kualitet te lart te viteve 80-a. Me pak propagande komuniste sigurisht. :lol:

https://youtu.be/6v_z48do7NQ

https://youtu.be/KqXYKdCHYBU
Dokumentare norvegjez me kualitet te lart te viteve 80-a. Me pak propagande komuniste sigurisht. :lol:


21 - 22 of 22 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top